Centrum deweloperów środowiska Node.js

Platforma Azure ułatwia kompilowanie, wdrażanie i skalowanie aplikacji Node.js przy użyciu dobrze znanych narzędzi

Wdrażanie

Tworzenie maszyn wirtualnych na podstawie popularnych stosów

Node.js

Instalowanie najnowszej wersji środowiska Node.js działającej na maszynie wirtualnej z systemem Ubuntu za pomocą jednego kliknięcia

MEAN

Pełne środowisko projektowe obejmujące zarówno bazę danych MongoDB, jak i środowisko Node.js

N|Solid

W pełni kompatybilne środowisko uruchomieniowe Node.js, ulepszone dla aplikacji klasy korporacyjnej

Tworzenie i wdrażanie aplikacji Node.js na platformie Azure

Visual Studio Code

Działający na wielu platformach edytor OSS o małych wymaganiach z funkcjami między innymi pełnostosowego debugowania języka Javascript i uzupełniania kodu: https://code.visualstudio.com/

Interfejs wiersza polecenia dla deweloperów platformy Azure

Zarządzanie kontem Azure za pomocą przyjaznego dla deweloperów interfejsu wiersza polecenia działającego na wielu platformach

Node.js Tools for Visual Studio

Windows: bezpłatne rozszerzenie typu „open source”, które zmienia program Visual Studio w zaawansowane środowisko IDE Node.js: https://www.visualstudio.com/features/node-js-vs

Zestaw Azure SDK dla programu Node.js

Korzystaj z zasobów platformy Azure i zarządzaj nimi przy użyciu środowiska Node.js

Pobierz zestaw SDK (npm):
npm install azure
Pobierz źródło (GitHub):
git clone https://github.com/Azure/azure-sdk-for-node.git
cd azure-sdk-for-node
npm install

Informacje ogólne

Magazyn — obiekt blob
Magazyn — tabela
Magazyn — kolejka
Baza danych DocumentDB
Notification Hubs
Kolejki usługi Service Bus
Tematy usługi Service Bus

Skalowanie

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej