Zobacz, co możesz robić bezpłatnie na platformie Azure

Korzystaj z bezpłatnych opcji w dowolnej chwili w ramach dowolnej subskrypcji.


Rozpocznij teraz

Szybkie tworzenie i hostowanie do 10 aplikacji mobilnych i sieci Web na dowolnej platformie lub dowolnym urządzeniu.

Usługa Azure App Service zapewnia szybsze tworzenie aplikacji dzięki jedynej w swoim rodzaju usłudze w chmurze, która umożliwia szybkie i proste tworzenie gotowych do użycia w przedsiębiorstwie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i urządzenia oraz wdrażanie ich w skalowalnej i niezawodnej infrastrukturze chmury.

Wysyłaj bezpłatnie do 1 miliona powiadomień wypychanych miesięcznie, emitując je do milionów użytkowników jednocześnie lub dostosowując je do poszczególnych użytkowników.

Skalowalny aparat powiadomień wypychanych umożliwiający szybkie wysyłanie milionów komunikatów

Zmaksymalizuj użycie aplikacji mobilnych i przychody dzięki nawet 100 bezpłatnym aktywnym użytkownikom miesięcznie na naszej opartej na danych platformie zwiększającej zaangażowanie użytkowników.

Usługa Azure Mobile Engagement pozwala zmaksymalizować użycie aplikacji mobilnych oraz uzyskiwane z nich przychody. Usługa jest dostarczana jako rozwiązanie SaaS platformy zwiększania zaangażowania użytkowników opartej na danych, która umożliwia szczegółowe segmentowanie użytkowników w czasie rzeczywistym, analizowanie użytkowników aplikacji oraz obsługę kontekstowych inteligentnych powiadomień wypychanych i komunikatów w aplikacjach na wszystkich połączonych urządzeniach. Pozwala to deweloperom i sprzedawcom aplikacji na zamknięcie pętli marketingowej przez nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi użytkownikami ich produktów w sposób osobisty, kontekstowy, nienarzucający się i stosowny czasowo.

Dodaj zaawansowane funkcje wyszukiwania do aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych oraz skorzystaj z możliwości hostowania pierwszych 10 000 dokumentów.

Azure Search to w pełni zarządzana usługa umożliwiająca dodawanie wyrafinowanych funkcji wyszukiwania do aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych bez typowych zawiłości wyszukiwania pełnotekstowego.

Rozpocznij tworzenie zaawansowanych rozwiązań do analizy w chmurze już dzisiaj, tworząc eksperymenty z zakresu uczenia maszynowego.

Usługa Azure Machine Learning pozwala z łatwością projektować, testować i operacjonalizować rozwiązania do analizy predykcyjnej w chmurze, a także nimi zarządzać.

Uzyskaj do 5 bezpłatnych działań miesięcznie umożliwiających organizowanie potoków danych oraz zarządzanie nimi przy użyciu różnych usług przekształceń i źródeł danych.

Azure Data Factory to usługa zarządzana, która umożliwia tworzenie godnych zaufania informacji na podstawie nieprzetworzonych danych w chmurze lub źródłach lokalnych. Pozwala ona na łatwe tworzenie, organizowanie oraz planowanie odpornych na uszkodzenia przepływów pracy o wysokiej dostępności obejmujących działania przenoszenia i przekształcania. Zaawansowane funkcje wizualne Portalu Azure umożliwiają łatwe monitorowanie kondycji usług i wszystkich potoków danych.

Zapewnij maksymalnie 50 użytkownikom możliwość wyszukiwania do 5000 obiektów danych w katalogu.

Azure Data Catalog to w pełni zarządzana usługa stanowiąca system rejestracji i system odnajdowania firmowych źródeł danych. Umożliwia ona każdemu użytkownikowi (od analityków do osób przetwarzających dane i deweloperów) rejestrowanie, odnajdowanie i poznawanie źródeł danych oraz korzystanie z nich. Dzięki adnotacjom i metadanym dodawanym przez innych użytkowników uzyskasz specjalistyczną wiedzę dostępną w Twojej organizacji, odkryjesz zapomniane dane i lepiej wykorzystasz możliwości firmowych źródeł danych.

Do 3000 bezpłatnych komunikatów na dzień, co umożliwia monitorowanie i kontrolowanie do 10 urządzeń Internetu rzeczy (IoT).

Szybko rozpocznij pracę z projektem Internetu rzeczy za pomocą usługi Microsoft IoT Hub. Łączenie, monitorowanie i kontrolowanie miliardów zasobów IoT opartych na obszernym zestawie systemów operacyjnych i protokołów. Nawiązywanie niezawodnej, dwukierunkowej komunikacji z tymi zasobami, nawet jeśli są połączone tylko do czasu do czasu, oraz analizowanie przychodzących danych telemetrycznych i wykonywanie działań na ich podstawie. Zwiększenie bezpieczeństwa rozwiązań IoT przez wykorzystanie uwierzytelniania na poziomie urządzenia w celu komunikowania się z urządzeniami z odpowiednimi poświadczeniami. Istnieje możliwość selektywnego odwołania praw dostępu do konkretnych urządzeń w celu zachowania integralności systemu.

Utwórz prywatną sieć w chmurze obejmującą do 50 bezpłatnych sieci wirtualnych.

Usługa Azure Virtual Network umożliwia tworzenie sieci prywatnych w chmurze z pełną kontrolą nad adresami IP, serwerami DNS, regułami zabezpieczeń i przepływami ruchu. Sieć wirtualną można bezpiecznie połączyć z infrastrukturą lokalną za pomocą tunelu VPN lub prywatnie przy użyciu usługi ExpressRoute.

Zabezpiecz swoje informacje przy użyciu funkcji zarządzania tożsamościami i dostępem, która zapewnia wysoką dostępność w chmurze. Uzyskaj pomoc techniczną dla maksymalnie 500 000 obiektów katalogu i funkcji logowania jednokrotnego dla maksymalnie 10 aplikacji na użytkownika.

Usługa Azure Active Directory zawiera funkcje zarządzania tożsamością i kontroli dostępu, których można używać w aplikacjach w chmurze. Aby uprościć użytkownikom dostęp do aplikacji w chmurze, można synchronizować lokalne tożsamości i włączyć logowanie jednokrotne. Usługa Azure Active Directory jest dostępna w 3 wersjach: bezpłatnej (Free), podstawowej (Basic) i Premium.

Włącz zarządzanie tożsamościami i dostępem dla aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych dostępnych dla konsumentów z pakietem 50 000 bezpłatnych użytkowników i uwierzytelnień miesięcznie.

Możliwości sprawdzonej usługi w chmurze Azure Active Directory, która może obsługiwać miliardy uwierzytelnień dziennie, rozszerzono o zarządzanie tożsamościami klientów przy użyciu nowej usługi Azure Active Directory B2C, która jest już dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Usługa Azure Active Directory B2C to wszechstronne rozwiązanie do zarządzania tożsamościami dla aplikacji klienckich, które można łatwo zintegrować z dowolną platformą i które jest dostępne z dowolnego urządzenia. Usługa będzie oferowana bezpłatnie w okresie publicznej wersji zapoznawczej.

Planuj, twórz i dostarczaj oprogramowanie w dowolnym języku na wielu różnych platformach — bezpłatnie dla maksymalnie 5 użytkowników.

Usługa Visual Studio Team Services to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia aplikacji, które obsługuje wszystko: od hostowania repozytoriów kodu i śledzenia problemów po testowanie obciążeń i automatyczne kompilacje. Dostęp do niego jest możliwy z niemal każdego miejsca, a konto można utworzyć bezpłatnie. Usługa Visual Studio Team Services jest licencjonowana oddzielnie od usług platformy Azure.

Monitoruj użycie i wydajność działających aplikacji uruchomionych na nieograniczonej liczbie hostów lub urządzeń.

Application Insights is an all-in-one telemetry solution that can help you detect issues, triage impact and solve problems in your web apps and services. It provides deep diagnostics and real-time insights while being a seamless part of your ALM processes through Visual Studio, Visual Studio Team Services, and Azure Diagnostics integrations. It supports ASP.NET, J2EE and most of the popular web technologies for web apps on Azure or on your own servers.

Uruchamiaj zadania cykliczne, takie jak czyszczenie dzienników i tworzenie ich kopii zapasowych, uzyskując do 3600 wykonań zadań miesięcznie.

Usługa Azure Scheduler umożliwia wykonywanie działań takich jak wywoływanie punktów końcowych HTTP/HTTPS lub publikowanie komunikatów w kolejce magazynu według dowolnie określonego harmonogramu. Można tworzyć zadania, które w niezawodny sposób będą wywoływać usługi zarówno z systemu Azure, jak i spoza niego, i uruchamiać te zadania od razu, zgodnie z regularnie lub nieregularnie powtarzającym się harmonogramem albo w przyszłości.

Zautomatyzuj często wykonywane, czasochłonne i podatne na błędy zadania zarządzania IT oraz uzyskaj czas wykonywania zadań do 500 minut miesięcznie.

Usługa Azure Automation umożliwia automatyczne tworzenie, wdrażanie, monitorowanie i obsługę zasobów w środowisku platformy Azure przy użyciu wysoko skalowalnego i niezawodnego aparatu wykonywania przepływów pracy.

Przekształć do 500 MB danych operacyjnych miesięcznie w analizy wskazujące czynności do wykonania dotyczące operacji IT.

Usługa Azure Log Analytics pozwala gromadzić, korelować i wizualizować dane wszystkich maszyn, takie jak dzienniki zdarzeń, dzienniki sieci, dane wydajności i wiele innych, zarówno dla zasobów lokalnych, jak i w chmurze.

Sprawdź też nasze inne bezpłatne opcje

Utwórz bezpłatne konto