Tworzenie aplikacji przy użyciu platformy Azure

Twórz aplikacje w swoich ulubionych językach programowania za pomocą przykładów kodu, zaangażuj się w społeczność deweloperów oraz bierz udział w zdarzeniach lokalnych i online

Rozwijaj swoją pracę, umiejętności i wyobraźnię

Większa produktywność i mniejsze obciążenia

Spędzaj więcej czasu na tworzeniu niezawodnych i bezpiecznych środowisk aplikacji, które pokochają użytkownicy, a mniej na powtarzalnych zadaniach dzięki najlepszym w swojej klasie narzędziom programistycznym oraz zintegrowanej metodyce DevOps.

Poszerzaj wiedzę i rozwijaj umiejętności

Twórz, opierając się na kodzie, językach, narzędziach, platformach i strukturach, które już znasz i których używasz. Zdobywaj nowe umiejętności we własnym tempie i łącz się z globalną społecznością deweloperów, aby poszerzać wiedzę i rozwijać karierę.

Urzeczywistnij swoje pomysły

Twórz inteligentne aplikacje dla wielu urządzeń i z obsługą wielu zmysłów dla wszystkich scenariuszy użytkowników. Za pomocą jednej kompleksowej platformy i zestawu narzędzi można tworzyć wyjątkowe środowiska aplikacji w chmurze i na brzegu sieci.

Programowanie w ulubionym języku

Dowiedz się więcej na temat opracowywania aplikacji na platformie Azure

Przeglądaj ścieżki szkoleniowe

Wprowadzenie do usługi Azure Kubernetes Service

Zapoznaj się z zarządzaniem wdrożeniami, automatycznymi aktualizacjami i samonaprawianiem za pomocą kontenerów.

Wdrażanie konteneryzowanej aplikacji internetowej

Wdróż i uruchom aplikację internetową opartą na obrazie platformy Docker przy użyciu usługi Azure App Service.

Tworzenie logiki bezserwerowej za pomocą usługi Azure Functions

Hostuj logikę biznesową, która może być wykonywana bez potrzeby zarządzania infrastrukturą ani aprowizowania jej.

Opracowuj rozwiązania za pomocą narzędzi dla dowolnego systemu operacyjnego

Zobacz, jak deweloperzy używają platformy Azure

Wyróżniona historia

HandyApp

Cliff Agius zawodowo pilotuje Boeingi 787, a w wolnym czasie hobbystycznie programuje. Gdy znajoma poprosiła go o pomoc w udoskonaleniu protezy ramienia używanej przez jej syna, Cliff za pomocą oprogramowania typu open-source zbudował dla niego nową rękę — a przy tym znacznie obniżył koszt protez dla wszystkich ich użytkowników.

Polecany artykuł z poradami i wskazówkami dotyczącymi platformy Azure

10 zasobów umożliwiających rozpoczęcie pracy z platformą Azure

Bądź na bieżąco ze światem platformy Azure i dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z listy zasobów z porad i wskazówek dotyczących platformy Azure. Zapoznaj się z przewodnikami, listami kontrolnymi, zasobami szkoleniowymi i nie tylko.

Oglądaj najważniejsze wydarzenia z ostatnich imprez platformy Azure

Witamy wszystkich deweloperów

Prezentacja z konferencji Microsoft Build 2020

Azure: Wprowadzaj celowe innowacje

Prezentacja z konferencji Microsoft Build 2020

Zobacz nadchodzące wydarzenia dla deweloperów

Wrzesień 2020 r.

Microsoft Ignite

Poznaj nowe sposoby kodowania, optymalizowania infrastruktury chmury i modernizowania organizacji dzięki dogłębnym szkoleniom technicznym.

Wydarzenie wirtualne

Rejestracja, aby otrzymywać biuletyn społeczności deweloperów

Otrzymuj najnowsze artykuły, dokumentacje i wydarzenia w Microsoft.Source — wyselekcjonowanym, miesięcznym biuletynie dla społeczności deweloperów. Poznawaj nowe technologie i korzystaj z możliwości łączenia się z innymi deweloperami online i w pobliżu.

Subskrybuj

Zasoby

Programowanie na platformie Azure

Zapoznaj się z najczęstszymi scenariuszami aplikacji i rozwiązaniami.

Aplikacje referencyjne i przykłady kodu

Zapoznaj się z tymi repozytoriami typu open-source.

Szkolenia, certyfikacja i włączanie

Rozwijaj się zawodowo, osiągaj więcej i zwiększaj swoje umiejętności w zakresie chmury.