Pomiń nawigację

Środowisko Node.js na platformie Azure

Host your Node.js apps on a productive, flexible platform.
Deploy your first Node.js app in minutes.

Dlaczego warto obsługiwać środowisko Node.js na platformie Azure?

Zaawansowane narzędzia

Łatwo wdrażaj kod Node.js na platformie Azure z poziomu programu Visual Studio Code. Jeśli wolisz, możesz też skorzystać z dostępnych na platformie Azure narzędzi wiersza polecenia. Oba środowiska są otwarte i obejmują narzędzia, zestawy SDK i rozszerzenia dostępne w serwisie GitHub.

Hosting aplikacji Node.js dopasowany do Twoich potrzeb

Uruchamiaj aplikacje z pełnym stosem bezpośrednio w zarządzanej usłudze systemu Linux, w bezserwerowej usłudze Functions albo w kontenerach platformy Docker lub Kubernetes. Hostuj witryny statyczne bezpośrednio w usłudze Azure Storage.

Łatwość rozwoju

Szybko dodawaj usługi i funkcje takie jak bazy danych MongoDB, PostgreSQL i MySQL, monitorowanie wydajności, ciągła integracja i zarządzanie wpisami tajnymi — w miarę rosnących potrzeb.

Wdrażanie kodu Node.js i zarządzanie nim z dowolnego miejsca

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Lubisz narzędzia wiersza polecenia? Użyj interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w terminalu lokalnym lub zdalnie, w usłudze Azure Cloud Shell.

Dowiedz się, jak wdrażać aplikacje przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
Wdrażanie aplikacji Node.js Express na platformie Azure za pomocą interfejsu wiersza polecenia

Przeglądarka

Wdrażaj wszystkie zasoby i zarządzaj nimi w jednym portalu z widżetami, które można dostosowywać, i wbudowanym środowiskiem usługi Cloud Shell.

Korzystanie z diagnostyki aplikacji za pomocą usługi Application Insights w witrynie Azure Portal

Visual Studio Code

Łatwo wdrażaj i debuguj aplikacje oraz zarządzaj nimi bezpośrednio w edytorze dzięki rozszerzeniom platformy Azure dla programu Visual Studio Code.

Uruchom samouczek
Wdrażanie aplikacji Node.js na platformie Azure za pomocą programu Visual Studio Code

Wszystko jest gotowe — zacznij tworzyć w środowisku Node.js na platformie Azure