Azure SQL Database — Zapraszamy!

Rozpocznij pracę z usługą SQL Database, zarządzaną usługą bazy danych w chmurze zaprojektowaną z myślą o deweloperach

Trzy sposoby na rozpoczęcie pracy już teraz

Utwórz bazę danych SQL przy użyciu witryny Azure Portal, programu PowerShell lub języka C#

Migruj dane do usługi SQL Database

Wypróbuj możliwość szybkiego uruchomienia rozwiązania, aby od razu rozpocząć pracę

Pełna kontrola w Twoich rękach

W przeciwieństwie do innych firm nie pobieramy opłat w okresie próbnym i nie uaktualniamy automatycznie subskrypcji. Wkrótce odpowiemy na wszystkie pytania.