Środowisko Node.js na platformie Azure

Dzięki platformie Azure można łatwo i wygodnie wdrażać, skalować i monitorować aplikacje Node.js przy użyciu dobrze znanych narzędzi

Tworzenie aplikacji Node.js na platformie Azure i zarządzanie nimi

Visual Studio Code

Szybki, bezpłatny edytor typu open source dla systemów macOS, Linux i Windows z funkcjami debugowania języka JavaScript w pełnym stosie, IntelliSense i nawigacji w obrębie kodu dla platform Node.js, AngularJS, React i innych.

Interfejs wiersza polecenia dla deweloperów platformy Azure

Zarządzanie kontem Azure za pomocą przyjaznego dla deweloperów interfejsu wiersza polecenia działającego na wielu platformach

Application Insights

Monitoruj aplikacje przy użyciu usługi zarządzania wydajnością aplikacji z najwyższej klasy obsługą środowiska Node.js.

Tworzenie maszyn wirtualnych na podstawie popularnych stosów

Node.js

Instalowanie najnowszej wersji środowiska Node.js działającej na maszynie wirtualnej z systemem Ubuntu za pomocą jednego kliknięcia

MEAN

Pełne środowisko projektowe obejmujące zarówno bazę danych MongoDB, jak i środowisko Node.js

N|Solid

W pełni kompatybilne środowisko uruchomieniowe Node.js, ulepszone dla aplikacji klasy korporacyjnej

Klienci korzystający ze środowiska Node.js na platformie Azure

Wdrażanie aplikacji MEAN na platformie Azure

Zestaw Azure SDK dla programu Node.js

Korzystaj z zasobów platformy Azure i zarządzaj nimi przy użyciu środowiska Node.js

Pobierz zestaw SDK (npm):

npm install --save azure