Centrum deweloperów języka PHP

Dowiedz się, jak tworzyć i wdrażać aplikacje języka PHP na platformie Azure oraz jak korzystać z języka PHP do zarządzania zasobami platformy Azure

Zestaw Azure SDK dla języka PHP

Korzystanie z zasobów platformy Azure i zarządzanie nimi przy użyciu języka PHP

Otwieranie pliku composer.json
php composer.phar install
git add index.php
git commit -m "My first PHP app"
git push azure master
Pobierz źródło (GitHub):
git clone https://github.com/Azure/azure-sdk-for-php.git

Tworzenie aplikacji sieci Web języka PHP na platformie Azure

Szybkie wdrażanie niestandardowej aplikacji sieci Web języka PHP w usłudze Azure App Service lub instalowanie popularnego systemu CMS z witryny Marketplace

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Proste, działające na wielu platformach narzędzie wiersza polecenia umożliwiające zarządzanie usługami i wykonywanie typowych zadań.

Instalowanie i konfigurowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Informacje ogólne

Magazyn — obiekt blob
Magazyn — tabela
Magazyn — kolejka
Kolejki usługi Service Bus
Tematy usługi Service Bus
SQL Database

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej