Środowisko Node.js na platformie Azure

Hostuj aplikacje Node.js na elastycznej platformie zapewniającej wysoką produktywność.

Wdróż pierwszą aplikację Node.js w kilka minut.

Dlaczego warto obsługiwać środowisko Node.js na platformie Azure?

Zaawansowane narzędzia

Łatwo wdrażaj kod Node.js na platformie Azure z poziomu programu Visual Studio Code. Jeśli wolisz, możesz też skorzystać z dostępnych na platformie Azure narzędzi wiersza polecenia. Oba środowiska są otwarte i obejmują narzędzia, zestawy SDK i rozszerzenia dostępne w serwisie GitHub.

Hosting aplikacji Node.js dopasowany do Twoich potrzeb

Uruchamiaj aplikacje z pełnym stosem bezpośrednio w zarządzanej usłudze systemu Linux, w bezserwerowej usłudze Functions albo w kontenerach platformy Docker lub Kubernetes. Hostuj witryny statyczne bezpośrednio w usłudze Azure Storage.

Łatwość rozwoju

Szybko dodawaj usługi i funkcje takie jak bazy danych MongoDB, PostgreSQL i MySQL, monitorowanie wydajności, ciągła integracja i zarządzanie wpisami tajnymi — w miarę rosnących potrzeb.

Wdrażanie kodu Node.js i zarządzanie nim z dowolnego miejsca

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Lubisz narzędzia wiersza polecenia? Użyj interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w terminalu lokalnym lub zdalnie, w usłudze Azure Cloud Shell.

Dowiedz się, jak wdrażać aplikacje przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Przeglądarka

Wdrażaj wszystkie zasoby i zarządzaj nimi w jednym portalu z widżetami, które można dostosowywać, i wbudowanym środowiskiem usługi Cloud Shell.

Visual Studio Code

Łatwo wdrażaj i debuguj aplikacje oraz zarządzaj nimi bezpośrednio w edytorze dzięki rozszerzeniom platformy Azure dla programu Visual Studio Code.

Uruchom samouczek

Tworzenie aplikacji Node.js i React krok po kroku

Twórz i wdrażaj aplikacje Node.js i React, używając programu Visual Studio Code oraz usług Azure App Service i Azure Cosmos DB. Zobacz, jak menedżer programu Matt Hernandez tworzy sklep z naklejkami online i wdraża go w chmurze, używając tylko programu Visual Studio Code.

Dokumentacja dla deweloperów JavaScript

Zapoznaj się z samouczkami tworzenia i hostowania aplikacji Node.js z pełnym stosem, statycznych witryn internetowych oraz sterowanych zdarzeniami bezserwerowych interfejsów API na platformie Azure.

Zobacz centrum deweloperów JavaScript

Bezpłatna książka elektroniczna dla deweloperów Node.js

Podręcznik Node.js dla platformy Azure obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć o korzystaniu ze środowiska Node.js z platformą Azure.

Pobierz książkę elektroniczną

Azure krok po kroku

Zacznij pracę, korzystając ze szczegółowych wskazówek i interaktywnego samouczka.

Rozpocznij ścieżkę szkoleniową Podstawy platformy Azure

Wszystko jest gotowe — zacznij tworzyć w środowisku Node.js na platformie Azure