Tabela dostępności Portalu Azure

W tabeli poniżej możesz sprawdzić, który portal obsługuje używane przez Ciebie usługi i aplikacje platformy Azure

Dowiedz się więcej na temat Portalu Azure

Usługi Portal Azure Portal Azure (klasyczny)
Analiza strumienia
App Service API Apps
App Service Mobile Apps
App Service Web Apps
Application Insights
Automation
Azure Active Directory
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure Container Service
Azure DevTest Labs
Azure IoT Hub
Batch
Baza danych DocumentDB
Baza danych SQL
Centra zdarzeń
Centrum zabezpieczeń
Cloud Services
Content Delivery Network
Data Catalog
ExpressRoute
Fabryka danych
HDInsight
Kopia zapasowa
Log Analytics
Machine Learning
Magazyn
Magazyn (klasyczny)
Magazyn danych SQL
Magazyn Data Lake
Magazyn StorSimple
Magistrala usług
Managed Disks
Maszyny wirtualne (klasyczne)
Menedżer ruchu (klasyczny)
Microsoft Intune
Mobile Engagement
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Odzyskiwanie witryn
Pamięć podręczna Redis
Projekty usług Dynamics Lifecycle Services
RemoteApp
Scheduler
Sieć wirtualna (klasyczna)
System DNS Azure
Środowisko Usługi aplikacji
Traffic Manager
Usługa analizy Data Lake
Usługa Azure Search
Usługa BizTalk
Usługa multimediów
Usługa Zarządzana pamięć podręczna
Usługi mobilne (klasyczne)
Usługi odzyskiwania
Usługi poznawcze
Virtual Machines
Virtual Network
Visual Studio Team Services
Zarządzanie interfejsami API
Zarządzanie uprzywilejowanymi tożsamościami usługi Azure Active Directory

Zobacz, jak portal Azure upraszcza pracę w chmurze

Wypróbuj teraz

Utwórz bezpłatne konto