Azure Advanced Threat Protection

Wykrywanie i śledzenie zaawansowanych ataków lokalnie i w chmurze

  • Identyfikowanie podejrzanych działań użytkowników i urządzeń za pomocą zarówno znanych technik wykrywania, jak i analizy zachowań
  • Inteligentna analiza zagrożeń w chmurze i lokalnie
  • Ochrona tożsamości użytkowników i poświadczeń przechowywanych w usłudze Active Directory
  • Przeglądanie precyzyjnych informacji o atakach na prostej osi czasu ułatwiającej klasyfikowanie
  • Monitorowanie wielu punktów wejścia dzięki integracji z funkcją zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami programu Windows Defender

Uzyskaj zabezpieczenie w czasie rzeczywistym dla całego przedsiębiorstwa

Dzięki wykorzystaniu usługi Azure Advanced Threat Protection, możliwości i skalowalność chmury pomaga zabezpieczyć się przed coraz częściej występującymi, coraz groźniejszymi i coraz bardziej wyszukanymi zagrożeniami. Wykrywaj i badaj zdarzenia zabezpieczeń w całym przedsiębiorstwie za pomocą bazującego na chmurze rozwiązania zabezpieczeń, które obsługuje najbardziej wymagające obciążenia analizy zabezpieczeń.

Szybkie wykrywanie zagrożeń

Usługa Azure Advanced Threat Protection monitoruje zachowania użytkowników, urządzeń i zasobów oraz na bieżąco wykrywa anomalie. Dzięki wykorzystaniu wbudowanej inteligencji adaptacyjnej możesz mieć szybki wgląd w zaawansowane zagrożenia wykryte zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Koncentracja na tym, co ważne

Uzyskuj precyzyjne informacje w wydajny i wygodny sposób, który uwypukli najistotniejsze problemy na prostej osi czasu ataku. Spójrz z odpowiedniej perspektywy na to, co się dzieje w całym przedsiębiorstwie i uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące następnych działań. Przełącz się do funkcji zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami programu Windows Defender, aby podjąć działania mające na celu wyeliminowanie złośliwych ataków.

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Advanced Threat Protection?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad USD 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Azure Advanced Threat Protection, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Azure Advanced Threat Protection o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby szkoleniowe

Powiązane produkty i usługi

Usługa Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Rozpoczynanie pracy z usługą Enterprise Mobility + Security

Wypróbuj teraz