Pomiń nawigację

Maszyny wirtualne

Usługa Maszyny wirtualne daje pełną kontrolę nad maszynami wirtualnymi, na których pracują małe lub wielowarstwowe aplikacje — tak jakby maszyny wirtualne stanowiły kolejny stojak w centrum danych. Ta ścieżka szkoleniowa ułatwi poznanie sposobu tworzenia maszyn wirtualnych i zarządzania nimi za pomocą portalu Azure, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i szablonów Menedżera zasobów.