Pomiń nawigację

Azure — Zapraszamy!

Oto zasoby, które ułatwią Ci rozpoczęcie korzystania z nowego, bezpłatnego konta platformy Azure

Zapoznaj się z dokumentacją

Wdrażanie klastra AKS przy użyciu portalu Azure Portal.

Postępuj zgodnie z tym samouczkiem, aby przygotować aplikację dla usługi AKS.

Dowiedz się więcej o usłudze AKS.