Centrum deweloperów języka PHP

Dowiedz się, jak tworzyć i wdrażać aplikacje języka PHP na platformie Azure oraz jak korzystać z języka PHP do zarządzania zasobami platformy Azure

Zestaw Azure SDK dla języka PHP

Korzystanie z zasobów platformy Azure i zarządzanie nimi przy użyciu języka PHP

Otwieranie pliku composer.json

php composer.phar install
        git add index.php
        git commit -m "My first PHP app"
        git push azure master
      

Pobierz źródło (GitHub):

git clone https://github.com/Azure/azure-sdk-for-php.git

Tworzenie aplikacji internetowej języka PHP na platformie Azure

Szybkie wdrażanie niestandardowej aplikacji internetowej języka PHP w usłudze Azure App Service lub instalowanie popularnego systemu CMS z witryny Marketplace

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Proste, działające na wielu platformach narzędzie wiersza polecenia umożliwiające zarządzanie usługami i wykonywanie typowych zadań.

Instalowanie i konfigurowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Informacje ogólne

Magazyn — obiekt blob

Magazyn — tabela

Magazyn — kolejka

Kolejki usługi Service Bus

Tematy usługi Service Bus

Azure SQL Database

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 środków rocznie na korzystanie z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure