Pomiń nawigację

Magistrala usług

Usługa Magistrala usług to pracujący w chmurze ogólny system obsługi komunikatów dla niemal wszystkiego: aplikacji, usług i urządzeń — niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Użyj tej ścieżki szkoleniowej, aby dowiedzieć się, jak połączyć aplikacje uruchomione na platformie Azure, lokalnie lub obu tych typów.