Azure — Zapraszamy!

Oto zasoby, które ułatwią Ci rozpoczęcie korzystania z nowego, bezpłatnego konta platformy Azure

Cztery sposoby na rozpoczęcie pracy już teraz

Dostęp do dokumentacji dotyczącej danych i analiz
Uruchamianie usługi internetowej Machine Learning w witrynie Azure Portal
Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm przy użyciu usługi HDInsight
Organizowanie przekształcania i przenoszenia danych oraz zarządzanie tymi operacjami za pomocą fabryki danych

Weź udział w seminarium internetowym na temat rozpoczynania pracy z platformą Azure

Maksymalnie wykorzystaj możliwości platformy Azure. Weź udział w cotygodniowych seminariach internetowych wprowadzających do platformy Azure i obejrzyj prezentacje na temat korzystania z witryny Azure Portal do tworzenia aplikacji internetowych, wdrażania baz danych SQL, kompilowania maszyn wirtualnych i wykonywania innych zadań. Uzyskaj od technicznych ekspertów ds. platformy Azure odpowiedzi na swoje pytania podczas sesji pytań i odpowiedzi na żywo.