Azure Advanced Threat Protection

Wykrywanie i śledzenie zaawansowanych ataków lokalnie i w chmurze

Uzyskaj zabezpieczenie w czasie rzeczywistym dla całego przedsiębiorstwa

Dzięki wykorzystaniu usługi Azure Advanced Threat Protection, możliwości i skalowalność chmury pomaga zabezpieczyć się przed coraz częściej występującymi, coraz groźniejszymi i coraz bardziej wyszukanymi zagrożeniami. Wykrywaj i badaj zdarzenia zabezpieczeń w całym przedsiębiorstwie za pomocą bazującego na chmurze rozwiązania zabezpieczeń, które obsługuje najbardziej wymagające obciążenia analizy zabezpieczeń.

Szybkie wykrywanie zagrożeń

Usługa Azure Advanced Threat Protection monitoruje zachowania użytkowników, urządzeń i zasobów oraz na bieżąco wykrywa anomalie. Dzięki wykorzystaniu wbudowanej inteligencji adaptacyjnej możesz mieć szybki wgląd w zaawansowane zagrożenia wykryte zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Koncentracja na tym, co ważne

Uzyskuj precyzyjne informacje w wydajny i wygodny sposób, który uwypukli najistotniejsze problemy na prostej osi czasu ataku. Spójrz z odpowiedniej perspektywy na to, co się dzieje w całym przedsiębiorstwie i uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące następnych działań. Przełącz się do funkcji zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami programu Windows Defender, aby podjąć działania mające na celu wyeliminowanie złośliwych ataków.

Powiązane produkty i usługi

Azure Active Directory (AD)

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Rozpoczynanie pracy z usługą Enterprise Mobility + Security