Azure — Zapraszamy!

Oto zasoby, które ułatwią Ci rozpoczęcie korzystania z nowego, bezpłatnego konta platformy Azure

Przejrzyj samouczki i przewodniki Szybki start

Utwórz pierwszą maszynę wirtualną z systemem Linux przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Utwórz maszynę wirtualną w ciągu kilku sekund przy użyciu wstępnie skonfigurowanych obrazów maszyn wirtualnych

Obejrzyj demonstrację usługi Azure Virtual Machines prowadzoną przez eksperta

Dowiedz się, jak szybko tworzyć i wdrażać maszyny wirtualne ze wskazówkami od eksperta technicznego platformy Azure. Weź udział w pokazie na żywo z sesją pytań i odpowiedzi lub obejrzyj go na żądanie w dogodnym czasie.