Wdrażanie i skalowanie zwirtualizowanych pulpitów oraz aplikacji systemu Windows na platformie Azure

Na początek przez 12 miesięcy możesz korzystać z usług za darmo

Co dostaję?

To wszystko dostajesz z bezpłatnym kontem platformy Azure, a opłaty nie będą naliczane, dopóki nie zdecydujesz się zmienić wersji na wyższą.

12 miesięcy

dostępu do popularnych bezpłatnych usług

+

$200 środków

na zapoznanie się z platformą Azure przez 30 dni

$200 środków

na zapoznanie się z platformą Azure przez 30 dni

+

Zawsze bezpłatny dostęp

do ponad 25 usług

Co mogę robić na bezpłatnym koncie?

Oto kilka pomysłów na to, jak można wykorzystać platformę Azure

Wdrażaj pulpity i aplikacje dla systemu Windows 10 lub Windows Server

Publikuj pełne pulpity lub poszczególne aplikacje zdalne dla dowolnej liczby pul hostów, jeśli musisz korzystać z własnego obrazu, lub wybieraj obrazy z witryny Azure Marketplace.

Migrowanie istniejących zwirtualizowanych pulpitów i aplikacji na platformę Azure

Wykorzystaj elastyczność i skalowalność platformy Azure i zmigruj do chmury swoje istniejące obrazy systemu Windows Server, Windows 10 lub 7.

Poświęcaj więcej czasu na swoje pulpity i aplikacje, a mniej na infrastrukturę

Upraszczaj zarządzanie środowiskiem zwirtualizowanych pulpitów i aplikacji, łącząc swoje maszyny wirtualne z usługą Windows Virtual Desktop.

Pięć dodatkowych usług platformy Azure, teraz bezpłatnych przez 12 miesięcy

Ponadto uzyskaj teraz bezpłatnie 25 GB magazynu dzięki usłudze Azure Cosmos DB.

Azure Load Balancer
Azure Container Registry
Azure Service Bus
Azure Archive Storage
Azure VPN Gateway

Które produkty są bezpłatne przez 12 miesięcy?

Te produkty są bezpłatne przez 12 miesięcy do wysokości limitów miesięcznych. Dostępność jest uzależniona od zasobów i regionu.

Linux Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 godz.

Warstwa Standardowa B1S

Windows Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 godz.

Warstwa Standardowa B1S

Dyski zarządzane

MAGAZYN

64 GB x 2

Dyski półprzewodnikowe (SSD) P6

Blob Storage

MAGAZYN

5 GB

gorącego bloku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS)

File Storage

MAGAZYN

5 GB

Lokalnie nadmiarowy magazyn plików

SQL Database

BAZY DANYCH

250 GB

VPN Gateway NOWOŚĆ

SIEĆ

750 godz.

Typ bramy VpnGw1

Load Balancer NOWOŚĆ

SIEĆ

750 godz., 15 GB przetwarzania danych, 5 reguł

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

Azure Cosmos DB NOWOŚĆ

BAZY DANYCH

Jednostki żądania na sekundę aprowizowanej przepływności: 400

Z 25 GB magazynu

Service Bus NOWOŚĆ

INTEGRACJA

750 godz., 13 milionów operacji

Jednostka podstawowa warstwy Standardowa

Container Registry NOWOŚĆ

KONTENERY

Rejestr warstwy Standardowa: 1

Ze 100 GB magazynu i 10 elementami webhook

Magazyn archiwum NOWOŚĆ

MAGAZYN

10 GB magazynu lokalnie nadmiarowego

10 GB zapisywania i pobierania LRS/GRS oraz 100 odczytów

Które produkty są zawsze bezpłatne?

Te produkty są zawsze bezpłatne do określonych ilości. Dostępność jest uzależniona od zasobów i regionu.

Azure Cosmos DB

BAZY DANYCH

Jednostki żądania na sekundę: 400

Aprowizowana przepływność

App Service

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

10

aplikacji internetowych i mobilnych oraz aplikacji interfejsu API

Functions

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

1 000 000

żądań na miesiąc

Event Grid

INTEGRACJA

100 000

— liczba operacji miesięcznie

Azure Kubernetes Service (AKS)

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Bezpłatnie

DevTest Labs

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Bezpłatnie

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Czy aby założyć bezpłatne konto platformy Azure, muszę coś zapłacić?

Nie. Rozpoczęcie jest bezpłatne, a dodatkowo otrzymasz środki w wysokości $200 do wydania przez pierwsze 30 dni.

Co się stanie po wykorzystaniu bezpłatnych środków w wysokości $200 lub po upływie 30 dni?

Powiadomimy Cię o tym, a Ty podejmiesz decyzję, czy chcesz uaktualnić konto do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem i usunąć limit wydatków. Jeśli to zrobisz, będziesz mieć dostęp do bezpłatnych produktów.* Jeśli nie, Twoje konto i produkty zostaną wyłączone i będzie konieczne podniesienie poziomu konta, aby wznowić użycie.
* W zależności od dostępności zasobów w danym regionie.

Co się dzieje po zakończeniu 12-miesięcznego okresu bezpłatnego używania produktów?

Pewne przydziały różnych produktów są bezpłatne przez 12 miesięcy po podniesieniu poziomu konta.* Po upływie 12 miesięcy będą naliczane opłaty zgodnie ze standardowymi stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.
* W zależności od dostępności zasobów w danym regionie.

Co jest potrzebne do utworzenia bezpłatnego konta?

Wystarczy numer telefonu, karta kredytowa i konto usługi GitHub lub nazwa użytkownika konta Microsoft (wcześniej identyfikator Windows Live).

Kto może mi odpowiedzieć na pytania?

Uzyskaj spersonalizowane wskazówki i odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić podczas oceniania chmury, rozpoczynania pierwszego projektu lub migrowania do platformy Azure.

Wszystko gotowe — załóż bezpłatne konto