Pomiń nawigację

Bezpłatny hosting 10 witryn sieci Web platformy ASP.NET w systemie Azure

Bezpieczeństwo, niezawodność i gotowość do pracy w kilka sekund. Zacznij bezpłatnie i skaluj usługę w miarę wzrostu ruchu.

Wypróbuj teraz

Lub aktywuj swoje korzyści MSDN

Możliwości

Witryny sieci Web platformy ASP.NET

Tworzenie witryn sieci Web, aplikacji i usług w językach HTML, CSS i JavaScript. Dodatkowo tworzenie adaptacyjnych witryn mobilnych, korzystanie z technologii czasu rzeczywistego (np. Web Sockets) i nie tylko.

Baza danych SQL

Łatwy hosting danych przy użyciu oferty zarządzanej bazy danych SQL. Łączność przy użyciu struktury Entity Framework, programu ADO.NET oraz narzędzi LINQ to SQL i NHibernate.

Visual Studio

Wdrażanie witryn i baz danych oraz zarządzanie nimi z programu Visual Studio przez kliknięcie prawego przycisku myszy. Praca zespołowa przy użyciu oprogramowania TFS i innych repozytoriów źródłowych.

Maszyny wirtualne

Łatwe wdrażanie i uruchamianie maszyn wirtualnych z systemami Windows Server i Linux. Uruchamianie i zatrzymywanie maszyn wirtualnych z programu Visual Studio, opłaty tylko za czas pracy maszyny.

Klasa biznesowa

Wdrażanie nowych i istniejących witryn sieci Web w kilka sekund! Po uruchomieniu witryny można zautomatyzować proces wdrażania, konfigurując ciągłe dostarczanie z oprogramowania TFS lub repozytoriów źródłowych, takich jak GitHub i BitBucket. Łatwe konfigurowanie i monitorowanie witryny oraz zarządzanie nią przy użyciu zaawansowanych funkcji, w tym protokołu SSL, automatycznego skalowania, alertów i monitorowania witryny. Możliwe jest także rozszerzanie funkcjonalności witryny w miarę upływu czasu dzięki dodatkowym usługom zarządzanym systemu Azure, takim jak magazyn i baza danych SQL.