Pomiń nawigację

Platforma Azure dla stanowych i lokalnych instytucji rządowych

Poprawiaj usługi dla obywateli i ułatwiaj podejmowanie decyzji w oparciu o dane dzięki najszerszej gamie komercyjnych innowacji dla instytucji rządowych.

Większy wkład w misję dzięki platformie Azure

Wykorzystaj wartość danych dzięki zaawansowanym możliwościom obliczeniowym i analitycznym oraz dostarczaj bezpieczne, dostępne usługi dla obywateli. Zapewnij pracownikom możliwość wydajnej pracy z dowolnego miejsca, modernizuj istniejące systemy pod kątem efektywnego działania i efektywniej służ obywatelom oraz społecznościom.

Eksploruj tematy kluczowe dla osiągnięcia celu

Popraw nadzór nad danymi i ich dostępność

Umożliw efektywniejsze korzystanie z danych na potrzeby podejmowania decyzji przez integrację danych z wielu różnych źródeł. Używaj odpowiedzialnej i dostępne sztucznej inteligencji oraz narzędzi do uczenia maszynowego, aby generować lepsze szczegółowe informacje, jednocześnie chroniąc prywatność i poufność.

Wprowadzaj modernizacje, aby optymalizować sposób działania

Przekształć starszą infrastrukturę i łatwo wykonuj skalowanie w górę i w dół odpowiednio do potrzeb. Poznaj standardy bezpieczeństwa i zgodności w chmurze dla instytucji rządowych podczas zarządzania kosztami. Udostępniaj zaufane i przystępne usługi, aby wyjść naprzeciw obywatelom.

Zunifkuj cyberbezpieczeństwo

Popraw udostępnianie informacji i cyberobronę, integrując specjalizowane rozwiązania zabezpieczające w kompleksowe widoki. Używaj automatycznych analiz, aby wyprzedzać zaawansowane zagrożenia i chronić krytyczną architekturę.

Umożliwiaj bezpieczną pracę zdalną

Umożliwiaj nowoczesną współpracę szerszego grona zainteresowanych osób z możliwością dostępu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Zapewnij możliwość komunikowania się między agencjami, utrzymując dane w odpowiednich granicach.

Zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami dotyczącymi platformy Azure

Zwiększaj możliwości instytucji rządowych dzięki tym usługom platformy Azure

Azure AI i uczenie maszynowe

Lepiej wykorzystuj posiadane dane, używając zintegrowanych narzędzi zaprojektowanych z myślą o szerokim zakresie umiejętności — od użytkowników biznesowych po naukowców pracujących z danymi.

Azure Synapse Analytics

Osiągnij niezrównaną szybkość uzyskiwania szczegółowych informacji dzięki ujednoliconemu środowisku łączącemu integrację danych, magazynowanie danych przedsiębiorstwa i analizę danych big data.

Azure Sentinel

Szybciej wykrywaj zagrożenia, skuteczniej reaguj i wyeliminuj kosztowną infrastrukturę dzięki bazującemu na chmurze rozwiązaniu do zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń wspieranemu przez sztuczną inteligencję.

Usługa Azure Defender

Chroń swoje obciążenia na platformie Azure i w chmurze hybrydowej dzięki rozszerzonym możliwościom wykrywania i reagowania.

Azure IoT

Łącz zasoby i sprzęt z chmurą za pomocą rozwiązań pozwalających na odblokowanie uzyskiwania szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym i umożliwiających współdziałanie systemów oraz ochronę zasobów.

Azure Kubernetes Service

Łatwo wdrażaj konteneryzowane aplikacje i zarządzaj nimi.

Azure Web Apps

Twórz i wdrażaj skalowalne aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu dla misji.

Azure Virtual Desktop

Szybko wdrażaj pulpity wirtualne i aplikacje, aby umożliwić bezpieczniejszą pracę zdalną.

Już dziś zacznij tworzyć za pomocą platformy Azure

Rozpocznij