Pomiń nawigację

Jak zaimportować profil publikowania z systemu Azure

Ten samouczek zawiera szczegółowe omówienie procesu importowania profilu publikowania w programie WebMatrix. Kliknij tutaj, aby wyświetlić instrukcję importowania profilu publikowania w programie Visual Web Developer.

 1. W witrynie Azure Portal przejdź do pulpitu swojej witryny sieci Web. W sekcji Przegląd kliknij link Pobierz profil publikowania i zapisz plik.

  przegląd

 2. W programie WebMatrix otwórz witrynę, którą chcesz opublikować.

  witryna do opublikowania

 3. Kliknij przycisk Publikuj.

  kliknięcie przycisku Publikuj

 4. Jeśli publikujesz witrynę po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie ustawień zdalnych. Kliknij link Importuj ustawienia publikowania po prawej stronie okna dialogowego i przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik.

  importowanie ustawień publikowania

 5. Kliknij przycisk Tak, aby przeprowadzić kontrolę zgodności. Kontrolę tę można pominąć, ale nie jest to zalecane.

   uruchamianie kontroli zgodności

 6. Sprawdź wyniki kontroli zgodności. W przypadku wszystkich elementów, dla których wyświetlono ikonę ostrzeżenia i oznaczenie „Niedostępne”, możesz kliknąć hiperlink, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

  sprawdzanie wyników kontroli zgodności

 7. Podgląd publikacji zawiera informacje na temat plików, które zostały zmienione i są publikowane. Istnieje także możliwość opublikowania bazy danych wraz z zawartością. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć publikowanie.

  podgląd publikacji

 8. Publikacja zostanie przełączona na pasek powiadomień, a po jej zakończeniu zostanie wyświetlony link umożliwiający przejście do zdalnej witryny.

  pasek powiadomień publikacji