Pomiń nawigację

Partia zadań

Usługa Partia zadań Azure ułatwia wydajne uruchamianie aplikacji równoległych i HPC w chmurze na dużą skalę. To usługa platformy, która umożliwia planowanie zadań i automatyczne skalowanie zarządzanej kolekcji maszyn wirtualnych na potrzeby uruchamiania zadań. Dzięki Partii zadań możesz konfigurować uruchamianie obciążeń na platformie Azure na żądanie lub według planu, nie zajmując się złożonością konfigurowania klastra HPC, maszyn wirtualnych ani harmonogramu zadań oraz zarządzaniem tymi elementami.

Zacznij tutaj