Pomiń nawigację

Windows Azure dla deweloperów .NET

Nie masz jeszcze konta? Wypróbuj już teraz!

Wszyscy użytkownicy uzyskują bezpłatny hosting 10 witryn sieci Web platformy ASP.NET i zachowują je nawet po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.

Utwórz bezpłatne konto

Subskrybenci programu Visual Studio otrzymują co miesiąc środki o wartości do $150, które mogą wydać na dowolną kombinację zasobów platformy Microsoft Azure.

Aktywuj korzyści MSDN

Używasz systemu Windows Azure po raz pierwszy? Zacznij już teraz

Utwórz swoją pierwszą aplikację

Wprowadzenie do systemu Windows Azure

Warte tysiąca słów

Co nowego w zestawie Windows Azure SDK dla platformy .NET 2.2

Nowy węzeł bazy danych SQL w Eksploratorze serwera

Teraz możesz wyświetlać bazy danych SQL w Eksploratorze serwera i otwierać je w Eksploratorze obiektów programu SQL Server. Aby połączyć się z bazą danych, wybierz ją, wpisz swoje poświadczenia i kliknij opcję Połącz. Nie musisz wyszukiwać nazwy serwera ani używać parametrów połączenia w celu uzyskania dostępu do bazy danych.

Zdalne debugowanie witryn sieci Web

Rozpocznij sesję debugowania na żywo, aby debugować aplikację działającą w usłudze Microsoft Azure Websites bezpośrednio z programu Visual Studio.

Zdalne debugowanie usług w chmurze

Rozpocznij sesję debugowania na żywo, aby debugować aplikację uruchomioną w usługach Microsoft Azure Cloud Services bezpośrednio z programu Visual Studio.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat nowych funkcji i aktualizacji, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Co nowego w narzędziach Visual Studio Tools dla systemu Windows Azure

Informacje o wersji zestawu SDK 2.2

Dodatkowe narzędzia i biblioteki dla deweloperów .NET

Polecenia cmdlet programu PowerShell systemu Windows Azure

Automatyzacja zarządzania usługami i używania usług za pośrednictwem skryptów programu PowerShell.

Zestaw SDK zarządzania usługami systemu Windows Azure dla platformy .NET

Zarządzaj tworzeniem, wdrażaniem i niszczeniem zasobów systemu Windows Azure przy użyciu nowego interfejsu API platformy .NET.

Pakiety .NET NuGet systemu Windows Azure

Pobierz biblioteki .NET dla usług Service Bus, Storage, Caching, Media Services i innych.