Pomiń nawigację

Ścieżki szkoleniowe

Te ścieżki szkoleniowe ułatwiają zapoznanie się z dokumentacją usług, dzięki czemu można zacząć tworzyć wydajne aplikacje w chmurze na platformie Azure.

Automatyzacja Azure

Automatyzacja Microsoft Azure daje użytkownikom możliwość zautomatyzowania ręcznych, długotrwałych, podatnych na błędy i często powtarzanych zadań, które są zwykle wykonywane w chmurze i środowisku firmowym. Ta ścieżka szkoleniowa pomoże Ci w rozpoczęciu konfigurowania własnego środowiska automatyzacji i znajdowaniu istniejących rozwiązań przed przystąpieniem do tworzenia własnych elementów Runbook.

Get started

Centra zdarzeń

Centra zdarzeń to wysoko skalowalna usługa przyjmowania zdarzeń w modelu publikacja-subskrypcja, która może przetworzyć miliony zdarzeń na sekundę. Ta ścieżka szkoleniowa ułatwi Ci rozpoczęcie korzystania z Centrów zdarzeń do przetwarzania i analizowania wielkich ilości danych wytworzonych przez połączone urządzenia i aplikacje.

Get started

Dokumentacja usługi App Service Mobile Apps

Funkcja Mobile Apps korzysta z funkcji dostępnych w usłudze Azure App Service, aby umożliwić dodawanie do aplikacji mobilnych opcji logowania, powiadomień wypychanych oraz synchronizacji danych. Połącz aplikację z systemami przedsiębiorstwa i zasobami lokalnymi. Skaluj aplikację dla milionów klientów w różnych regionach geograficznych. Kliknij temat w diagramie poniżej, aby dowiedzieć się więcej o funkcji Mobile Apps, zapoznać się z zaawansowanymi scenariuszami lub od razu przystąpić do tworzenia aplikacji.

Get started

Learn Hadoop on HDInsight (Windows)

In HDInsight, you can work with big data in the cloud by using Hadoop, HBase, Apache Storm, and customized clusters. This learning path will help you learn Hadoop and its components so you can start to manage, analyze, and report on big data with high reliability and availability in HDInsight.

Get started

Learning path for StorSimple

StorSimple and Microsoft Azure offer a unique and integrated primary storage archival, and disaster recovery solution with Azure as the extension of on-premises storage. Use this learning path to deploy and manage your StorSimple.

Get started

Magistrala usług

Usługa Magistrala usług to pracujący w chmurze ogólny system obsługi komunikatów dla niemal wszystkiego: aplikacji, usług i urządzeń — niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Użyj tej ścieżki szkoleniowej, aby dowiedzieć się, jak połączyć aplikacje uruchomione na platformie Azure, lokalnie lub obu tych typów.

Get started

Maszyny wirtualne

Usługa Maszyny wirtualne daje pełną kontrolę nad maszynami wirtualnymi, na których pracują małe lub wielowarstwowe aplikacje — tak jakby maszyny wirtualne stanowiły kolejny stojak w centrum danych. Ta ścieżka szkoleniowa ułatwi poznanie sposobu tworzenia maszyn wirtualnych i zarządzania nimi za pomocą portalu Azure, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i szablonów Menedżera zasobów.

Get started

Odzyskiwanie witryn

Usługa Site Recovery umożliwia organizowanie i automatyzowanie ochrony lokalnych obciążeń pracujących na maszynach wirtualnych funkcji Hyper-V, maszynach wirtualnych programu VMware i serwerach fizycznych na platformie Azure lub w dodatkowym centrum danych. Użyj tej mapy, aby poznać i wdrożyć usługę Site Recovery.

Get started

Pamięć podręczna Redis

Usługa Pamięć podręczna Redis Azure jest oparta na popularnej pamięci podręcznej typu „open source” Redis. Daje ona dostęp do zabezpieczonej, dedykowanej pamięci podręcznej Redis, którą zarządza firma Microsoft i która jest dostępna z dowolnej aplikacji na platformie Azure. Pamięć podręczna Redis Azure udostępnia wysoką przepływność i regularny dostęp do danych z małymi opóźnieniami, co pozwala na tworzenie szybkich, skalowalnych aplikacji platformy Azure.

Get started

Partia zadań

Usługa Partia zadań Azure ułatwia wydajne uruchamianie aplikacji równoległych i HPC w chmurze na dużą skalę. To usługa platformy, która umożliwia planowanie zadań i automatyczne skalowanie zarządzanej kolekcji maszyn wirtualnych na potrzeby uruchamiania zadań. Dzięki Partii zadań możesz konfigurować uruchamianie obciążeń na platformie Azure na żądanie lub według planu, nie zajmując się złożonością konfigurowania klastra HPC, maszyn wirtualnych ani harmonogramu zadań oraz zarządzaniem tymi elementami.

Get started

Proces Cortana Analytics (CAP)

Proces Cortana Analytics (CAP) to systemowa metoda analizy danych obejmująca sekwencję czynności, w których produkty z zestawu Cortana Analytics i narzędzia platformy Azure są używane w celu tworzenia modeli predykcyjnych do zastosowania w inteligentnych aplikacjach. Proces CAP dostarcza wskazówek, jak zdefiniować problem, eksplorować i analizować istotne dane, tworzyć i oceniać modele predykcyjne, a następnie wdrażać je w inteligentnych aplikacjach. Ten proces jest iteracyjny: analiza danych i ich cech postępuje wraz z udoskonalaniem modelu i często wymaga ponownego wykonania ukończonych już czynności w ramach sekwencji.

Get started

Service Fabric

Usługa Service Fabric umożliwia tworzenie zawsze dostępnych usług w hiperskali i korzystanie z nich, używając tej samej technologii, która obsługuje chmurę firmy Microsoft.  Ta ścieżka szkoleniowa ułatwi Ci rozpoczęcie opracowywania skalowalnych i niezawodnych aplikacji w chmurze, którymi łatwo zarządzać.

Get started

Stream Analytics Learning Path

Learn how you can rapidly develop and deploy low-cost analytics solutions with Azure Stream Analytics service in the cloud. Uncover real-time insights from devices, sensors, infrastructure, and applications.

Get started

Ścieżka szkoleniowa dla Fabryki danych Azure

Fabryka danych Azure to usługa integracji danych oparta na chmurze, która organizuje i automatyzuje operacje przenoszenia oraz przekształcania danych. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na tej stronie, aby znaleźć ścieżkę szkoleniową pozwalającą skutecznie poznać zawartość Fabryki danych.

Get started

Ścieżka szkoleniowa dla Pakietu IoT Azure i wstępnie skonfigurowanych rozwiązań

Wstępnie skonfigurowane rozwiązania usługi Azure IoT to punkt początkowy dla własnych implementacji przeznaczonych dla tej usługi. Scenariusze obsługiwane przez wstępnie skonfigurowane rozwiązania obejmują zdalne monitorowanie i konserwację zapobiegawczą.

Get started

Ścieżka szkoleniowa usługi IoT Hub

IoT Hub to usługa platformy Microsoft Azure, która umożliwia odbieranie danych telemetrycznych z urządzeń IoT w dowolnej skali i zarządzanie nimi.

Get started

Usługa Aplikacje sieci Web w Usłudze aplikacji

Usługa Aplikacje sieci Web w Usłudze aplikacji to w pełni zarządzana platforma, która umożliwia tworzenie, wdrażanie i skalowanie aplikacji sieci Web przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Ta ścieżka szkoleniowa pomoże Ci dowiedzieć się, jak łatwe jest korzystanie z usługi Aplikacje sieci Web, dzięki czemu będzie można skoncentrować się na kodzie aplikacji, podczas gdy platforma Azure zajmie się infrastrukturą, która umożliwia skalowanie i bezpieczne uruchamianie aplikacji.

Get started

Usługa Kopia zapasowa systemu Azure

Chroń swoje dane przy użyciu usługi Kopia zapasowa Azure, tworząc ich kopię zapasową w chmurze firmy Microsoft. Dane mogą mieć dowolną postać: od pojedynczego pliku lub folderu do centrum danych. Z usługi Kopia zapasowa Azure można korzystać w połączeniu z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, systemem Windows Server, programami System Center Data Protection Manager, Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange i Microsoft SQL Server, maszynami wirtualnymi z funkcją Hyper-V, a także z maszynami wirtualnymi Azure IaaS uruchamianymi w systemach Windows i Linux.

Get started

Usługa multimediów — przesyłanie strumieniowe na żądanie

Usługa Microsoft Azure Media Services to rozszerzalna platforma oparta na chmurze, która umożliwia deweloperom tworzenie skalowalnych aplikacji do zarządzania multimediami i dostarczania ich. Usługa multimediów bazuje na interfejsach REST API, które pozwalają na bezpieczne przekazywanie, przechowywanie, kodowanie i pakowanie zawartości wideo lub audio na potrzeby dostarczania na żądanie i przesyłania strumieniowego na żywo do różnych klientów (na przykład telewizorów, komputerów i urządzeń przenośnych). Poza tym Usługa multimediów udostępnia funkcje takie jak indeksowanie multimediów w celu zwiększenia możliwości odnajdywania, odtwarzacze dla wielu platform upraszczające dystrybucję i funkcje DVR w chmurze, które umożliwiają łatwe przejście od zawartości na żywo do udostępniania programów na żądanie i dużego ekosystemu partnerów dostarczających wartości dodane.

Get started

Usługa multimediów — przesyłanie strumieniowe na żywo

Usługa Microsoft Azure Media Services to rozszerzalna platforma oparta na chmurze, która umożliwia deweloperom tworzenie skalowalnych aplikacji do zarządzania multimediami i dostarczania ich. Usługa multimediów bazuje na interfejsach REST API, które pozwalają na bezpieczne przekazywanie, przechowywanie, kodowanie i pakowanie zawartości wideo lub audio na potrzeby dostarczania na żądanie i przesyłania strumieniowego na żywo do różnych klientów (na przykład telewizorów, komputerów i urządzeń przenośnych). Poza tym Usługa multimediów udostępnia funkcje takie jak indeksowanie multimediów w celu zwiększenia możliwości odnajdywania, odtwarzacze dla wielu platform upraszczające dystrybucję i funkcje DVR w chmurze, które umożliwiają łatwe przejście od zawartości na żywo do udostępniania programów na żądanie i dużego ekosystemu partnerów dostarczających wartości dodane.

Get started

Usługi w chmurze

Usługi w chmurze to platforma w postaci usługi (PaaS) platformy Azure obsługująca aplikacje, które są skalowalne, niezawodne i tanie w utrzymaniu, oraz dająca jednocześnie kontrolę nad maszynami wirtualnymi. Ta ścieżka szkoleniowa pomaga w określeniu, czy Usługi w chmurze to właściwe rozwiązanie dla Twojej aplikacji, a potem w rozpoczęciu pracy.

Get started

Używanie zespołowego przetwarzania danych dla celów naukowych z usługą Azure Machine Learning

Zespołowe przetwarzanie danych dla celów naukowych (Team Data Science Process, TDSP) to systematyczne podejście do tworzenia inteligentnych aplikacji pozwalające zespołom naukowców pracujących z danymi na efektywną współpracę przez pełny cykl życia działań potrzebnych do przekształcenia tych aplikacji w produkty.

Get started

Wykaz danych

Wykaz danych Azure to w pełni zarządzana usługa stanowiąca system rejestracji i system odnajdowania firmowych źródeł danych. Umożliwia ona każdemu użytkownikowi (od analityków do osób przetwarzających dane i deweloperów) rejestrowanie, odnajdowanie i poznawanie źródeł danych oraz korzystanie z nich. Dzięki adnotacjom i metadanym dodawanym przez innych użytkowników uzyskasz specjalistyczną wiedzę dostępną w Twojej organizacji, odkryjesz zapomniane dane i lepiej wykorzystasz możliwości firmowych źródeł danych.

Get started

Zarządzanie interfejsami API

Usługa Zarządzanie interfejsami API udostępnia podstawowe możliwości, które pozwalają na pomyślne stworzenie programu interfejsu API poprzez zaangażowanie deweloperów oraz udostępnienie wglądu w działalność biznesową i analiz, a także funkcji zabezpieczeń i ochrony. Ta ścieżka szkoleniowa pomoże Ci rozpocząć korzystanie z usługi Zarządzanie interfejsami API na potrzeby publikowania interfejsów API dla deweloperów zewnętrznych, wewnętrznych i będących partnerami, aby umożliwić pełne wykorzystanie ich danych i usług.

Get started