Pomiń nawigację

Używanie zespołowego przetwarzania danych dla celów naukowych z usługą Azure Machine Learning

Zespołowe przetwarzanie danych dla celów naukowych (Team Data Science Process, TDSP) to systematyczne podejście do tworzenia inteligentnych aplikacji pozwalające zespołom naukowców pracujących z danymi na efektywną współpracę przez pełny cykl życia działań potrzebnych do przekształcenia tych aplikacji w produkty.