Azure — Zapraszamy!

Oto zasoby, które ułatwią Ci rozpoczęcie korzystania z nowego, bezpłatnego konta platformy Azure

Cztery sposoby na rozpoczęcie pracy już teraz

Get started with quickstarts and tutorials
Find code samples and SDKs on GitHub
Watch free Microsoft Virtual Academy training on App Service

Zarejestruj się, aby wziąć udział we wprowadzającym seminarium internetowym na żywo

Dowiedz się, jak nawigować po witrynie Azure Portal i wdrażać najpopularniejsze produkty oraz uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów technicznych ds. platformy Azure.