Zestaw Azure SDK dla platformy .NET

Uwaga: Przed pobraniem plików zestawu SDK przejrzyj kroki instalacji, aby zrozumieć proces i zależności związane z instalacją zestawu SDK. W przypadku zestawu SDK w wersji 1.7 i nowszych zastosuj etapy instalacji opisane pod poniższymi linkami Instalatory manualne. W przypadku zestawu SDK w wersji 1.6 i starszych postępuj zgodnie z etapami instalacji opisanymi niżej na tej stronie.

Marzec 2017 r. (wersja 3.0) - Wycofanie 30 września 2020 r.

Listopad 2016 r. (wersja 2.9.6) - Wycofanie 1 lipca 2019 r.

Maj 2016 (wersja 2.9.1) - Wycofanie 1 lipca 2019 r.

Styczeń 2016 r. (wersja 2.8.2) - Wycofanie 1 lipca 2019 r.

Sierpień 2015 r. (wersja 2.7.1) - Wycofanie planowane na 3 kwietnia 2017 r.

Kwiecień 2015 r. (wersja 2.6) - Wycofanie planowane na 3 kwietnia 2017 r.

Marzec 2015 r. (wersja 2.5.1) - Wycofanie planowane na 3 kwietnia 2017 r.

Sierpień 2014 r. (wersja 2.4) - Wycofanie planowane na 3 kwietnia 2017 r.

Kwiecień 2014 r. (wersja 2.3) - Wycofanie planowane na 3 kwietnia 2017 r.

Październik 2013 r. (wersja 2.2) - Wycofanie planowane na 3 kwietnia 2017 r.

Lipiec 2013 r. (wersja 2.1) - wycofane

Kwiecień 2013 r. (wersja 2.0) - wycofane

Luty 2013 r. (wersja 1.8.1) wersja 1.8 ze strukturą i narzędziami sieci Web ASP.NET 2012.2 - wycofane

Październik 2012 r. (wersja 1.8) - wycofane

Sierpień 2012 r. (wersja 1.7 SP1) - wycofane

Czerwiec 2012 r. (wersja 1.7) - wycofane

Listopad 2011 r. (wersja 1.6) - wycofane

Marzec/sierpień 2011 r. (wersja 1.4) - wycofane

Listopad 2010 r. (wersja 1.3) - wycofane

Czerwiec 2010 r. (wersja 1.2) - wycofane

Listopad 2009 r. (wersja 1.0) - wycofane

Etapy instalacji

Uwaga: W przypadku zestawu SDK w wersji 1.7 i nowszych zastosuj etapy instalacji opisane pod linkami Instalatory manualne powyżej. W przypadku zestawu SDK w wersji 1.6 i wcześniejszych postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Zainstaluj oprogramowanie Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (niewymagane w przypadku systemów operacyjnych Windows 7 i Windows Server 2008 R2).
 2. Zainstaluj oprogramowanie Microsoft Visual Studio 2010 Professional lub nowszą wersję ALBO Zainstaluj oprogramowanie Microsoft Visual Web Developer 2010 Express.
 3. Zainstaluj program SQL Server 2008 Express Edition: Zainstaluj jako część oprogramowania Visual Studio LUB pobierz i zainstaluj.
 4. Włącz program IIS7 z platformą ASP.NET i usługami WCF: Aktywacja HTTP, Zawartość statyczna, Konsola zarządzania usługami IIS oraz (opcjonalnie) CGI.
  • Windows 7
   1. Z menu Start wybierz kolejno polecenia Panel sterowania | Programy | Programy i funkcje.
   2. Kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
   3. W oprogramowaniu Microsoft .NET Framework 3.5 wybierz usługę Aktywacja HTTP Windows Communication Foundation.
   4. W obszarze Internetowe usługi informacyjne rozwiń węzeł Usługi WWW, następnie węzeł Funkcje tworzenia aplikacji, po czym wybierz pozycje ASP.NET i CGI.
   5. W obszarze Internetowe usługi informacyjne rozwiń węzeł Usługi WWW, następnie węzeł Wspólne funkcje HTTP, po czym wybierz pozycję Zawartość statyczna.
   6. W obszarze Internetowe usługi informacyjne rozwiń węzeł Narzędzia zarządzania siecią Web, a następnie wybierz pozycję Konsola zarządzania usługami IIS.
   7. Zainstaluj wybrane funkcje.
  • Windows Server 2008
   1. Z menu Start wybierz kolejno polecenia Programy | Narzędzia administracyjne | Menedżer serwera.
   2. W Menedżerze serwera w obszarze Podsumowanie funkcji wybierz polecenie Dodaj funkcje.
   3. W oknie dialogowym Dodaj funkcje, w obszarze Funkcje .NET Framework 3.0 wybierz polecenie .NET Framework 3.0. W obszarze Aktywacja WCF wybierz polecenie Aktywacja HTTP. Kliknij przycisk Dalej, aby przeprowadzić instalację.
   4. W Menedżerze serwera w obszarze Podsumowanie ról sprawdź, czy pozycja Serwer sieci Web (IIS) jest wyświetlana na liście dostępnych ról. Jeśli nie, kliknij polecenie Dodaj role, aby zainstalować Internetowe usługi informacyjne (Internet Information Services).
   5. W Menedżerze serwera w obszarze Podsumowanie ról kliknij pozycję Serwer sieci Web (IIS).
   6. W oknie zarządzania serwerem sieci Web (IIS) kliknij pozycję Dodaj usługi ról.
   7. W oknie dialogowym Dodawanie usług ról rozwiń węzeł Serwer sieci Web, następnie węzeł Tworzenie aplikacji, po czym wybierz pozycję ASP.NET i CGI.
   8. W oknie dialogowym Dodawanie usług ról rozwiń węzeł Serwer sieci Web, następnie węzeł Wspólne funkcje HTTP, po czym wybierz pozycję Zawartość statyczna i kliknij przycisk Dalej, aby przeprowadzić instalację.
 5. Zainstaluj moduł Ponowne zapisywanie adresów URL IIS.
 6. Zainstaluj narzędzia systemu Azure dla programu Microsoft Visual Studio — VsCloudService.exe.(zawiera zestaw SDK). Lub zainstaluj po prostu zestaw Azure SDK — WindowsAzureSDK-x86.exe|WindowsAzureSDK-x64.exe.
 7. Zainstaluj poprawkę: Włączenie funkcji Azure IntelliTrace w 32-bitowych systemach operacyjnych (niewymagane w przypadku systemów operacyjnych x64).
 8. Zainstaluj poprawkę: Usprawnienia w zakresie debugowania natywnego (niewymagane w przypadku oprogramowania Visual Studio 2010).
 9. Zainstaluj poprawkę: Obsługa interfejsu FastCGI w aparacie Development Fabric (niewymagane w przypadku systemów operacyjnych Windows 7, Windows Server 2008 SP2 oraz Windows Vista SP2 i nowszych).
 10. Zainstaluj poprawkę: Korekta metadanych WCF w przypadku hostowania za modułem równoważenia obciążenia (role platformy .NET 3.5).
  1. Zainstaluj poprawkę.
  2. Aby włączyć poprawkę, dodaj parametr useRequestHeaderForMetadataAddress do pliku konfiguracji.

Obsługa i wycofane zestawy SDK

Aby uzyskać więcej informacji na temat wycofanych zestawów SDK, zapoznaj się z tematem Informacje o obsłudze i wycofanych zestawach Azure SDK dla platformy .NET.