Azure Python Data Services

Dane relacyjne

Przewodnik po funkcjach: Zarządzanie usługą Azure SQL Database za pomocą programu SQL Server Management Studio

Program SQL Server Management Studio umożliwia zarządzanie serwerami logicznymi i bazami danych usługi SQL Database. W tym artykule przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące tworzenia baz danych i kont logowania oraz zarządzania nimi, a także monitorowania przy użyciu dynamicznych widoków zarządzania.

Dane nierelacyjne

Samouczek: Tworzenie aplikacji sieci Web w środowiskach Python i Flask (MVC) przy użyciu bazy danych DocumentDB

W tym samouczku pokazano, jak przy użyciu usługi Azure DocumentDB przechowywać dane i uzyskiwać do nich dostęp z poziomu aplikacji Python hostowanej przez aplikację sieci Web w usłudze Azure App Service.

Azure Storage

Przewodnik po funkcjach: Blob Service

Usługa Obiekty Blob stanowi najprostszy sposób przechowywania dużych ilości pozbawionych struktury danych tekstowych i binarnych, takich jak wideo, audio i obrazy. Obiekty Blob to zgodna z normą ISO 27001 usługa zarządzana, która może być automatycznie skalowana w celu obsługi danych o rozmiarze do 100 terabajtów. Jest ona dostępna praktycznie z każdego miejsca za pośrednictwem protokołu REST i interfejsów API klienta.

Przewodnik po funkcjach: Table Service

Usługa Tabele oferuje funkcje NoSQL przeznaczone dla aplikacji, które potrzebują magazynu do przechowywania dużych ilości danych pozbawionych struktury. Tabele to zgodna z normą ISO 27001 usługa zarządzana, która może być automatycznie skalowana w celu obsługi danych o rozmiarze do 100 terabajtów. Jest ona dostępna praktycznie z każdego miejsca za pośrednictwem protokołu REST i zarządzanych interfejsów API.

Sposoby użycia: Używanie domeny niestandardowej dla usługi Blob Storage

Skonfiguruj konto magazynu, aby mapować domenę niestandardową na punkt końcowy usługi Blob Service. W ten sposób użytkownicy będą widzieli nazwę tej domeny w adresach URL aplikacji.