Tabela dostępności Portalu Azure

W tabeli poniżej możesz sprawdzić, który portal obsługuje używane przez Ciebie usługi i aplikacje platformy Azure

Dowiedz się więcej na temat Portalu Azure

Usługi Portal Azure Portal Azure (klasyczny)
Analiza strumienia
API Management
App Service API Apps
App Service Mobile Apps
App Service Web Apps
Application Insights
Automation
Azure Active Directory
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure Container Service
Azure DevTest Labs
Backup
Batch
Baza danych DocumentDB
BizTalk Services
Centrum IoT
Centrum zabezpieczeń
Cloud Services
Content Delivery Network
Data Catalog
Data Factory
Data Lake Analytics
Data Lake Store
Event Hubs
ExpressRoute
ExpressRoute Bramy usługi ExpressRoute
ExpressRoute Obwody usługi ExpressRoute
HDInsight
Log Analytics
Machine Learning
Magazyn (klasyczny)
Magazyn danych SQL
Magazyn StorSimple
Managed Disks
Maszyny wirtualne (klasyczne)
Media Services
Menedżer ruchu (klasyczny)
Microsoft Intune
Mobile Engagement
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Projekty usług Dynamics Lifecycle Services
Redis Cache
RemoteApp
Scheduler
Service Bus
Sieć wirtualna (klasyczna)
Site Recovery
SQL Database
Storage
System DNS Azure
Środowisko Usługi aplikacji
Traffic Manager
Usługa Azure Search
Usługa Zarządzana pamięć podręczna
Usługi mobilne (klasyczne)
Usługi odzyskiwania
Usługi poznawcze
Virtual Machines
Virtual Network
Visual Studio Team Services
Zarządzanie uprzywilejowanymi tożsamościami usługi Azure Active Directory

Zobacz, jak portal Azure upraszcza pracę w chmurze

Wypróbuj teraz

Utwórz bezpłatne konto