Pomiń nawigację

Tworzenie aplikacji internetowej

Wybierz własną platformę deweloperską

Wdróż aplikację internetową ASP.NET na platformie Azure przy użyciu programu Visual Studio

Utwórz nową aplikację internetową Java działającą na serwerze Tomcat lub Jetty na platformie Azure

Wdróż aplikację internetową Express Node.js i wdróż na platformie Azure przy użyciu wiersza polecenia

Utwórz aplikację internetową Python z bazą danych MySQL i wdróż ją na platformie Azure przy użyciu programu Visual Studio

Wdróż i skonfiguruj aplikację internetową Laravel na platformie Azure przy użyciu wiersza polecenia