Pomiń nawigację

Azure — Zapraszamy!

Rozpocznij pracę z usługą Azure Machine Learning

Trzy sposoby na rozpoczęcie pracy

Utwórz konto w wersji zapoznawczej
Utwórz konto usługi Eksperymentowanie w usłudze Machine Learning i zainstaluj środowisko robocze usługi Machine Learning, używając tej dokumentacji
Zacznij tworzyć zawartość dzięki tym przewodnikom Szybki start i samouczkom

Weź udział w pokazie na żywo na temat rozpoczynania pracy z platformą Azure

Maksymalnie wykorzystaj możliwości platformy Azure. Weź udział w cotygodniowych pokazach na żywo wprowadzających do platformy Azure i obejrzyj prezentacje na temat tworzenia maszyn wirtualnych za pomocą witryny Azure Portal, tworzenia aplikacji internetowych, wdrażania baz danych SQL i wykonywania innych zadań. Uzyskaj od technicznych ekspertów ds. platformy Azure odpowiedzi na swoje pytania podczas sesji pytań i odpowiedzi na żywo.