Pomiń nawigację

Jak zaimportować profil publikowania z systemu Azure

Ten samouczek zawiera szczegółowe omówienie procesu importowania profilu publikowania w programie WebMatrix. Kliknij tutaj, aby wyświetlić instrukcję importowania profilu publikowania w programie Visual Web Developer.

 1. W witrynie Azure Portal przejdź do pulpitu swojej witryny sieci Web. W sekcji Przegląd kliknij link Pobierz profil publikowania i zapisz plik.

  przegląd

 2. W programie WebMatrix otwórz witrynę, którą chcesz opublikować.

  W programie WebMatrix wybierz pozycję Otwórz witrynę, aby otworzyć witrynę, którą chcesz opublikować.

 3. Kliknij przycisk Publikuj.

  Kliknij przycisk Publikuj.

 4. Jeśli publikujesz witrynę po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie ustawień zdalnych. Kliknij link Importuj ustawienia publikowania po prawej stronie okna dialogowego i przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik.

  Ustawienia publikowania. Kliknij link Importuj ustawienia publikowania po prawej stronie okna dialogowego i przejdź do lokalizacji pliku.

 5. Kliknij przycisk Tak, aby przeprowadzić kontrolę zgodności. Kontrolę tę można pominąć, ale nie jest to zalecane.

   uruchamianie kontroli zgodności

 6. Sprawdź wyniki kontroli zgodności. W przypadku wszystkich elementów, dla których wyświetlono ikonę ostrzeżenia i oznaczenie „Niedostępne”, możesz kliknąć hiperlink, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

  sprawdzanie wyników kontroli zgodności

 7. Podgląd publikacji zawiera informacje na temat plików, które zostały zmienione i są publikowane. Istnieje także możliwość opublikowania bazy danych wraz z zawartością. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć publikowanie.

  podgląd publikacji

 8. Publikacja zostanie przełączona na pasek powiadomień, a po jej zakończeniu zostanie wyświetlony link umożliwiający przejście do zdalnej witryny.

  pasek powiadomień publikacji