Pomiń nawigację

Udostępnij logowanie w swojej aplikacji 100 milionom użytkowników z przedsiębiorstw

Największe przedsiębiorstwa na świecie korzystają z usługi Azure Active Directory

Zacznij akceptować logowania już dziś

Struktury dla wszystkich popularnych platform ułatwiają szybkie wdrożenie.

Obsługa wszystkich platform

Znajdź zestaw SDK dla swojej platformy: Windows, iOS, Android, .NET, NodeJS, AngularJS i nie tylko.

Rozwiązane oparte na standardach

Twórz oprogramowanie za pomocą otwartych standardów. Usługa Azure AD obsługuje protokoły uwierzytelniania SAML 2.0, openID Connect 1.0, OAuth 2.0 i wS-Federation 12.

Niezawodne

Centra danych platformy Azure są globalnie rozproszone i gwarantują czas dostępności na poziomie 99,9% w ramach umowy SLA.

Twórz inteligentniejsze aplikacje zwiększające produktywność za pomocą programu Microsoft Graph

Łącz się z danymi wpływającymi na produktywność — pocztą e-mail, kalendarzem, kontaktami, dokumentami, katalogiem, danymi urządzeń nie tylko.

85% firm z listy Fortune 500 — miliony użytkowników w przedsiębiorstwach — korzysta z danych w programie Microsoft Graph.

Interfejs API programu Microsoft Graph jest bramą do łączenia się z aplikacjami, w tym programami Excel, Outlook, OneNote, SharePoint, usługami PowerBI, Intune i wieloma innymi.

Bezpieczne uwierzytelnianie oparte na chmurze i hybrydowe

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Administratorzy IT mogą wymagać stosowania uwierzytelniania wieloskładnikowego do uzyskiwania dostępu do aplikacji, dzięki czemu nie musisz samodzielnie tworzyć kodu do obsługi tej funkcji.

Ochrona tożsamości

Adaptacyjne algorytmy uczenia maszynowego i algorytmy heurystyczne mogą wykrywać anomalie i podejrzane zdarzenia, które wskazują na potencjalne naruszenia tożsamości. Przedsiębiorstwa mogą oceniać wykryte problemy i podejmować odpowiednie akcje ograniczające ryzyko lub korygujące.

Dostęp warunkowy

Zachowaj bezpieczeństwo danych firmowych jednocześnie zapewniając użytkownikom środowisko pozwalające im na optymalną pracę z dowolnego urządzenia. Przedsiębiorstwa mogą umożliwiać lub blokować dostęp, a także wymagać od użytkowników uwierzytelniania wieloskładnikowego (za pomocą usługi Multi-Factor Authentication), rejestracji urządzeń lub zmiany hasła.

Natychmiastowy wpływ

„Usługa Azure Active Directory zapewniła nam proste, niezawodne i wydajne rozwiązanie problemu obsługi dostępu użytkowników w przedsiębiorstwie, dla wszystkich urządzeń przenośnych”.

— Grant Peterson, CTO Docusign

Powiązane produkty i usługi

Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Azure Active Directory

Zarządzanie tożsamościami w chmurze

Azure App Service

Narzędzia do tworzenia aplikacji dla urządzeń przenośnych

Wypróbuj logowanie przy użyciu konta Microsoft

Rozpocznij