Pomiń nawigację

Dokumentacja usługi App Service Mobile Apps

Funkcja Mobile Apps korzysta z funkcji dostępnych w usłudze Azure App Service, aby umożliwić dodawanie do aplikacji mobilnych opcji logowania, powiadomień wypychanych oraz synchronizacji danych. Połącz aplikację z systemami przedsiębiorstwa i zasobami lokalnymi. Skaluj aplikację dla milionów klientów w różnych regionach geograficznych. Kliknij temat w diagramie poniżej, aby dowiedzieć się więcej o funkcji Mobile Apps, zapoznać się z zaawansowanymi scenariuszami lub od razu przystąpić do tworzenia aplikacji.