Pomiń nawigację

Centrum deweloperów systemu iOS

Dokumentacja, samouczki i zasoby

Użytkownicy

Dowiedz się, jak uwierzytelniać użytkowników w aplikacji za pomocą różnych dostawców tożsamości, m.in. Google, Facebook, Twitter i Microsoft, oraz dodawać za pomocą danych profilu takie funkcje jak zwracanie się do użytkownika po imieniu w powitaniu.

Dane

Dowiedz się, jak pracować z usługą Table Storage za pomocą usług Mobile Services.

Synchronizacja

Funkcje offline usług Azure Mobile Services umożliwiają korzystanie z lokalnej bazy danych w czasie realizacji scenariusza usługi mobilnej w trybie offline. W tym samouczku pokazano, jak skonfigurować usługę mobilną, aby dodać dane podczas scenariusza w trybie offline, a następnie zsynchronizować te elementy z bazą danych w trybie online.

Wypychanie

Szybkie konfigurowanie aplikacji dla systemu iOS do odbierania powiadomień wypychanych.

Multimedia

Biblioteka platformy iOS Media Player Framework dla usługi Azure Media Services ułatwia deweloperom tworzenie rozbudowanych, dynamicznych aplikacji klienckich dla urządzeń iPod, iPhone i iPad, które umożliwiają tworzenie i łączenie strumieni wideo i audio na bieżąco.

Zasoby

Biblioteka platformy iOS Media Player Framework dla usługi Azure Media Services ułatwia deweloperom tworzenie rozbudowanych, dynamicznych aplikacji klienckich dla urządzeń iPod, iPhone i iPad, które umożliwiają tworzenie i łączenie strumieni wideo i audio na bieżąco.

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 środków rocznie na korzystanie z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure