Pomiń nawigację

Akceleratory rozwiązań Azure IoT

Kompletne, gotowe do wdrożenia rozwiązania dla typowych scenariuszy IoT

Tworzenie rozwiązań za pomocą kompleksowych akceleratorów rozwiązań w chmurze IoT

Uruchom implementację typowych scenariuszy Internetu rzeczy (IoT), takich jak zdalne monitorowanie, przemysłowy Internet rzeczy (IIoT), konserwacja predykcyjna i symulacja urządzeń. Uzyskaj wszystkie potrzebne usługi oparte na chmurze — w tym cały wymagany kod aplikacji — aby przeprowadzić pomyślne, wydajne i bezproblemowe kompilowanie oraz wdrożenie.

Szybko rozpocznij pracę: Wdrażanie zajmuje tylko kilka minut, a uaktualnianie można przeprowadzać we własnym tempie

Dostosuj swoje rozwiązanie: Zachowaj pełną kontrolę nad projektem swojego urządzenia i dostosuj już wdrożone usługi tak, aby spełniały Twoje wymagania

Działaj w oparciu o nowe szczegółowe informacje: Wizualizuj dane na wstępnie skonfigurowanym pulpicie nawigacyjnym i ustawiaj reguły wyzwalające akcje za pośrednictwem interfejsu użytkownika

Korzystaj z oprogramowania open source: Baza kodu open source powstała na bazie w pełni przetestowanej architektury i jest dostępna w usłudze GitHub

Azure IoT — symulacja urządzeń

Programuj i testuj rozwiązanie IoT na symulowanych urządzeniach przy użyciu akceleratora rozwiązania symulacji urządzeń. Przeprowadzaj realistyczne testy przy użyciu złożonych modeli urządzeń, aby emulować rzeczywiste scenariusze. Używaj aplikacji internetowej do symulacji urządzeń w celu konfigurowania i uruchamiania symulacji.

Używane usługi

1 aplikacja usługi Azure Active Directory

1 maszyna wirtualna (Standardowa D4 v3 z 4 rdzeniami i 16 GB pamięci)

1 konto usługi Cosmos DB (Standardowa)

1 konto magazynu (Standardowa — LRS)

1 aplikacja internetowa

1 centrum IoT Hub (S2 — Standardowa)

Azure IoT — połączona fabryka

Podłącz i monitoruj swoje urządzenia przemysłowe za pomocą standardów takich jak OPC-UA, korzystając z akceleratora rozwiązań połączonej fabryki w usłudze Azure IoT. Pozyskuj dane z już używanych urządzeń, aby zacząć zbierać szczegółowe informacje mające pomóc w zwiększeniu wydajności fabryki. Monitoruj urządzenia przemysłowe i zarządzaj nimi za pomocą pulpitu nawigacyjnego połączonej fabryki.

Używane usługi

1 konto magazynu (Standardowa — LRS)

1 maszyna wirtualna (Standardowa D1 v2, 1 rdzeń, 3,5 GB pamięci)

1 centrum IoT Hub (Standardowa S1, 3 jednostki)

1 magazyn kluczy (Standardowa)

1 usługa Azure Time Series Insights (Standardowa S1)

1 usługa aplikacji internetowej (Standardowa S1)

Zobacz, czemu organizacje ufają usłudze Azure IoT

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Firma Microsoft zatrudnia ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Zapoznaj się ze szczegółami cennika

  • Koszt działania Twojego rozwiązania jest agregacją kosztu bazowych usług platformy Azure.
  • Wielkość użycia i szczegóły płatności dotyczące Twojej subskrypcji znajdziesz w witrynie Azure Portal.

Dokumentacja, zasoby szkoleniowe i społeczność

Dokumentacja

Zapoznaj się z przewodnikami Szybki start, przewodnikami z instrukcjami, samouczkami i dokumentacją referencyjną dotyczącą interfejsów API.

Zobacz dokumentację

Przewodnik dla deweloperów IoT

Wyszukaj zasoby potrzebne do rozpoczęcia i kontynuowania pracy z wyzwaniami technicznymi w jednym, wygodnym przewodniku dla deweloperów.

Uzyskaj przewodnik

MS Learn

Bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz pracę z IoT, czy jesteś doświadczonym deweloperem, który chce się cały czas rozwijać, tutaj znajdziesz informacje oraz zasoby, które pomogą Ci w rozpoczęciu tworzenia własnych rozwiązań.

Odwiedź platformę MS Learn

Seria „IoT Show”

Oglądaj przesyłane strumieniowo na żywo wydarzenia dotyczące sposobu tworzenia rozwiązań usługi IoT i dowiaduj się więcej o scenariuszach IoT, takich jak inteligentne urządzenia brzegowe, metodyka DevOps, śledzenie zasobów i inne najpopularniejsze omówienia techniczne.

Zacznij oglądać

Społeczność techniczna usługi IoT

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure.

Wypróbuj

Urządzenia IoT

Wybieraj spośród ponad 1000 certyfikowanych urządzeń IoT, aby rozpocząć tworzenie swojego rozwiązania IoT już dzisiaj.

Wyświetl katalog

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z usługi Azure IoT

Rozwiązywanie globalnych problemów z wodą za pomocą IoT

"Microsoft Azure and IoT services have helped us get much closer to our ambition to help customers operate at water-neutral."

Christophe Beck: Wiceprezes wykonawczy i prezes, firma Nalco Water należąca do Ecolab
Ecolab

Nowe oblicze kawy dzięki IoT

"We are no longer just a manufacturer. We are becoming a comprehensive solution provider. That is why a digital platform is crucial to our success."

Jan Van Riet: Prezes, Global Business Unit Professional Coffee Machines, WMF Group
WMF Group

Tworzenie inteligentniejszych systemów ogrzewania i chłodnictwa dzięki rozwiązania IoT połączonego z chmurą

"Instead of the traditional model of manually collecting and managing data, we wanted to deliver tools that aggregate information and provide actionable insights."

Jim Schwartz: Dyrektor ds. wydajności budynków, marketing strategiczny, Johnson Controls
Johnson Controls

Zwiększanie efektywności lotów komercyjnych przy użyciu IoT

"The Microsoft Azure platform makes it a lot easier for us to deliver on our vision without getting stuck on the individual IT components. We can focus on our end solution and delivering real value to customers, rather than on managing the infrastructure."

Richard Beesley: Starszy architekt przedsiębiorstwa, usługi danych, Rolls-Royce
Rolls-Royce

Często zadawane pytania na temat akceleratorów rozwiązań usługi Azure IoT

  • Konstruuj rozwiązania IoT na różne sposoby, zależne od scenariusza IoT i potrzeb firmy. Usługa Azure IoT Central udostępnia w pełni zarządzane rozwiązanie SaaS (software as a service), podczas gdy akceleratory rozwiązań zapewniają dostosowywalne rozwiązanie PaaS (platform as a service) działające w ramach Twojej subskrypcji platformy Azure.
  • W repozytoriach GitHub zestawów Microsoft Azure IoT SDK znajdziesz linki do zestawów SDK urządzeń IoT dla różnych języków (C, .NET, Java, Node.js, Python). Jeśli używasz urządzenia DevKit, zasoby i przykłady dla niego znajdziesz w repozytorium GitHub o nazwie IoT DevKit SDK.