Zobacz, co możesz robić bezpłatnie na platformie Azure

Korzystaj z bezpłatnych opcji w dowolnej chwili w ramach dowolnej subskrypcji.


Rozpocznij teraz

Szybkie tworzenie i hostowanie do 10 aplikacji mobilnych i sieci Web na dowolnej platformie lub dowolnym urządzeniu.

Usługa Azure App Service zapewnia szybsze tworzenie aplikacji dzięki jedynej w swoim rodzaju usłudze w chmurze, która umożliwia szybkie i proste tworzenie gotowych do użycia w przedsiębiorstwie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i urządzenia oraz wdrażanie ich w skalowalnej i niezawodnej infrastrukturze chmury.

Wysyłaj bezpłatnie do 1 miliona powiadomień wypychanych miesięcznie, emitując je do milionów użytkowników jednocześnie lub dostosowując je do poszczególnych użytkowników.

Skalowalny aparat powiadomień wypychanych umożliwiający szybkie wysyłanie milionów komunikatów

Zmaksymalizuj użycie aplikacji mobilnych i przychody dzięki nawet 100 bezpłatnym aktywnym użytkownikom miesięcznie na naszej opartej na danych platformie zwiększającej zaangażowanie użytkowników.

Usługa Azure Mobile Engagement pozwala zmaksymalizować użycie aplikacji mobilnych oraz uzyskiwane z nich przychody. Usługa jest dostarczana jako rozwiązanie SaaS platformy zwiększania zaangażowania użytkowników opartej na danych, która umożliwia szczegółowe segmentowanie użytkowników w czasie rzeczywistym, analizowanie użytkowników aplikacji oraz obsługę kontekstowych inteligentnych powiadomień wypychanych i komunikatów w aplikacjach na wszystkich połączonych urządzeniach. Pozwala to deweloperom i sprzedawcom aplikacji na zamknięcie pętli marketingowej przez nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi użytkownikami ich produktów w sposób osobisty, kontekstowy, nienarzucający się i stosowny czasowo.

Dodaj zaawansowane funkcje wyszukiwania do aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych oraz skorzystaj z możliwości hostowania pierwszych 10 000 dokumentów.

Azure Search to w pełni zarządzana usługa umożliwiająca dodawanie wyrafinowanych funkcji wyszukiwania do aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych bez typowych zawiłości wyszukiwania pełnotekstowego.

Rozpocznij tworzenie zaawansowanych rozwiązań do analizy w chmurze już dzisiaj, tworząc eksperymenty z zakresu uczenia maszynowego.

Usługa Azure Machine Learning pozwala z łatwością projektować, testować i operacjonalizować rozwiązania do analizy predykcyjnej w chmurze, a także nimi zarządzać.

Uzyskaj do 5 bezpłatnych działań miesięcznie umożliwiających organizowanie potoków danych oraz zarządzanie nimi przy użyciu różnych usług przekształceń i źródeł danych.

Azure Data Factory to usługa zarządzana, która umożliwia tworzenie godnych zaufania informacji na podstawie nieprzetworzonych danych w chmurze lub źródłach lokalnych. Pozwala ona na łatwe tworzenie, organizowanie oraz planowanie odpornych na uszkodzenia przepływów pracy o wysokiej dostępności obejmujących działania przenoszenia i przekształcania. Zaawansowane funkcje wizualne Portalu Azure umożliwiają łatwe monitorowanie kondycji usług i wszystkich potoków danych.

Zapewnij maksymalnie 50 użytkownikom możliwość wyszukiwania do 5000 obiektów danych w katalogu.

Azure Data Catalog to w pełni zarządzana usługa stanowiąca system rejestracji i system odnajdowania firmowych źródeł danych. Umożliwia ona każdemu użytkownikowi (od analityków do osób przetwarzających dane i deweloperów) rejestrowanie, odnajdowanie i poznawanie źródeł danych oraz korzystanie z nich. Dzięki adnotacjom i metadanym dodawanym przez innych użytkowników uzyskasz specjalistyczną wiedzę dostępną w Twojej organizacji, odkryjesz zapomniane dane i lepiej wykorzystasz możliwości firmowych źródeł danych.

Do 3000 bezpłatnych komunikatów na dzień, co umożliwia monitorowanie i kontrolowanie do 10 urządzeń Internetu rzeczy (IoT).

Szybko rozpocznij pracę z projektem Internetu rzeczy za pomocą usługi Microsoft IoT Hub. Łączenie, monitorowanie i kontrolowanie miliardów zasobów IoT opartych na obszernym zestawie systemów operacyjnych i protokołów. Nawiązywanie niezawodnej, dwukierunkowej komunikacji z tymi zasobami, nawet jeśli są połączone tylko do czasu do czasu, oraz analizowanie przychodzących danych telemetrycznych i wykonywanie działań na ich podstawie. Zwiększenie bezpieczeństwa rozwiązań IoT przez wykorzystanie uwierzytelniania na poziomie urządzenia w celu komunikowania się z urządzeniami z odpowiednimi poświadczeniami. Istnieje możliwość selektywnego odwołania praw dostępu do konkretnych urządzeń w celu zachowania integralności systemu.

Utwórz prywatną sieć w chmurze obejmującą do 50 bezpłatnych sieci wirtualnych.

Usługa Azure Virtual Network umożliwia tworzenie sieci prywatnych w chmurze z pełną kontrolą nad adresami IP, serwerami DNS, regułami zabezpieczeń i przepływami ruchu. Sieć wirtualną można bezpiecznie połączyć z infrastrukturą lokalną za pomocą tunelu VPN lub prywatnie przy użyciu usługi ExpressRoute.

Zabezpiecz swoje informacje przy użyciu funkcji zarządzania tożsamościami i dostępem, która zapewnia wysoką dostępność w chmurze. Uzyskaj pomoc techniczną dla maksymalnie 500 000 obiektów katalogu i funkcji logowania jednokrotnego dla maksymalnie 10 aplikacji na użytkownika.

Usługa Azure Active Directory zawiera funkcje zarządzania tożsamością i kontroli dostępu, których można używać w aplikacjach w chmurze. Aby uprościć użytkownikom dostęp do aplikacji w chmurze, można synchronizować lokalne tożsamości i włączyć logowanie jednokrotne. Usługa Azure Active Directory jest dostępna w 3 wersjach: bezpłatnej (Free), podstawowej (Basic) i Premium.

Włącz zarządzanie tożsamościami i dostępem dla aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych dostępnych dla konsumentów z pakietem 50 000 bezpłatnych użytkowników i uwierzytelnień miesięcznie.

Możliwości sprawdzonej usługi w chmurze Azure Active Directory, która może obsługiwać miliardy uwierzytelnień dziennie, rozszerzono o zarządzanie tożsamościami klientów przy użyciu nowej usługi Azure Active Directory B2C, która jest już dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Usługa Azure Active Directory B2C to wszechstronne rozwiązanie do zarządzania tożsamościami dla aplikacji klienckich, które można łatwo zintegrować z dowolną platformą i które jest dostępne z dowolnego urządzenia. Usługa będzie oferowana bezpłatnie w okresie publicznej wersji zapoznawczej.

Planuj, twórz i dostarczaj oprogramowanie w dowolnym języku na wielu różnych platformach — bezpłatnie dla maksymalnie 5 użytkowników.

Usługa Visual Studio Team Services to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia aplikacji, które obsługuje wszystko: od hostowania repozytoriów kodu i śledzenia problemów po testowanie obciążeń i automatyczne kompilacje. Dostęp do niego jest możliwy z niemal każdego miejsca, a konto można utworzyć bezpłatnie. Usługa Visual Studio Team Services jest licencjonowana oddzielnie od usług platformy Azure.

Monitoruj użycie i wydajność działających aplikacji uruchomionych na nieograniczonej liczbie hostów lub urządzeń.

Usługa Application Insights to kompleksowe rozwiązanie telemetryczne, które pomaga w wykrywaniu, badaniu wpływu i rozwiązywaniu problemów w usługach i aplikacjach sieci Web. Zapewnia zaawansowaną diagnostykę i wgląd w informacje w czasie rzeczywistym, pozostając integralną częścią procesów ALM dzięki integracji z rozwiązaniami Visual Studio, Visual Studio Team Services i Diagnostyka Azure. Obsługuje platformy ASP.NET, J2EE i większość popularnych technologii sieci Web dla aplikacji sieci Web na platformie Azure lub Twoich własnych serwerach.

Uruchamiaj zadania cykliczne, takie jak czyszczenie dzienników i tworzenie ich kopii zapasowych, uzyskując do 3600 wykonań zadań miesięcznie.

Usługa Azure Scheduler umożliwia wykonywanie działań takich jak wywoływanie punktów końcowych HTTP/HTTPS lub publikowanie komunikatów w kolejce magazynu według dowolnie określonego harmonogramu. Można tworzyć zadania, które w niezawodny sposób będą wywoływać usługi zarówno z systemu Azure, jak i spoza niego, i uruchamiać te zadania od razu, zgodnie z regularnie lub nieregularnie powtarzającym się harmonogramem albo w przyszłości.

Zautomatyzuj często wykonywane, czasochłonne i podatne na błędy zadania zarządzania IT oraz uzyskaj czas wykonywania zadań do 500 minut miesięcznie.

Usługa Azure Automation umożliwia automatyczne tworzenie, wdrażanie, monitorowanie i obsługę zasobów w środowisku platformy Azure przy użyciu wysoko skalowalnego i niezawodnego aparatu wykonywania przepływów pracy.

Przekształć do 500 MB danych operacyjnych miesięcznie w analizy wskazujące czynności do wykonania dotyczące operacji IT.

Usługa Azure Log Analytics pozwala gromadzić, korelować i wizualizować dane wszystkich maszyn, takie jak dzienniki zdarzeń, dzienniki sieci, dane wydajności i wiele innych, zarówno dla zasobów lokalnych, jak i w chmurze.

Sprawdź też nasze inne bezpłatne opcje

Utwórz bezpłatne konto