Azure — Zapraszamy!

Oto zasoby, które ułatwią Ci rozpoczęcie korzystania z nowego, bezpłatnego konta platformy Azure

Trzy sposoby na rozpoczęcie pracy już teraz

Utwórz aplikację Node.js przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.
Wdróż aplikację internetową Java na platformie Azure przy użyciu środowiska Eclipse IDE.
Wdrażanie przykładowego kodu Python w aplikacji internetowej przy użyciu narzędzia Git

Weź udział w seminarium internetowym na temat rozpoczynania pracy z platformą Azure

Maksymalnie wykorzystaj możliwości platformy Azure. Weź udział w cotygodniowych seminariach internetowych wprowadzających do platformy Azure i obejrzyj prezentacje na temat korzystania z witryny Azure Portal do tworzenia aplikacji internetowych, wdrażania baz danych SQL, kompilowania maszyn wirtualnych i wykonywania innych zadań. Uzyskaj od technicznych ekspertów ds. platformy Azure odpowiedzi na swoje pytania podczas sesji pytań i odpowiedzi na żywo.