Azure Solutions Lab

Współtworzenie i weryfikowanie rozwiązania z pomocą ekspertów z firmy Microsoft

Co to jest Azure Solutions Lab?

Laboratorium Azure Solutions Lab w Redmond w stanie Waszyngton to miejsce, w którym można zaplanować, zaprojektować, zbudować we współpracy z innymi inżynierami i zweryfikować rozwiązanie z gwarancją odniesienia sukcesu. Od blisko 20 lat w laboratorium pracują na miejscu klienci, partnerzy i zespoły programistów pracujących nad produktami z całej firmy Microsoft. W miarę rozwoju technologii laboratorium dostosowuje się, oferując wsparcie w zakresie nowych funkcji i możliwości.

Spełnianie wymagań przez testowanie poprawności

Zoptymalizuj jakość i współdziałanie Twojego rozwiązania, a także zagwarantuj, że spełnia wymagania Twojej firmy, zanim je wdrożysz lub zaimplementujesz. Bez względu na to, czy interesuje Cię ewaluacja wielu produktów i funkcji, czy konkretnego scenariusza wdrażania lub skalowania, w laboratorium Azure Solutions Lab znajdziesz zasoby i wiedzę techniczną potrzebne do efektywnego przetestowania poprawności.

Laboratorium pozwala testować poprawność na każdym etapie cyklu wydawania produktu, a jego szczególnym przeznaczeniem jest wczesna ewaluacja i weryfikacja produktów oraz rozwiązań przed ich wydaniem.

Współpraca nad innowacjami w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Nawiąż współpracę partnerską z zespołami inżynierów zajmujących się sztuczną inteligencją na platformie Azure, aby poznać bliżej harmonogramy prac nad produktami i mieć bezpośredni wpływ na strategię rozwoju produktów. Pracuj ramię w ramię z naukowcami i inżynierami z firmy Microsoft specjalizującymi się w danych, aby przyspieszyć rozwój Twojego rozwiązania do uczenia maszynowego oraz zastosować najlepsze rozwiązania z zakresu implementowania rozwiązań AI.

Współtworzenie chmury hybrydowej lub inteligentnego rozwiązania brzegowego

Zabierz ze sobą swoje dane, planowaną architekturę, a nawet wczesną wizję do laboratorium Azure Solutions Lab i współpracuj bezpośrednio z zespołem inżynierów Azure Global CAT, który odpowiada za przekładanie potrzeb klientów na najlepsze rozwiązania i sprawdzone architektury.

Zostań partnerem zespołów inżynierów firmy Microsoft, które zarządzają inteligentnymi produktami i usługami, oraz bierz udział w sesjach omawiających szczegółowo harmonogramy prac nad produktami i ich nadchodzące wydania. Twoje zaangażowanie będzie bezpośrednio wpływać na strategię prac nad inteligentnymi produktami brzegowymi w firmie Microsoft i jej realizację.

Będąc na miejscu, skorzystaj ze światowej klasy łączności i sieci, w tym usług Azure ExpressRoute, ExpressRoute Direct, Virtual WAN, Azure Front Door i innych najnowszych technologii, które normalnie nie są dostępne nigdzie indziej.

Efektywne tworzenie i skalowanie z uwzględnieniem najlepszych rozwiązań platformy Azure

Połącz doświadczenie zespołu inżynierów Azure Global CAT z bezpośrednią współpracą ze strony inżynierów od grupy produktów platformy Azure, aby maksymalnie skorzystać z wizyty na miejscu. Inżynierowie ci pomogą upewnić się, że Twoje rozwiązanie jest zgodne z najlepszymi rozwiązaniami z zakresu architektur, usług platformy Azure i innych technologii wspierających skalowanie, odporność i wysoką dostępność, których wymagają Twoi użytkownicy docelowi.

Eksplorowanie architektur referencyjnych platformy Azure według scenariusza

Najważniejsze korzyści wynikające z korzystania z laboratorium Azure Solutions Lab

Laboratorium Azure Solutions Lab ma za zadanie podnosić jakość produktów dla platformy Azure oraz kompleksowych rozwiązań dla klientów i partnerów platformy Azure. Oto kilka korzyści z dopracowywania rozwiązania w tym laboratorium:

Doświadczenie

Laboratorium zapewnia niespotykane nigdzie indziej możliwości konsultowania się z zespołami inżynierów odpowiedzialnych za produkty i ekspertami. Uzyskaj opinię naszych inżynierów, biorąc udział w eksperckich dyskusjach na temat funkcji produktów na platformie Azure i strategii Twojego rozwiązania.

Głębokość i rozległość

Twórz i weryfikuj większe i bardziej złożone kompleksowe rozwiązania, niż możesz we własnym środowisku testowym — laboratorium ściśle współpracuje z wiodącymi w branży dostawcami sprzętu i oprogramowania.

Wydajność

Zanim dotrzesz na miejsce, oddelegowani inżynierowie ds. zaangażowania i naukowcy pracujący nad danymi pomogą Ci zdefiniować Twoje wymagania, opracować ukierunkowany plan testów i wstępnie skonfigurować Twoje środowisko, dzięki czemu podczas wizyty możesz osiągnąć maksymalną produktywność.

Zabezpieczenia

Zaprojektuj i zbuduj swoje rozwiązanie w bezpiecznym środowisku. Unikatowa architektura laboratorium Azure Solutions Lab zapewnia dedykowany, całodobowy dostęp do w pełni izolowanych obszarów roboczych klientów. Dostęp do nich chroniony jest kartami identyfikacyjnymi.

Łączność

Liczne obwody usługi Azure ExpressRoute zapewniają bezpośrednią łączność z platformą Azure i wieloma lokalnymi sieciami o wysokiej przepustowości, aby zapewnić najbardziej realistyczną emulację Twojego własnego środowiska w prawdziwym świecie.

Zasoby sprzętowe

Laboratorium oferuje hybrydowe systemy Azure Stack w całości oparte na pamięciach flash, urządzenia Azure Stack Edge i dostosowywalny sprzęt usługi Azure Stack HCI, serwery z ogromnymi możliwościami skalowania w górę dla obciążeń bazujących na danych oraz typowe systemy do testowania obciążenia i obsługi infrastruktury.

Dzięki laboratorium Azure Solutions Lab klienci robią niezwykłe rzeczy

Toyota
Charles Schwab
Rackspace
Bwin
MKI
Nasdaq
Ernst & Young
Fidelity Investments
Chevron
Raytheon

Aby zacząć, skontaktuj się ze swoim kierownikiem ds. klienta ze strony Microsoft

Laboratorium Azure Solutions Lab jest dostępne bezpłatnie dla zakwalifikowanych klientów firmy Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń do swojego kierownika ds. klienta lub napisz do niego wiadomość e-mail.