Akceleratory rozwiązań Azure IoT

Twórz w pełni dostosowywalne rozwiązania dla typowych scenariuszy Internetu rzeczy (IoT, Internet of Things), używając szablonów—Otwórz przed swoją firmą nowe perspektywy

Tworzenie rozwiązań za pomocą kompleksowych akceleratorów rozwiązań w chmurze IoT

Łączenie urządzeń i systemów

Zwiększ elastyczność swojego rozwiązania, łącząc już używane urządzenia i systemy operacyjne.

Rozpoczęcie pracy w ciągu kilku minut

Używaj popularnych, wstępnie skonfigurowanych rozwiązań, aby przyspieszyć projekty IoT i wyprzedzić konkurencję.

Wyciąganie nowych wniosków

Zbieraj i analizuj dane ze swoich urządzeń za pomocą zaawansowanych narzędzi analitycznych, aby wyciągać wnioski umożliwiające podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Ulepszanie zabezpieczeń

Zaufaj ochronie obejmującej zabezpieczenia platformy Azure oraz wbudowane funkcje zabezpieczeń łączności i urządzeń.

Łączenie i monitorowanie urządzeń za pomocą zdalnego monitorowania

Uzyskaj więcej szczegółowych informacji na temat urządzeń, zasobów i czujników, bez względu na to, gdzie się znajdują. Zbieraj i analizuj dane urządzenia w czasie rzeczywistym za pomocą wstępnie skonfigurowanego akceleratora rozwiązania do monitorowania zdalnego, które wyzwala automatyczne alerty i akcje — od diagnostyki zdalnej po żądania dotyczące konserwacji.

Poprawianie wydajności przemysłowej za pomocą połączonej fabryki

Zwiększaj produktywność operacyjną i zyskowność dzięki wstępnie skonfigurowanemu akceleratorowi rozwiązania połączonej fabryki. Połącz sprzęt i urządzenia przemysłowe — w tym również maszyny, które już pracują w fabryce — i monitoruj je w chmurze. Analizuj dane IoT, aby wyciągać wnioski, które pomogą w zwiększeniu wydajności całej fabryki.

Zwiększanie niezawodności sprzętu za pomocą konserwacji predykcyjnej

Dowiedz się więcej na temat potencjalnych problemów, zanim się pojawią, dzięki wstępnie skonfigurowanemu akceleratorowi rozwiązania do konserwacji predykcyjnej. Analizuj dane strumieniowe z czujników i urządzeń, aby przewidywać awarie sprzętu i zapobiegać im, unikając kosztownych napraw.

Tworzenie i testowanie rozwiązania IoT za pomocą symulacji urządzeń

Testuj rozwiązanie IoT na urządzeniach symulowanych przy użyciu akceleratora rozwiązania symulacji urządzeń. Przeprowadzaj realistyczne testy przy użyciu złożonych modeli urządzeń, aby emulować rzeczywiste scenariusze.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z akceleratorów rozwiązań Azure IoT

Powiązane rozwiązania

Omówienie usługi Azure IoT

Korzystanie z prostoty usługi SaaS dla rozwiązania IoT bez konieczności posiadania fachowej wiedzy na temat chmury

Tworzenie w pełni dostosowywalnych rozwiązań za pomocą szablonów dla typowych scenariuszy IoT

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe

Uzyskaj więcej informacji

Znajdź partnera do pomocy