Azure Storage — Zapraszamy!

Rozpocznij zmniejszanie obciążenia zarządzaniem centrum danych już dziś

Trzy sposoby na rozpoczęcie pracy już teraz

Rozpocznij korzystanie z usługi Blob Storage przy użyciu platformy .NET

Aprowizuj dyski magazynu Premium Storage na potrzeby obciążeń o wysokiej wydajności

Udostępniaj dane między maszynami wirtualnymi z systemami Windows i Linux, korzystając z usługi Pliki

Pełna kontrola w Twoich rękach

W przeciwieństwie do innych firm nie pobieramy opłat w okresie próbnym i nie uaktualniamy automatycznie subskrypcji. Wkrótce odpowiemy na wszystkie pytania.