Centrum deweloperów języka Ruby

Dowiedz się, jak tworzyć i wdrażać aplikacje języka Ruby na platformie Azure oraz jak korzystać z zasobów platformy Azure i zarządzać nimi za pomocą języka Ruby

Zestaw Azure SDK dla języka Ruby

Korzystaj z zasobów platformy Azure i zarządzaj nimi przy użyciu języka Ruby.

Pobierz zestaw SDK (RubyGems):

gem install azure 

Pobierz źródło (GitHub):

git clone https://github.com/Azure/azure-sdk-for-ruby.git 

Uruchamianie aplikacji języka Ruby na maszynie wirtualnej

Uruchom aplikację języka Ruby na maszynie wirtualnej z systemem Windows lub Linux i migruj obciążenia bez modyfikowania istniejącego kodu.

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Proste, działające na wielu platformach narzędzie wiersza polecenia umożliwiające zarządzanie usługami i wykonywanie typowych zadań.

Instalowanie i konfigurowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Informacje ogólne

Magazyn — obiekt blob

Magazyn — tabela

Magazyn — kolejka

Kolejki usługi Service Bus

Tematy usługi Service Bus

Baza danych SQL

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 środków rocznie na korzystanie z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure