Centrum deweloperów środowiska Node.js

Platforma Azure ułatwia kompilowanie, wdrażanie i skalowanie aplikacji Node.js przy użyciu dobrze znanych narzędzi

Wprowadzenie do środowiska Node.js na platformie Azure

Bezpłatna wersja próbna: utwórz aplikację sieci Web Node.js przy użyciu jednego z popularnych szablonów

Uruchom gotową maszynę wirtualną zawierającą jeden z najczęściej używanych stosów Node.js

Wypróbuj przykład z witryny GitHub: korzystanie z usługi Azure Blob Storage z aplikacji Node.JS

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów za pomocą usługi Application Insights

Tworzenie aplikacji sieci Web Node.js za pomocą usługi DocumentDB — w pełni zarządzanej usługi bazy danych NoSQL firmy Microsoft z możliwością replikacji geograficznej

Tworzenie plików platformy Docker lub narzędzia Docker Compose za pomocą programu Visual Studio Code

Migrowanie obciążeń opartych na platformie Docker do platformy Azure przy użyciu dobrze znanych narzędziu typu open source

Wymagania wstępne

Subskrypcja platformy Azure | Interfejs wiersza polecenia platformy Azure (pobierz, połącz z subskrypcją)

Zestaw Azure SDK dla programu Node.js

Korzystaj z zasobów platformy Azure i zarządzaj nimi przy użyciu środowiska Node.js

Pobierz zestaw SDK (npm):
npm install azure
Pobierz źródło (GitHub):
git clone https://github.com/Azure/azure-sdk-for-node.git
cd azure-sdk-for-node
npm install

Tworzenie i wdrażanie aplikacji Node.js na platformie Azure

Visual Studio Code

Mac / Linux / Windows: bezpłatny edytor typu „open source” z funkcjami debugowania i uzupełniania kodu Node.js oraz wieloma innymi: https://code.visualstudio.com/

Wdrożenie przy użyciu wiersza polecenia

Zarządzanie wdrożeniami przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w systemie Linux, Mac lub Windows

Node.js Tools for Visual Studio

Windows: bezpłatne rozszerzenie typu „open source”, które zmienia program Visual Studio w zaawansowane środowisko IDE Node.js: https://www.visualstudio.com/features/node-js-vs

Polecane wstępnie skonfigurowane stosy środowiska Node.js na platformie Azure

Node.js

Maszyna wirtualna dla środowiska Node.js instalowana za pomocą jednego kliknięcia

MEAN

Pełne środowisko projektowe dla bazy danych mongoDB i środowiska Node.js od firmy Bitnami

Live Helper Chat

Oprogramowanie typu „open source” służące do udzielania pomocy technicznej na żywo za pomocą czatu dla Twojej witryny sieci web.

Let's chat

Aplikacja do przesyłania trwałych wiadomości działająca ze środowiskiem Node.js i bazą danych MongoDB

Mean.io.app

Pełne środowisko projektowe dla bazy danych mongoDB i środowiska Node.js od firmy Mean.Io

Jelastic Hybrid PaaS

Gotowa do użycia platforma zarządzania chmurą prywatną, publiczną i hybrydową

Appcelerator Arrow API Builder

Ceniona platforma do kompilowania i wdrażania aplikacji Node.js w chmurze.

Informacje ogólne

Magazyn — obiekt blob
Magazyn — tabela
Magazyn — kolejka
Baza danych DocumentDB
Notification Hubs
Kolejki usługi Service Bus
Tematy usługi Service Bus

Skalowanie

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej