Pomiń nawigację

Azure Blockchain Workbench

Łatwe tworzenie prototypów aplikacji łańcucha bloków w chmurze

  • Uprość wdrażanie i ułatw eksperymentowanie dzięki wstępnie utworzonym sieciom i infrastrukturze.
  • Przyspiesz zwrot z inwestycji, korzystając z integracji i rozszerzeń związanych z usługami w chmurze i użyciem aplikacji.
  • Bezproblemowo wprowadzaj innowacje, korzystając z otwartej, zaufanej i dostępnej globalnie platformy.

Szybkie wdrożenie

Aplikacja Azure Blockchain Workbench umożliwia konfigurowanie i wdrażanie sieci konsorcjum za pomocą kilku kliknięć. Jest idealna na potrzeby eksploracji procesu tworzenia i testowania, automatycznego wdrażania rejestru środowiska Blockchain Workbench i tworzenia sieci. Wstępnie utworzone polecenia łańcucha bloków znacząco skracają czas opracowywania infrastruktury.

Twórz aplikacje w ciągu kilku dni, a nie miesięcy

Skracaj czas opracowywania i ograniczaj koszty za pomocą gotowych rozwiązań integracyjnych z usługami w chmurze przydatnymi podczas tworzenia aplikacji. Skojarz tożsamości łańcucha bloków z usługą Azure Active Directory w celu zapewnienia łatwiejszego logowania i lepszej współpracy. Bezpiecznie przechowuj klucze prywatne w usłudze Azure Key Vault. Pozyskuj komunikaty i zdarzenia wymagane w celu wyzwolenia inteligentnych kontraktów z usługami Service Bus i Event Hubs. Narzędzia do podpisywania, skracania i routingu przekształcają komunikaty do formatu oczekiwanego przez natywny interfejs API łańcucha bloków. Synchronizuj dane z łańcucha z magazynem i bazami danych poza łańcuchem, aby łatwiej wysyłać zapytania do atestacji i wizualizować aktywność rejestru.

Połącz łańcuch bloków z Twoją działalnością

Z łatwością integruj przepływ pracy łańcuchów bloków z istniejącymi systemami i aplikacjami, wykorzystując usługi Microsoft Flow oraz Logic Apps. Rozszerz możliwości programowania klienta za pomocą interfejsu API bazującego na protokole REST oraz integracji systemów za pomocą interfejsu API opartego na komunikatach.

Śmiałe wprowadzanie innowacji

Twórz rozwiązania we własnym tempie i skaluj je zgodnie z potrzebami, korzystając z globalnej dostępności i niezawodności platformy Azure. Zabezpieczaj dane konsorcjum na platformie w chmurze za pomocą większej liczby certyfikatów niż u innych dostawców chmury.

Klienci korzystający z aplikacji Blockchain Workbench

Blog

Bądź na bieżąco dzięki najnowszym informacjom na temat aplikacji Azure Blockchain

Łańcuch bloków na platformie Azure

Odkryj, jak klienci i partnerzy tworzą za pomocą łańcucha bloków na platformie Azure