Pomiń nawigację

Azure dla deweloperów .NET

Nie masz jeszcze konta? Wypróbuj już teraz!

Wszyscy użytkownicy uzyskują bezpłatny hosting 10 witryn sieci Web platformy ASP.NET i zachowują je nawet po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.

Utwórz bezpłatne konto

Subskrybenci programu Visual Studio otrzymują co miesiąc środki o wartości do $150, które mogą wydać na zasoby platformy Azure.

Aktywuj korzyści MSDN

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Zacznij już teraz

Stwórz swoją pierwszą aplikację dla systemu Azure

Warte tysiąca słów

Seria filmów Azure Friday

Co nowego w zestawie Azure SDK dla platformy .NET 2.5.1

Zarządzanie zadaniami WebJob w Eksploratorze serwera i zdalne debugowanie zadań WebJob na platformie Azure

Funkcja Zadania WebJob umożliwia uruchamianie dowolnego programu lub skryptu na maszynach wirtualnych zarządzanych przez usługę Witryny sieci Web Azure. Zadania WebJob są teraz przedstawiane jako węzły w Eksploratorze serwera programu Visual Studio. W węźle Zadania WebJob możesz utworzyć link bezpośrednio do pulpitu nawigacyjnego, gdzie jest wyświetlany stan uruchomionych zadań WebJob oraz gdzie możesz uruchamiać i zatrzymywać ciągłe zadania, a także uruchamiać zadania na żądanie lub zaplanowane. Zdalnie debugowanie ciągłych zadań WebJob jest także możliwe.

Dodawanie usług mobilnych do aplikacji ze Sklepu Windows

Łączenie aplikacji z usługami mobilnymi i szybkie uruchamianie usługi za pomocą wbudowanych funkcji obsługi danych, uwierzytelniania użytkowników i powiadomień wypychanych.

Dodawanie usług mobilnych do aplikacji uniwersalnych systemu Windows

Łączenie aplikacji z usługami mobilnymi i szybkie uruchamianie usługi za pomocą wbudowanych funkcji obsługi danych, uwierzytelniania użytkowników i powiadomień wypychanych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat nowych funkcji i aktualizacji, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Jeszcze lepsza platforma Azure dzięki programowi Visual Studio 2013 Update 3

Zainstaluj program Visual Studio 2013 Update 3, aby uzyskać dostęp do następujących dodatkowych funkcji platformy Azure:

Inicjowanie obsługi usług mobilnych podczas tworzenia projektu

W trakcie tworzenia projektu składnika Web API można także utworzyć towarzyszącą usługę mobilną, która umożliwi szybkie opublikowanie projektu podczas jego tworzenia i testowania. Aby zainicjować obsługę nowej usługi mobilnej, zaznacz pole wyboru Hostuj w chmurze w oknie dialogowym nowego projektu ASP.NET.

Kreator powiadomień wypychanych dla usług mobilnych platformy .NET

Kreator powiadomień wypychanych ułatwia rejestrowanie klienta Sklepu Windows lub systemu Windows Phone na potrzeby obsługi powiadomień wypychanych i udostępnia przykładową strukturę logiczną zaplecza umożliwiającą wysyłanie powiadomień wypychanych. Aby wywołać kreatora z poziomu aplikacji Usługi mobilne, wybierz projekt w Eksploratorze rozwiązań, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno polecenia Dodaj > Powiadomienie wypychane.

Nowe narzędzia Centrów powiadomień

Centra powiadomień mają wbudowaną obsługę wysyłania do urządzeń powiadomień dotyczących testów. Program Visual Studio Update 3 zawiera dodatkowe narzędzia umożliwiające rejestrowanie urządzeń, edytowanie tagów i usuwanie rejestracji. Aby uzyskać dostęp do narzędzi Centrów powiadomień, wyszukaj węzeł Centra powiadomień w Eksploratorze serwera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Diagnozuj.

Dodatkowe narzędzia i biblioteki dla deweloperów .NET

Polecenia cmdlet programu PowerShell systemu Azure

Automatyzacja zarządzania usługami i używania usług za pośrednictwem skryptów programu PowerShell. Najnowsze wersje udostępniają nieinterakcyjne logowanie do kont organizacji firmy Microsoft oraz nowe polecenia cmdlet dla usługi plików systemu Azure, menedżera zasobów systemu Azure i usługi HDInsight.

Dowiedz się więcej

Zestaw SDK zarządzania usługami systemu Azure dla platformy .NET

Zarządzaj tworzeniem, wdrażaniem i niszczeniem zasobów systemu Azure przy użyciu nowego interfejsu API platformy .NET.

Dowiedz się więcej

Pakiety .NET NuGet systemu Azure

Pobierz biblioteki .NET dla usług Magistrala usług, Magazyn, Pamięć podręczna, Usługa multimediów i innych.

Dowiedz się więcej

Interfejs wiersza polecenia systemu Azure (X-Plat CLI)

Zarządzanie usługami i wykonywanie typowych zadań przy użyciu prostego, działającego na wielu platformach narzędzia wiersza polecenia. Najnowsze wersje obsługują uwierzytelnianie usługi Active Directory systemu Azure dla wszystkich poleceń, nowe tagi menedżera zasobów systemu Azure i bezpieczne przechowywanie tokenów w systemach Windows i Mac.

Dowiedz się więcej

Narzędzia programu PowerShell dla programu Visual Studio

Narzędzia programu PowerShell dla programu Visual Studio zapewniają macierzystą obsługę języka programu PowerShell bezpośrednio w zestawie narzędzi IDE. Oprócz podstawowych funkcji edycji, takich jak wyróżnianie składni czy funkcja IntelliSense, udostępniają one także funkcje zaawansowane, jak debugowanie, obsługa projektów, konsola wiersza polecenia czy adapter testu jednostkowego.

Dowiedz się więcej