Pomiń nawigację

Dziękujemy za pobranie zestawu Azure SDK dla komputerów Mac

Ta strona zawiera zasoby ułatwiające rozpoczęcie pracy z zestawem Azure SDK dla oprogramowania node.js, PHP i Python.

Node.js

Aby rozpocząć pracę z aplikacjami node.js w systemie Azure:

  1. Zainstaluj oprogramowanie node.js przy użyciu Instalatora dla komputerów Macintosh oprogramowania node.js.
  2. Zainstaluj program git na komputerze Mac przy użyciu Instalatora git dla systemu Mac OS X.
  3. Sprawdź samouczek Tworzenie i wdrażanie aplikacji Node.js w witrynie sieci Web systemu Azure, aby utworzyć pierwszą aplikację systemu Azure.
  4. Aby dowiedzieć się więcej o systemie Azure, odwiedź centrum deweloperów Node.js.

PHP

Aby rozpocząć pracę z aplikacjami PHP w systemie Azure:

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Pobieranie zestawu Azure SDK dla oprogramowania PHP, aby zainstalować biblioteki klienckie PHP dla systemu Azure i inne przydatne narzędzia.
  2. Sprawdź samouczek Tworzenie witryny sieci Web PHP-MySQL systemu Azure i wdrażanie jej przy użyciu narzędzia Git, aby utworzyć pierwszą aplikację systemu Azure.
  3. Aby dowiedzieć się więcej o systemie Azure, odwiedź centrum deweloperów PHP.

Python

Aby rozpocząć pracę z aplikacjami Python w systemie Azure:

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Instalacja języka Python i zestawu SDK, aby skonfigurować stos języka Python na komputerze Mac.
  2. Sprawdź samouczek Aplikacja Hello World Python Django, aby utworzyć pierwszą aplikację systemu Azure.
  3. Aby dowiedzieć się więcej o systemie Azure, odwiedź centrum deweloperów Python.