Pomiń nawigację

Centrum deweloperów języka Ruby

Dowiedz się więcej na temat programowania i wdrażania aplikacji w języku Ruby na platformie Azure

Zestaw Azure Storage SDK dla języka Ruby

Interakcja z usługą Azure Storage z poziomu aplikacji języka Ruby

Uruchamianie aplikacji języka Ruby na maszynie wirtualnej

Uruchom aplikację języka Ruby na maszynie wirtualnej z systemem Windows lub Linux i migruj obciążenia bez modyfikowania istniejącego kodu.

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Proste, działające na wielu platformach narzędzie wiersza polecenia umożliwiające zarządzanie usługami i wykonywanie typowych zadań.

Informacje ogólne

Wysyłanie wywołań REST do platformy Azure Ruby

Magazyn — obiekt blob

Magazyn — tabela

SQL Database

Magazyn — kolejka

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 środków rocznie na korzystanie z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure