Pomiń nawigację

Tabela dostępności Portalu Azure

W tabeli poniżej możesz sprawdzić, który portal obsługuje używane przez Ciebie usługi i aplikacje platformy Azure

Usługi Portal Azure Portal Azure (klasyczny)
API Management
App Service API Apps
App Service Aplikacje mobilne
App Service Web Apps
Application Insights
Automation
Azure Active Directory
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure Batch AI
Azure Cosmos DB
Azure Data Lake Storage
Azure Data Lake Storage 1. generacji
Azure DevTest Labs
Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Lab Services
Azure SQL Database
Backup
Batch
BizTalk Services
Cloud Services
Content Delivery Network
Data Catalog
Data Factory
Data Lake Analytics
Event Hubs
ExpressRoute
ExpressRoute Bramy usługi ExpressRoute
ExpressRoute Obwody usługi ExpressRoute
HDInsight
IoT Edge
IoT Hub
Log Analytics
Machine Learning Studio
Magazyn (klasyczny)
Magazyn StorSimple
Managed Disks
Maszyny wirtualne (klasyczne)
Media Services
Menedżer ruchu (klasyczny)
Microsoft Intune
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Projekty usług Dynamics Lifecycle Services
Redis Cache
Scheduler
Security Center
Service Bus
Sieć wirtualna (klasyczna)
Site Recovery
SQL Data Warehouse
Storage
Stream Analytics
System DNS Azure
Środowisko Usługi aplikacji
Traffic Manager
Usługa Azure Search
Usługi Machine Learning
Usługi mobilne (klasyczne)
Usługi odzyskiwania
Usługi poznawcze
Virtual Machines
Virtual Network
Visual Studio Team Services
Zarządzanie uprzywilejowanymi tożsamościami usługi Azure Active Directory

Zobacz, jak portal Azure upraszcza pracę w chmurze

Wypróbuj teraz