Pomiń nawigację

Platforma Azure dla Departamentu Obrony USA

Przyspiesz realizację priorytetów z zakresu bezpieczeństwa narodowego dzięki najszerszej gamie komercyjnych innowacji dla instytucji rządowych.

Większy wkład w misję dzięki platformie Azure

Platforma Azure pomaga zespołom taktycznym uzyskiwać lepszą widoczność zagadnień, działać szybciej i podejmować bardziej świadome decyzje. Przygotuj się na to, co przyniesie przyszłość, stosując inteligentniejsze urządzenia brzegowe, ujednolicone zabezpieczenia chroniące państwowe dane i rozwiązania do bezpiecznej współpracy zdalnej.

Eksploruj tematy kluczowe dla osiągnięcia celu

Opracuj jednolitą strategię obsługi danych dla misji

Generuj szczegółowe informacje i szybciej podejmuj trafniejsze decyzje bez względu na miejsce przechowywania danych. Integruj dane z różnych źródeł — zarówno w scenariuszach bez łączności i z urządzeniami brzegowymi o ekstremalnym znaczeniu taktycznym, jak i z danymi pozyskiwanymi z satelity lub łodzi podwodnej — i udostępniaj je osobom, które ich potrzebują.

Modernizuj systemy, aby szybko wprowadzać innowacje

Możliwie najszybciej wyposażaj wojsko w nowe możliwości. Twórz zintegrowane rozwiązania IT, zarządzaj nimi i wdrażaj je, korzystając z preferowanych języków, struktur i infrastruktury — a nawet własnych centrów danych i innych chmur.

Prowadź dzięki połączonemu cyberbezpieczeństwu

Chroń dane misji dzięki inteligentnym, automatycznymi i zintegrowanym zabezpieczeniom, które pomogą Ci monitorować anomalie, łączyć pozornie niewiązane alerty i ciągle wyprzedzać zaawansowane zagrożenia. Oceniaj i wizualizuj bezpieczeństwo zasobów w całym majątku cyfrowym z poziomu ujednoliconego widoku.

Włącz bezpieczną wspópłracę zdalną

Daj siłom zbrojnym wsparcie w realizowaniu misji z każdego miejsca i o każdej porze, oddając im do dyspozycji rozwiązania do nowoczesnej współpracy i pracy zdalnej. Utrzymuj dane w granicach organizacji, nawet w scenariuszach bez połączenia lub ze sporadyczną łącznością.

Zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami dotyczącymi platformy Azure

Zwiększaj możliwości instytucji rządowych dzięki tym usługom platformy Azure

Azure AI i uczenie maszynowe

Lepiej wykorzystuj posiadane dane, używając zintegrowanych narzędzi zaprojektowanych z myślą o szerokim zakresie umiejętności — od użytkowników biznesowych po naukowców pracujących z danymi.

Azure Sentinel

Szybciej wykrywaj zagrożenia, skuteczniej reaguj i wyeliminuj kosztowną infrastrukturę dzięki bazującemu na chmurze rozwiązaniu do zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń wspieranemu przez sztuczną inteligencję.

Azure Stack Edge

Korzystaj z całej gamy urządzeń przenoszących możliwości obliczeniowe, magazynowe i analityczne na brzeg sieci, gdzie dane powstają.

Usługa Azure Defender

Chroń swoje obciążenia na platformie Azure i w chmurze hybrydowej dzięki rozszerzonym możliwościom wykrywania i reagowania.

Azure IoT

Łącz zasoby i sprzęt z chmurą za pomocą rozwiązań pozwalających na odblokowanie uzyskiwania szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym i umożliwiających współdziałanie systemów oraz ochronę zasobów.

Azure Kubernetes Service

Łatwo wdrażaj konteneryzowane aplikacje i zarządzaj nimi.

Azure Web Apps

Twórz i wdrażaj skalowalne aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu dla misji.

Azure Virtual Desktop

Szybko wdrażaj pulpity wirtualne i aplikacje, aby umożliwić bezpieczniejszą pracę zdalną.

Zaplanuj swoją przyszłą karierę

Develop the critical skills required in today’s growing technology industry. Get the government cloud security training you need—whether you have a security clearance or not— with Microsoft Software & Systems Academy (MSSA) and transition to a high-demand career.

Już dziś zacznij tworzyć za pomocą platformy Azure

Rozpocznij