Azure — Zapraszamy!

Oto zasoby, które ułatwią Ci rozpoczęcie korzystania z nowego, bezpłatnego konta platformy Azure

Zapoznaj się z dokumentacją

Wdrażaj klaster AKS za pomocą witryny Azure Portal.
Postępuj zgodnie z tym samouczkiem, aby przygotować aplikację do usługi AKS.
Dowiedz się więcej o usłudze AKS.

Obejrzyj wideo

Dowiedz się, jak wdrożyć aplikację Node.js z programu VS Code do usługi AKS

Obejrzyj teraz