Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Centrum deweloperów środowiska Node.js

Azure makes it easy to build, deploy and scale Node.js apps using the tools you know and love

Wprowadzenie do środowiska Node.js na platformie Azure

Free Trial: Create a Node.js Web App using one of the popular templates

Launch a ready to run Virtual Machine containing one of the most used Node.js stacks

Try a sample from Github: Using Azure Blob Storage from a Node.JS app

Detect, triage, and diagnose issues with Application Insights

Build a Node.js web application using DocumentDB, the fully-managed/geo-replicable NoSQL database service from Microsoft

Author Dockerfile/docker-compose files with Visual Studio Code

Migrate Docker-based workloads to Azure, using familiar open source tools

Wymagania wstępne

Subskrypcja platformy Azure | Interfejs wiersza polecenia platformy Azure (pobierz, połącz z subskrypcją)

Zestaw Azure SDK dla programu Node.js

Korzystaj z zasobów platformy Azure i zarządzaj nimi przy użyciu środowiska Node.js

Pobierz zestaw SDK (npm):
npm install azure
Pobierz źródło (GitHub):
git clone https://github.com/Azure/azure-sdk-for-node.git
cd azure-sdk-for-node
npm install

Tworzenie i wdrażanie aplikacji Node.js na platformie Azure

Visual Studio Code

Mac / Linux / Windows: bezpłatny edytor typu „open source” z funkcjami debugowania i uzupełniania kodu Node.js oraz wieloma innymi: https://code.visualstudio.com/

Wdrożenie przy użyciu wiersza polecenia

Zarządzanie wdrożeniami przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w systemie Linux, Mac lub Windows

Node.js Tools for Visual Studio

Windows: bezpłatne rozszerzenie typu „open source”, które zmienia program Visual Studio w zaawansowane środowisko IDE Node.js: https://www.visualstudio.com/features/node-js-vs

Polecane wstępnie skonfigurowane stosy środowiska Node.js na platformie Azure

Node.js

Maszyna wirtualna dla środowiska Node.js instalowana za pomocą jednego kliknięcia

MEAN

Pełne środowisko projektowe dla bazy danych mongoDB i środowiska Node.js od firmy Bitnami

Live Helper Chat

Oprogramowanie typu „open source” służące do udzielania pomocy technicznej na żywo za pomocą czatu dla Twojej witryny sieci web.

Let's chat

Aplikacja do przesyłania trwałych wiadomości działająca ze środowiskiem Node.js i bazą danych MongoDB

Mean.io.app

Pełne środowisko projektowe dla bazy danych mongoDB i środowiska Node.js od firmy Mean.Io

Jelastic Hybrid PaaS

Gotowa do użycia platforma zarządzania chmurą prywatną, publiczną i hybrydową

Appcelerator Arrow API Builder

Ceniona platforma do kompilowania i wdrażania aplikacji Node.js w chmurze.

Informacje ogólne

Magazyn — obiekt blob
Magazyn — tabela
Magazyn — kolejka
Baza danych DocumentDB
Centra powiadomień
Kolejki usługi Magistrala usług
Tematy usługi Magistrala usług

Skalowanie

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure