Pomiń nawigację

Tworzenie aplikacji sieci Web

Wybierz własną platformę deweloperską

Wdróż aplikację sieci Web ASP.NET na platformie Azure przy użyciu programu Visual Studio
Utwórz nową aplikację sieci Web Java działającą na serwerze Tomcat lub Jetty na platformie Azure
Wdróż aplikację sieci Web Express Node.js i wdróż na platformie Azure przy użyciu wiersza polecenia
Utwórz aplikację sieci Web Python z bazą danych MySQL i wdróż ją na platformie Azure przy użyciu programu Visual Studio
Wdróż i skonfiguruj aplikację sieci Web Lavarel na platformie Azure przy użyciu wiersza polecenia