Nowa oferta

Teraz możesz uzyskać bezpłatny dostęp do popularnych produktów na 12 miesięcy.

Korzystaj z bezpiecznego, wysoce skalowalnego miejsca do magazynowania w chmurze przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

Rozpocznij od środków w wysokości $200

Rozpocznij bezpłatnie od środków w wysokości $200 na dowolne produkty platformy Azure przez 30 dni.

Kontynuuj korzystanie z bezpłatnych produktów

Zrealizuj następny wspaniały pomysł dzięki bezpłatnemu dostępowi do naszych najpopularniejszych produktów przez 12 miesięcy i do ponad 25 produktów, które są zawsze bezpłatne.

Brak opłat do czasu dokonania wyboru

Informacje o karcie kredytowej są używane podczas weryfikacji tożsamości, ale karta zostanie obciążona dopiero wtedy, gdy zdecydujesz się na podwyższenie poziomu.

Zadzwoń do działu sprzedaży: 1-800-867-1389

Eksperymenty, edukacja i tworzenie

Zobacz, co możesz zrobić ze środkami w wysokości $200

Uzyskaj 8 terabajtów miejsca do magazynowania miesięcznie.

Aprowizuj do 14 maszyn wirtualnych.

Utwórz sieć prywatną obejmującą do 50 bezpłatnych sieci wirtualnych.

Uzyskaj te popularne produkty bezpłatnie na rok

Managed Disks

MAGAZYN

64 GB X 2

2 dyski SSD na poziomie P6

Zabezpieczona przestrzeń dyskowa Premium dla usługi Azure Virtual Machines z uproszczonym zarządzaniem.

Blob Storage

MAGAZYN

5 GB

Gorący blok magazynu lokalnie nadmiarowego

Używanie wysoce skalowalnego magazynu obiektów dla dowolnego typu danych bez określonej struktury.

File Storage

MAGAZYN

5 GB

Lokalnie nadmiarowy magazyn plików

Migrowanie do prostego, rozproszonego magazynu plików dla wielu platform bez konieczności zmiany kodu.

Maszyny wirtualne z systemem Linux

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 Godziny

Maszyna wirtualna B1S

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Linux i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Maszyny wirtualne z systemem Windows

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 Godziny

Maszyna wirtualna B1S

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Windows i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Cosmos DB

BAZY DANYCH

5 GB

400 jednostek żądań

Tworzenie i skalowanie aplikacji przy użyciu globalnie dystrybuowanej, wielomodelowej usługi bazy danych.

SQL Database

BAZY DANYCH

250 GB


Tworzenie bazy danych Azure SQL Database z wbudowanymi funkcjami analizy.

Przepustowość (transfer danych)

SIEĆ

15 GB

wychodzącego transferu danych

Wejściowy i wyjściowy transfer danych pryz użyciu naszej niezawodnej sieci globalnych centrów danych.

Możesz zawsze korzystać z tych bezpłatnych produktów

App Service

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

10

aplikacji internetowych i mobilnych oraz aplikacji interfejsu API

Szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia przy użyciu wybranych urządzeń, w tym Node.js i PHP.

Functions

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

1 000 000

żądań na miesiąc

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą bezserwerowej architektury kodu.

Usługa kontenera

KONTENERY

Bezpłatnie


Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi przy użyciu wybranych narzędzi.

Usługa Active Directory

ZABEZPIECZENIA + TOŻSAMOŚĆ

500 000

obiektów

Włączanie logowania za pomocą jednego kliknięcia w dowolnej lokalnej aplikacji internetowej lub aplikacji internetowej w chmurze.

Active Directory B2C

ZABEZPIECZENIA + TOŻSAMOŚĆ

50 000

użytkowników, których dane są przechowywane, na miesiąc

Włączanie zarządzania tożsamościami i dostępem klientów w chmurze.

Service Fabric

KONTENERY

Bezpłatnie


Kompilowanie i obsługa skalowalnych aplikacji rozproszonych, które pracują w trybie ciągłym.

Visual Studio Team Services

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

5

users (with unlimited private Git repos)

Kompilowanie aplikacji w dowolnym języku przy użyciu naszej usługi DevOps, która oferuje repozytoria Git, ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie oraz automatyzację kompilacji.

Application Insights

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Bez ograniczeń

węzły

Monitorowanie użycia i wydajności pracujących aplikacji uruchomionych na nieograniczonej liczbie hostów lub urządzeń.

DevTest Labs

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Bezpłatnie


Korzystanie z szybkich, łatwych i zwartych środowisk tworzenia/testowania.

Machine Learning Studio

DANE + ANALIZA

100

modułów na eksperyment

Tworzenie zaawansowanych aplikacji opartych na chmurze z użyciem uczenia maszynowego.

Centrum zabezpieczeń

ZABEZPIECZENIA + TOŻSAMOŚĆ

Bezpłatnie

ocena zasad i zalecenia

Zapobiegaj zagrożeniom, wykrywaj je i odpowiadaj na nie dzięki lepszemu wglądowi w zabezpieczenia zasobów platformy Azure i kontroli nad nimi.

Advisor

MONITOROWANIE + ZARZĄDZANIE

Bez ograniczeń


Uzyskiwanie spersonalizowanych zaleceń dotyczących najlepszych rozwiązań dla platformy Azure.

Microsoft IoT Hub

INTERNET OF THINGS

8 000

wiadomości dziennie

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi.

Load Balancer

SIEĆ

Bezpłatnie

adres IP ze zrównoważonym obciążeniem (VIP)

Natychmiastowe dodawanie skalowania, wysokiej dostępności i wydajności sieci do aplikacji.

Data Factory

BAZY DANYCH

5

działań o małej częstotliwości

Tworzenie usług danych w odpowiedniej skali i zarządzanie nimi.

Wyszukiwanie

KONTENERY

10 000

dokumentów

Dołączanie usługi wyszukiwania w chmurze do aplikacji internetowej i mobilnej.

Notification Hubs

KONTENERY

1 000 000

powiadomień wypychanych

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza.

Batch

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Bezpłatnie


Skalowanie aplikacji w chmurze dzięki możliwości aranżacji i planowania zadań w przypadku aplikacji HPC.

Automation

MONITOROWANIE + ZARZĄDZANIE

500 Minuty

czasu wykonywania zadania

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów.

Data Catalog

DANE + ANALIZA

Bez ograniczeń

liczby użytkowników

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych.

Interfejs API twarzy

SZTUCZNA INTELIGENCJA I USŁUGI COGNITIVE SERVICES

30 000

transakcji na miesiąc

Narzędzia wzbogacające środowisko użytkowników pozwalają na naturalne interakcje oparte na kontekście.

Interfejs API mowy (Bing)

SZTUCZNA INTELIGENCJA I USŁUGI COGNITIVE SERVICES

5 000

transakcji na miesiąc

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika.

Interfejs API tekstu usługi Translator

SZTUCZNA INTELIGENCJA I USŁUGI COGNITIVE SERVICES

2 000 000

dostępnych znaków

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST.

Log Analytics

MONITOROWANIE + ZARZĄDZANIE

500 MB

dziennie

Uzyskiwanie lepszego wglądu w używane środowiska.

Scheduler

MONITOROWANIE + ZARZĄDZANIE

1

kolekcja zadań (5 zadań na kolekcję)

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych powtarzanych harmonogramów.

Virtual Network

SIEĆ

50

sieci wirtualnych

Udostępnianie sieci prywatnych i łączenie z lokalnymi centrami danych.

Transfer danych między sieciami wirtualnymi

SIEĆ

Tylko transfer przychodzący


Przepustowość (transfer danych)

SIEĆ

5 GB

wychodzącego transferu danych

Wejściowy i wyjściowy transfer danych pryz użyciu naszej niezawodnej sieci globalnych centrów danych.

Machine Learning

SZTUCZNA INTELIGENCJA I USŁUGI COGNITIVE SERVICES

2

stanowiska

Pierwszych dwóch użytkowników eksperymentów jest bezpłatnych. W przypadku zarządzania modelami pierwszych 20 modeli i pierwsze dwa wdrożenia są bezpłatne.