Azure — Zapraszamy!

Oto zasoby, które ułatwią Ci rozpoczęcie korzystania z nowego, bezpłatnego konta platformy Azure

Zacznij korzystać z usługi Azure Synapse Analytics

Weź udział w pokazie na żywo na temat rozpoczynania pracy z platformą Azure

Dołącz do cotygodniowego pokazu na żywo oraz sesji pytań i odpowiedzi na temat platformy Azure. Zobacz, jak za pomocą witryny Azure Portal tworzyć maszyny wirtualne i aplikacje internetowe oraz wdrażać bazy danych SQL. Uzyskaj od technicznych ekspertów ds. platformy Azure odpowiedzi na swoje pytania podczas sesji pytań i odpowiedzi na żywo.