Connected Factory

Poprawianie wydajności przemysłowej za pomocą połączonej fabryki

Poniższy pokaz jest przykładem zastosowania w firmie rozwiązań Microsoft Azure IoT w celu wykorzystania możliwości czwartej rewolucji przemysłowej oraz urządzeń obsługujących chmurę za pośrednictwem struktury OPC-UA.

Łącząc fabryki — w prosty sposób i bez zakłóceń w działaniu — producenci mogą pozyskiwać, analizować i wizualizować zaawansowane informacje operacyjne, w tym dane dotyczące wydajności i sprawności. Zamiast reagować na zdarzenia, można nimi proaktywnie zarządzać, aby ostatecznie w pełni je zautomatyzować.

Akcelerator rozwiązań Azure IoT Połączona fabryka zapewnia wstępnie skonfigurowaną infrastrukturę i architekturę, dzięki czemu firmy mogą szybko rozpocząć działanie na bezpiecznej, globalnej platformie.

Widok globalny

Widok fabryki

Widok linii produkcyjnej

Widok maszyny

Rozwiązywanie problemów

Krok 1 z 4

Przegląd globalny

Globalny pulpit nawigacyjny podsumowania dostarcza operatorom całościowy obraz firmy produkcyjnej.

Krok 2 z 4

Raportowanie w sytuacjach krytycznych

Operatorzy mogą błyskawicznie sprawdzić stan swoich obiektów, w tym informacje dotyczące wydajności, sprawności i zdolności produkcyjnej.

Krok 3 z 4

Rejestrowanie alertów

Alerty krytyczne, awarie oraz anomalie operacyjne i sprawnościowe są eskalowane w celu szybkiego rozwiązania.

Krok 4 z 4

Eskalacja alertu

W fabryce w Niemczech pojawił się alert krytyczny. Przyjrzyjmy mu się bliżej…

Krok 1 z 3

Wskaźniki KPI na poziomie fabryki

Na poziomie pojedynczej fabryki wskaźniki KPI i alerty są podsumowywane dla tej określonej lokalizacji.

Krok 2 z 3

Szczegóły produkcji

Każdą linię produkcyjną można przedstawiać, monitorować i analizować osobno. Wydajność i zdolność produkcyjna także jest podsumowywana w czasie niemal rzeczywistym, co pozwala precyzyjnie wskazać problem.

Krok 3 z 3

Alerty krytyczne

Widzimy, że alert krytyczny dla tego obiektu dotyczy linii produkcyjnej numer 6, wytwarzającej części samochodowe. Sprawdźmy dokładniej…

Krok 1 z 3

Widok linii produkcyjnej

Na tym poziomie podsumowywana jest określona linia produkcyjna, co dostarcza nam danych produkcyjnych, czasy działania maszyn i rzeczywiste metryki danych urządzeń.

Krok 2 z 3

Analiza określonej maszyny

Teraz można zidentyfikować określoną część, która jest uszkodzona lub której dotyczy anomalia. Można zauważyć, że na tej linii problem stanowi ramię mechaniczne.

Krok 3 z 3

Alerty docelowe

Ta lokalizacja zawiera kilka ostrzeżeń i eskalacji, ale tylko jeden alert jest krytyczny. Alert dla tego urządzenia dotyczy temperatury. Kliknijmy i sprawdźmy, jaki może być problem związany z tym ramieniem.

Krok 1 z 4

Widok maszyny

Na poziomie maszyny można wyświetlić pierwotne dane urządzenia, dane dotyczące wydajności, a nawet analizy predykcyjne.

Krok 2 z 4

Analiza szczegółowa

Tutaj można wyświetlić rzeczywiste metryki i wartości dla urządzenia w czasie niemal rzeczywistym. Wyświetlane są również wskaźniki KPI dla tego konkretnego urządzenia, czasy działania i pozostałe zaplanowane wymagania.

Krok 3 z 4

Podejmowanie decyzji w zależności od kontekstu

Widzimy, że to urządzenie powinno być dla nas dostępne jeszcze przez dość długi czas, jednak pulpit nawigacyjny pokazuje prognozę, że dużo wcześniej nastąpi awaria.

Krok 4 z 4

Podejmowanie działania

Tutaj operator może wybrać alert krytyczny, aby podjąć działanie.

Krok 1 z 2

Rozwiązywanie problemu

Panel alertu zawiera dane aktualizowane w czasie niemal rzeczywistym oraz informacje historyczne. Wizualizacja danych wyraźnie pokazuje przekroczony próg oraz konieczność podjęcia działania, zanim dane urządzenie zepsuje się, co może potencjalnie doprowadzić do wstrzymania produkcji.

Krok 2 z 2

Integracja biznesowa

Integracja rozwiązań Dynamics 365 i Field Service umożliwia wezwanie na miejsce technika. Konserwację można zaplanować w dogodnym czasie między zmianami, aby zminimalizować wpływ na harmonogram produkcji.