Pomiń nawigację

Centrum deweloperów Azure IoT

Rozpocznij pracę z Pakietem IoT Azure oraz usługą IoT Hub i dowiedz się, jak łatwo można połączyć urządzenia IoT z platformą Microsoft Azure. Niezależnie od tego, czy jest to Twój pierwszy kontakt z Internetem rzeczy, czy też jesteś doświadczonym profesjonalistą, mamy narzędzia i technologie, które umożliwią Ci pracę.

Rozpocznij

Łączenie urządzeń z usługą Azure IoT

Bez obaw rozpocznij pracę nad projektem IoT, korzystając z pakietów startowych usługi Azure IoT lub wybierając spośród setek urządzeń z certyfikatem dla usługi IoT w wykazie urządzeń. Wszystkie urządzenia są niezależne od platformy i zostały przetestowane pod kątem bezproblemowego łączenia się z usługą IoT Hub.

Połącz wszystkie swoje urządzenia z usługą Azure IoT przy użyciu zestawów SDK urządzeń typu „open source”. Nasze zestawy SDK obsługują wiele systemów operacyjnych, na przykład Linux i Windows, i systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, a także wiele języków programowania, takich jak C, Node.js, Java, .NET oraz Python.

Dowiedz się, w jaki sposób wdrożyć swoje rozwiązanie przy użyciu przykładów usługi Azure IoT

Dystrybuowanie rozwiązań inteligentnych w chmurze do urządzeń brzegowych

Azure IoT Edge

Utwórz hybrydowe rozwiązanie IoT łączące chmurę z urządzeniami brzegowymi, korzystając z platformy oprogramowania IoT Edge. Zapewnij łatwą aranżację między kodem i usługami, aby bezpiecznie przepływały między chmurą i urządzeniami brzegowymi w celu dystrybucji rozwiązań inteligentnych do wielu różnych urządzeń. Uprość prace programistyczne IoT dzięki wykorzystaniu istniejących umiejętności i zasobów, a także znanych narzędzi i wielu języków, aby optymalizować i monitorować rozwiązanie. Usługa IoT Edge poszerza możliwości. Zapewnij urządzeniom brzegowym możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji i zaawansowanej analizy, zmniejsz ogólny koszt rozwiązań IoT i korzystaj z urządzeń brzegowych w trybie offline lub przy sporadycznej łączności.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure IoT Edge.

Monitorowanie miliardów urządzeń IoT oraz zarządzanie nimi

IoT Hub

Usługa IoT Hub umożliwia łatwe i bezpieczne łączenie urządzeń IoT z platformą Microsoft Azure. Za pomocą nowych możliwości zarządzania urządzeniami możesz nawiązać dwukierunkową komunikację ze wszystkimi swoimi urządzeniami IoT, pracować ze znanymi platformami i protokołami, a także w niezawodny sposób na dużą skalę aktualizować urządzenia i zarządzać nimi. Usługa IoT Hub uwierzytelnia się na poziomie poszczególnych urządzeń, rozwiązanie IoT jest więc skonfigurowane tak, aby zachować poufność komunikatów przesyłanych zarówno z chmury do urządzenia, jak i z urządzenia do chmury.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia oprogramowania za pomocą usługi IoT Hub