Remote Monitoring

Łączenie i monitorowanie urządzeń za pomocą zdalnego monitorowania

Katarzyna jest operatorem odpowiedzialnym za obsługę różnego typu zasobów (systemy HVAC, ciężarówki, windy itd.) w obszarze miasta Seattle. Jako operator zarządza zasobami w imieniu kilku klientów. Zasoby te przesyłają raporty o danych telemetrycznych bezpośrednio na jej pulpit nawigacyjny. Zadaniem Katarzyny jest zapewnienie, że z żadnym z zarządzanych przez nią zasobów nie wystąpią problemy, a jeśli tak się stanie — że zostaną natychmiast rozwiązane.

Przed wdrożeniem rozwiązania IoT Katarzyna polegała na rotacyjnym serwisowaniu zasobów na miejscu lub na eskalowaniu problemów przez jej klientów. Na ogół korzystała ze zdalnych systemów za pośrednictwem portu USB, znajdując się fizycznie w danej lokalizacji. To działanie powodowało zatrzymanie lub zakłócenia usług.

Rozwiązanie monitorowania zdalnego Azure IoT umożliwia operatorom takim jak Katarzyna monitorowanie, konfigurowanie i rozwiązywanie problemów za pośrednictwem centralnego pulpitu nawigacyjnego. Katarzyna może dynamicznie wprowadzać zmiany, oceniać ich wpływ i wirtualnie podejmować działania dotyczące dużego zestawu urządzeń. Zobaczmy, jak to się robi przy użyciu akceleratorów rozwiązań Azure IoT.

Identyfikowanie alarmu

Reagowanie na alarm

Działania dotyczące urządzeń

Krok 1 z 7

Wprowadzenie do pulpitu nawigacyjnego

Na stronie głównej operator może wykorzystać pulpit nawigacyjny w celu wizualizowania i monitorowania stanu systemu. Dostępne kontrolki obejmują telemetrię urządzenia, mapę urządzenia, wskaźniki KPI systemu oraz alarmy systemowe.

Krok 2 z 7

Alarm pulpitu nawigacyjnego

Uwagę operatora przyciąga stan systemu, który pokazuje alarm dotyczący wysokiego ciśnienia w chłodziarkach.

Krok 3 z 7

Filtr grupy urządzeń

Aby zawęzić ten problem, operator stosuje do pulpitu nawigacyjnego filtr pokazujący tylko chłodziarki.

Krok 4 z 7

Filtr grupy urządzeń

Operator może powiększać grupy urządzeń, klikając je dwukrotnie.

Krok 5 z 7

Szczegóły urządzenia

Operator wybiera na mapie urządzenie, którego dotyczy alarm, i wyświetla szczegóły w oknie wysuwanym.

Krok 6 z 7

Szczegóły urządzenia

To urządzenie wyzwoliło alarm. Katarzyna może przyjrzeć się szczegółom alarmu na stronie konserwacji.

Krok 7 z 7

Szczegóły alarmu

Sekcja szczegółów alarmu na karcie Konserwacja zawiera wszystkie informacje związane z alarmem o wysokim ciśnieniu, w tym liczbę wystąpień, alarmy otwarte\potwierdzone\zamknięte, urządzenia, których dotyczy, i skojarzoną telemetrię na żywo.

Krok 1 z 6

Zmienianie stanu alarmu

Gdy operator zna wszystkie istotne informacje, może zacząć proces rozwiązywania problemu.

Krok 2 z 6

Zmienianie stanu alarmu

Pierwszym krokiem jest zaakceptowanie alarmu, aby inni wiedzieli, że ktoś już nad nim pracuje.

Krok 3 z 6

Wykonywanie zadań

Operator wybiera urządzenia, w stosunku do których chce podjąć działania.

Krok 4 z 6

Metoda planowania — zmniejszanie ciśnienia

Następnie planuje zadanie mające na celu zmniejszenie ciśnienia na urządzeniu.

Krok 5 z 6

Weryfikowanie wyników — spadek ciśnienia

Operator obserwuje wykres telemetrii na stronie konserwacji i sprawdza, czy odkręcenie zaworu redukcji ciśnienia spowodowało zmniejszenie ciśnienia na urządzeniu, które wyzwoliło alarm.

Krok 6 z 6

Zamknięcie alarmu

Po rozwiązaniu alarmu Katarzyna może zamknąć zdarzenie.

Krok 1 z 5

Przegląd działań dotyczących urządzenia

Na stronie Urządzenia operator może wykonywać zadania zarządzania urządzeniem.

Krok 2 z 5

Przegląd działań dotyczących urządzenia

Możliwość zdalnego tagowania, planowania, ponownego konfigurowania i usuwania urządzeń z poziomu rozwiązania w chmurze pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Krok 3 z 5

Planowanie aktualizacji urządzenia

Operator musi zaplanować aktualizację oprogramowania układowego dla chłodziarek.

Krok 4 z 5

Śledzenie aktualizacji urządzeń

Po zaplanowaniu aktualizacji oprogramowania układowego operator może wyświetlić postęp na stronie Konserwacja -> Stan systemu.

Krok 5 z 5

Śledzenie aktualizacji urządzeń

Operator może zobaczyć, jak zadanie przechodzi przez kolejne stany: pobieranie, stosowanie, ponowne uruchamianie i zakończenie.