Centrum deweloperów Azure IoT

Rozpocznij pracę z Pakietem IoT Azure oraz usługą IoT Hub i dowiedz się, jak łatwo można połączyć urządzenia IoT z platformą Microsoft Azure. Niezależnie od tego, czy jest to Twój pierwszy kontakt z Internetem rzeczy, czy też jesteś doświadczonym profesjonalistą, mamy narzędzia i technologie, które umożliwią Ci pracę.

Rozpocznij

Łączenie urządzeń z usługą Azure IoT

Bez obaw rozpocznij pracę nad projektem IoT, korzystając z pakietów startowych usługi Azure IoT lub wybierając spośród setek urządzeń z certyfikatem dla usługi IoT w wykazie urządzeń. Wszystkie urządzenia są niezależne od platformy i zostały przetestowane pod kątem bezproblemowego łączenia się z usługą IoT Hub.

Połącz wszystkie swoje urządzenia z usługą Azure IoT przy użyciu zestawów SDK urządzeń typu „open source”. Nasze zestawy SDK obsługują wiele systemów operacyjnych, na przykład Linux i Windows, i systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, a także wiele języków programowania, takich jak C, Node.js, Java, .NET oraz Python.

Dowiedz się, w jaki sposób wdrożyć swoje rozwiązanie przy użyciu przykładów usługi Azure IoT

Distribute cloud intelligence to edge devices

Azure IoT Edge

Build a hybrid cloud and edge IoT solution using the IoT Edge software platform. Enable easy orchestration between code and services, so they flow securely between cloud and edge to distribute intelligence across a range of devices. Ease your IoT development efforts by taking advantage of existing skills and resources, as well as familiar tools and multiple languages to optimize and monitor your solution. IoT Edge opens the possibilities. Enable artificial intelligence and advanced analytics at the edge, reduce your overall IoT solution costs, and operate your edge devices offline or with intermittent connectivity.

Learn more about Azure IoT Edge.

Monitorowanie miliardów urządzeń IoT oraz zarządzanie nimi

Centrum IoT

Usługa IoT Hub umożliwia łatwe i bezpieczne łączenie urządzeń IoT z platformą Microsoft Azure. Za pomocą nowych możliwości zarządzania urządzeniami możesz nawiązać dwukierunkową komunikację ze wszystkimi swoimi urządzeniami IoT, pracować ze znanymi platformami i protokołami, a także w niezawodny sposób na dużą skalę aktualizować urządzenia i zarządzać nimi. Usługa IoT Hub uwierzytelnia się na poziomie poszczególnych urządzeń, rozwiązanie IoT jest więc skonfigurowane tak, aby zachować poufność komunikatów przesyłanych zarówno z chmury do urządzenia, jak i z urządzenia do chmury.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia oprogramowania za pomocą usługi IoT Hub