Azure Resource Graph

Eksplorowanie wszystkich zasobów chmury i więcej przy skutecznym zarządzaniu spisem chmury

Informacje

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do informacji o zasobach we wszystkich środowiskach.

Przechodzenie do szczegółów

Wykorzystaj pełne możliwości odpytywania, aby uzyskać głębsze analizy na podstawie zasobów.

Analiza

Korzystaj z funkcji zaawansowanego agregowania i analizowania szczegółowych właściwości na potrzeby analizowania zasobów i ich relacji.

Udostępnienie eksploracji z maksymalną wydajnością

Wykonywanie zaawansowanych zapytań za pomocą konsoli

Krok 1 z 3

Interaktywne uściślanie wyników.

Krok 2 z 3

Jednoczesny dostęp do wszystkich zasobów bez ograniczeń.

Krok 3 z 3

Przeglądanie stron z wynikami.

Krok 1 z 2

Dostęp do zasobów platformy Azure z interfejsu wiersza polecenia dostępnego na różnych platformach.

Krok 2 z 2

Wykorzystanie obsługi skryptów i automatyzowanie zadań za pomocą programu PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia.

Powiązane rozwiązania

Azure Policy

Włączanie zarządzania zasadami dla wszystkich usług platformy Azure

Azure Blueprints

Tworzenie i zarządzanie środowiskami chmury dla przedsiębiorstw na potrzeby wielu zespołów aplikacji

Azure Cost Management

Zbiorcze stosowanie zasad dla nowych subskrypcji platformy Azure

Grupy zarządzania platformy Azure

Stosowanie zasad dla wielu subskrypcji za pomocą elastycznych hierarchii

Wprowadzenie do usługi Azure Resource Graph