Regiony platformy Azure — Australia Środkowa

Chmura o krytycznym znaczeniu zaprojektowana na potrzeby sektora rządowego i infrastruktury krytycznej w Australii i Nowej Zelandii

  • Zabezpieczenia i zgodność z przepisami certyfikowane przez organizację Australian Signals Directorate (ASD) dla danych poziomu OFFICIAL: Sensitive (URZĘDOWE: Poufne) i PROTECTED (CHRONIONE)
  • Oferowane przez australijską firmę Canberra Data Centres dysponującą obiektami akredytowanymi jako tajne
  • Stworzona z myślą o aplikacjach o krytycznym znaczeniu obsługiwanych przez otwarty ekosystem partnerów

Spełniaj wysokie wymagania aplikacji o krytycznym znaczeniu

Zgodność

Chmura w hiperskali zaprojektowana i udostępniana do obsługi chronionych danych australijskich instytucji rządowych zgodnie ze standardem Protective Security Policy Framework.

Odporność

Skorzystaj z wysokiej dostępności i odporności na awarie, które oferuje jedyna globalna chmura w wielu australijskich regionach.

Elastyczność rozwiązania hybrydowego

Modernizuj aplikacje na własnych warunkach i korzystaj z opcji lokalizowania starszych lub wyspecjalizowanych systemów w tych samych obiektach, co platforma Azure.

Łączność

Zmniejszenie kosztów pracy w sieci oraz zwiększenie wydajności dzięki połączeniu z sieci ICON (Intra Government Communications Network) za pośrednictwem usługi Azure ExpressRoute.

Zabezpieczenia

Kontrole techniczne, nadzoru, fizyczne i personelu wymagane w celu spełnienia wymagań dotyczących magazynowania i przetwarzania danych poziomu PROTECTED (CHRONIONE) są wbudowane w platformę i usługi.

Parytet cen

Przez ograniczony czas używaj popularnych usług platformy Azure w regionach Australii Środkowej z lokalizacją w Canberze po tej samej cenie, co w regionie Australia Wschodnia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj sekcję często zadawanych pytań. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub z członkiem kadry kierowniczej zajmującym się kontami.

Modernizuj aplikacje o krytycznym znaczeniu na swoich warunkach

Jeśli masz zaufanie do zabezpieczeń i wydajności swojego systemu, możesz rozbudowywać i uaktualniać aplikacje — i dopasowywać ich rozmiar do przestrzeni na platformie Microsoft Azure lub obejmującego wiele lokalizacji — zgodnie z potrzebami. Projektuj, kompiluj i testuj aplikacje na platformie Azure. Następnie wdrażaj je w chmurze, przestrzeni obejmującej wiele lokalizacji lub w zdalnej, odłączonej lokalizacji.

Podejmuj trafniejsze decyzje dzięki analizie danych i sztucznej inteligencji

Dodawaj analizę do swoich aplikacji i wdrażaj sztuczną inteligencję (AI) w wybranej skali dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi i usług. Używaj ulubionych rozwiązań do nauki o danych typu open source od wiodących dostawców, takich jak Cloudera, MapR i Hortonworks, lub kompiluj przy użyciu platformy firmy Microsoft do zarządzania danymi, analizy i świadczenia usług AI.

Optymalizuj infrastrukturę dzięki łączności bezpośredniej

Wdrażaj bezproblemową chmurę hybrydową, która łączy starsze systemy i chmurę prywatną bezpośrednio z platformą Azure. Użytkownicy sieci ISON w australijskich federalnych agencjach rządowych mogą znacząco zredukować i w przewidywalny sposób kontrolować koszty pracy w sieci.

Pomnażaj liczbę dostępnych opcji dzięki technologii typu open source

Jedna czwarta maszyn wirtualnych na platformie Azure to maszyny wirtualne z systemem Linux. Dzieje się tak, ponieważ platforma Azure obsługuje technologie typu open source, już używane i wypróbowane przez miliony użytkowników. Uruchamiaj swoje aplikacje w systemie Windows lub Linux (Red Hat, Oracle, SUSE, Ubuntu lub CentOS) i łatwo kompiluj nowoczesne aplikacje oparte na kontenerach i mikrousługach, korzystając z elastyczności wyboru technologii typu open source.

Korzystaj z zalet wyspecjalizowanych rozwiązań partnerskich

Dzięki najbardziej rozbudowanej sieci lokalnych i globalnych partnerów udostępniających aplikacje dostosowane do potrzeb instytucji rządowych i infrastruktury krytycznej w Australii i Nowej Zelandii, masz dostęp do najnowszych innowacji. Rozwiązania obejmują produkty do obsługi zasad i łańcuch bloków, produkty do zarządzania rekordami i zarządzanie energia oraz wiele innych.

Nie wszystkie tworzone chmury są sobie równe

  • Oferowane przez firmę Canberra Data Centres, australijskiego dostawcę centrum danych, który obsługuje unikatowe wymagania instytucji rządowych i infrastruktury o krytycznym znaczeniu
    Najwyższa liczba międzynarodowych i lokalnych certyfikatów zabezpieczeń i certyfikat strefy bezpieczeństwa 4 SCEC, co czyni regiony Australii Środkowej najbezpieczniejszą infrastrukturą chmury publicznej w Australii
    Jedyny dostawca usług w chmurze w Australii prowadzący działalność z czterech różnych lokalizacji geograficznych w kraju i oferujący usługi zaprojektowane z myślą o wysokiej dostępności i odporności na awarie
    Zobowiązanie do zachowania czytelności ocen zabezpieczeń przeprowadzanych przez wiodących audytorów, dzięki czemu można mieć pewność, że wymagania dotyczące zgodności zostaną spełnione

Zobacz, co klienci robią z platformą Azure

ACT wybiera platformę Azure w celu stworzenia usług skoncentrowanych na kliencie

Dyrektor ds. technologii, Al Blake, wyjaśnia, jak platforma Azure pomoże Australijskiemu Terytorium Stołecznemu (ACT, Australia Capital Territory) stać się cyfrowym liderem mocno zaangażowanym w zapewnianie poczucia włączenia społecznego i równości mieszkańcom i gościom.

Przeczytaj historię

Projekt Departamentu Innowacji, Przemysłu i Nauki korzystający z platformy Azure i usługi Dynamics 365

Dyrektor generalny firmy Digital Business Services, Clive Rossiter, opisuje, jak jego dział zdobył nową elastyczność dzięki opracowaniu zestawu usług cyfrowych, które umożliwiają klientom korzystanie z całościowego środowiska pracy i usług wypychania.

Przeczytaj historię

Otwarta i bezpieczna platforma Azure w chmurze umożliwia firmie EDMI skalowanie globalne

Wiceprezes ds. oprogramowania w firmie EDMI, Chris Hurt, wyjaśnia, jak platforma Azure stała się zaufaną i bezpieczną platformą dla ich rozwiązania IoT Smart Meter, dzięki czemu firma mogła rozpocząć szybkie, niezawodne i bezpieczne skalowanie.

Przeczytaj historię

Zasoby