Środowisko Node.js na platformie Azure

Hostuj aplikacje Node.js na elastycznej platformie zapewniającej wysoką produktywność.

Wdróż pierwszą aplikację Node.js w kilka minut.

Dlaczego warto obsługiwać środowisko Node.js na platformie Azure?

Zaawansowane narzędzia

Łatwo wdrażaj kod Node.js na platformie Azure z poziomu programu Visual Studio Code. Jeśli wolisz, możesz też skorzystać z dostępnych na platformie Azure narzędzi wiersza polecenia. Oba środowiska są otwarte i obejmują narzędzia, zestawy SDK i rozszerzenia dostępne w serwisie GitHub.

Hosting aplikacji Node.js dopasowany do Twoich potrzeb

Uruchamiaj aplikacje z pełnym stosem bezpośrednio w zarządzanej usłudze systemu Linux, w bezserwerowej usłudze Functions albo w kontenerach platformy Docker lub Kubernetes. Hostuj witryny statyczne bezpośrednio w usłudze Azure Storage.

Łatwość rozwoju

Szybko dodawaj usługi i funkcje takie jak bazy danych MongoDB, PostgreSQL i MySQL, monitorowanie wydajności, ciągła integracja i zarządzanie wpisami tajnymi — w miarę rosnących potrzeb.

Kick start your cloud-enabled JavaScript and TypeScript apps using the latest unified SDKs. Streamline your cloud development with features such as HTTP retries, logging, and transport and authentication protocols. Learn more in the SDK guidelines, or download the SDKs to get started.

Wdrażanie kodu Node.js i zarządzanie nim z dowolnego miejsca

Visual Studio Code

Łatwo wdrażaj i debuguj aplikacje oraz zarządzaj nimi bezpośrednio w edytorze dzięki rozszerzeniom platformy Azure dla programu Visual Studio Code.

Uruchom samouczek

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Lubisz narzędzia wiersza polecenia? Użyj interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w terminalu lokalnym lub zdalnie, w usłudze Azure Cloud Shell.

Dowiedz się, jak wdrażać aplikacje przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Przeglądarka

Wdrażaj wszystkie zasoby i zarządzaj nimi w jednym portalu z widżetami, które można dostosowywać, i wbudowanym środowiskiem usługi Cloud Shell.

Debugowanie i monitorowanie wydajności

Uzyskuj szczegółowe informacje i alerty o kondycji, stanie i wydajności swoich aplikacji Node.js, korzystając z usługi Azure Monitor. Debuguj uruchomione aplikacje w programie Visual Studio Code.

Dowiedz się, jak dodać monitorowanie do aplikacji Node.js

Usługi, które rozwijają się razem z Tobą

Korzystaj z setek dostępnych usług, na przykład usług danych takich jak MongoDB czy Azure Cache for Redis oraz usług zabezpieczeń takich jak Key Vault.

Zobacz listę wszystkich usług platformy Azure

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie

Automatycznie uruchamiaj zadania kompilacji i testowania po wprowadzeniu zmian w kodzie i wdrażaj aplikacje w środowisku przejściowym na potrzeby walidacji.

Skonfiguruj przepływ pracy ciągłej interakcji z poziomu repozytorium GitHub

Tworzenie aplikacji Node.js i React krok po kroku

Twórz i wdrażaj aplikacje Node.js i React, używając programu Visual Studio Code oraz usług Azure App Service i Azure Cosmos DB. Zobacz, jak menedżer programu Matt Hernandez tworzy sklep z naklejkami online i wdraża go w chmurze, używając tylko programu Visual Studio Code.

Dokumentacja dla deweloperów JavaScript

Zapoznaj się z samouczkami tworzenia i hostowania aplikacji Node.js z pełnym stosem, statycznych witryn internetowych oraz sterowanych zdarzeniami bezserwerowych interfejsów API na platformie Azure.

Zobacz centrum deweloperów JavaScript

Bezpłatna książka elektroniczna dla deweloperów Node.js

Podręcznik Node.js dla platformy Azure obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć o korzystaniu ze środowiska Node.js z platformą Azure.

Pobierz książkę elektroniczną

Azure krok po kroku

Zacznij pracę, korzystając ze szczegółowych wskazówek i interaktywnego samouczka.

Rozpocznij ścieżkę szkoleniową Podstawy platformy Azure

Wdróż pierwszą aplikację Node.js w kilka minut.

Rozpocznij programowanie