Centrum deweloperów Azure IoT

Rozpocznij pracę z Pakietem IoT Azure oraz usługą IoT Hub i dowiedz się, jak łatwo można połączyć urządzenia IoT z platformą Microsoft Azure. Niezależnie od tego, czy jest to Twój pierwszy kontakt z Internetem rzeczy, czy też jesteś doświadczonym profesjonalistą, mamy narzędzia i technologie, które umożliwią Ci pracę.

Rozpocznij

Łączenie urządzeń z usługą Azure IoT

Bez obaw rozpocznij pracę nad projektem IoT, korzystając z pakietów startowych usługi Azure IoT lub wybierając spośród setek urządzeń z certyfikatem dla usługi IoT w wykazie urządzeń. Wszystkie urządzenia są niezależne od platformy i zostały przetestowane pod kątem bezproblemowego łączenia się z usługą IoT Hub.

Połącz wszystkie swoje urządzenia z usługą Azure IoT przy użyciu zestawów SDK urządzeń typu „open source”. Nasze zestawy SDK obsługują wiele systemów operacyjnych, na przykład Linux i Windows, i systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, a także wiele języków programowania, takich jak C, Node.js, Java, .NET oraz Python.

Dowiedz się, w jaki sposób wdrożyć swoje rozwiązanie przy użyciu przykładów usługi Azure IoT

Kompilowanie i wdrażanie inteligencji krawędziowej

Zestaw SDK bramy usługi Azure IoT

Organizacje często używają bram IoT, aby izolować i zabezpieczać swoje rozwiązania IoT. Niektóre urządzenia IoT wymagają połączenia z chmurą, ale nie są w stanie samodzielnie ochronić się przed internetowymi zagrożeniami. W innych przypadkach brama IoT zapewnia dodatkową inteligencję i funkcje.

Zestaw SDK bramy usługi Azure IoT dostarcza kod w celu ograniczenia wymaganych nakładów pracy niezbędnych do utworzenia logiki bramy i umożliwia wdrożenie analizy bramy dopasowanej do określonego scenariusza IoT. Ten zestaw SDK pozwala na utworzenie bramy, która obsługuje starsze urządzenia, przeprowadza analizy krawędziowe, minimalizuje opóźnienia, oszczędza przepustowość sieci, obsługuje niezawodne operacje i zajmuje się kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej na temat zestawu SDK bramy usługi Azure IoT

Monitorowanie miliardów urządzeń IoT oraz zarządzanie nimi

Centrum IoT

Usługa IoT Hub umożliwia łatwe i bezpieczne łączenie urządzeń IoT z platformą Microsoft Azure. Za pomocą nowych możliwości zarządzania urządzeniami możesz nawiązać dwukierunkową komunikację ze wszystkimi swoimi urządzeniami IoT, pracować ze znanymi platformami i protokołami, a także w niezawodny sposób na dużą skalę aktualizować urządzenia i zarządzać nimi. Usługa IoT Hub uwierzytelnia się na poziomie poszczególnych urządzeń, rozwiązanie IoT jest więc skonfigurowane tak, aby zachować poufność komunikatów przesyłanych zarówno z chmury do urządzenia, jak i z urządzenia do chmury.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia oprogramowania za pomocą usługi IoT Hub