Usługa Azure Active Directory dla deweloperów

Skalowalne, międzyplatformowe uwierzytelnianie dla aplikacji mobilnych i witryn sieci Web

Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft

Logowanie jednym kliknięciem dla 100 milionów użytkowników w przedsiębiorstwach

Wystarczy 5 minut, aby dodać funkcję logowania za pomocą konta Microsoft do aplikacji lub witryny sieci Web. Po jej wdrożeniu możesz uzyskać dostęp do danych użytkownika w przedsiębiorstwie — pobrać kalendarz, pocztę i kontakty użytkownika usługi Office365, aby zwiększyć możliwości szybkiego wzrostu. Obsługujemy wszystkie popularne struktury i platformy. Technologia obsługi stosu tożsamości firmy Microsoft została przetestowana przez największe przedsiębiorstwa na świecie.

Rozpocznij

Azure Active Directory B2C

Tożsamości klientów w chmurze

Połącz się z dowolnym użytkownikiem na dowolnej platformie, umieszczając swoją markę na pierwszym planie. Instytucje rządowe i przedsiębiorstwa na całym świcie używają usługi Azure AD B2C, aby tworzyć aplikacje ze środowiskiem obsługi uwierzytelniania, które można dowolnie dostosować. Zapewnij integrację z bazami danych systemu CRM, narzędziami do analizy marketingowej i systemami weryfikacji kont. Usługa Azure AD B2C zapewnia ten sam poziom bezpieczeństwa, tę samą skalę, niezawodność i dostępność, jakie oferuje usługa Azure Active Directory, dla wszystkich klientów.

Wypróbuj bezpłatnie

Powiązane produkty i usługi

Azure Active Directory

Zarządzanie tożsamościami w chmurze

Azure App Service

Narzędzia do tworzenia aplikacji dla urządzeń przenośnych

Content Delivery Network

Dostarczanie zawartości do użytkowników końcowych przez niezawodną sieć globalnych centrów danych