Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Tabela dostępności Portalu Azure

W tabeli poniżej możesz sprawdzić, który portal obsługuje używane przez Ciebie usługi i aplikacje platformy Azure

Dowiedz się więcej na temat Portalu Azure

Usługi Portal Azure Portal Azure (klasyczny)
Analiza strumienia
Automatyzacja
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure DevTest Labs
Baza danych DocumentDB
Baza danych SQL
CDN
Centra powiadomień
Centra zdarzeń
Centrum IoT Azure
Centrum zabezpieczeń
ExpressRoute
Fabryka danych
Harmonogram
HDInsight
Kopia zapasowa
Log Analytics
Magazyn
Magazyn (klasyczny)
Magazyn danych SQL
Magazyn Data Lake
Magazyn StorSimple
Magistrala usług
Maszyny wirtualne
Maszyny wirtualne (klasyczne)
Menedżer ruchu
Menedżer ruchu (klasyczny)
Microsoft Intune
Mobile Engagement — wykorzystanie urządzeń przenośnych
Multi-Factor Authentication
Odzyskiwanie witryn
Pamięć podręczna Redis
Partia zadań
Projekty usług Dynamics Lifecycle Services
RemoteApp
Sieć wirtualna
Sieć wirtualna (klasyczna)
System DNS Azure
Środowisko Usługi aplikacji
Uczenie maszynowe
Usługa Active Directory systemu Azure
Usługa analizy Data Lake
Usługa aplikacji Aplikacje interfejsu API
Usługa aplikacji Aplikacje mobilne
Usługa aplikacji Aplikacje sieci Web
Usługa Application Insights w programie Visual Studio
Usługa BizTalk
Usługa kontenera platformy Azure
Usługa multimediów
Usługa Zarządzana pamięć podręczna
Usługi mobilne (klasyczne)
Usługi odzyskiwania
Usługi poznawcze
Usługi w chmurze
Visual Studio Team Services
Wykaz danych
Wyszukiwanie
Zarządzanie interfejsami API
Zarządzanie uprzywilejowanymi tożsamościami usługi Azure Active Directory

Zobacz, jak portal Azure upraszcza pracę w chmurze

Wypróbuj teraz

Utwórz bezpłatne konto