Pomiń nawigację

Twórz i wdrażaj aplikacje języka Go na platformie Azure oraz zwiększ produktywność dzięki programowi Visual Studio Code

Zacznij bezpłatnie korzystać z popularnych usług (12 miesięcy, środki: $200).

Twórz i wdrażaj aplikacje języka Go w chmurze, korzystając z różnych aplikacji i usług danych

Funkcja Web Apps z językiem Go

Wdrażaj i uruchamiaj kod języka Go na zarządzanej platformie opartej na systemie Linux, korzystając z funkcji Web Apps w usłudze Azure App Service. Funkcja Web Apps oferuje uproszczoną wysoką dostępność i automatyczne skalowanie.

Managed Kubernetes

Uruchamiaj aplikacje i usługi języka Go oraz dowolne inne kontenery platformy Docker przy użyciu usługi Azure Kubernetes Service (AKS). Usługa AKS oferuje w pełni zarządzany klaster środowiska Kubernetes, który można łatwo zintegrować z innymi usługami platformy Azure, używając usługi Open Service Broker for Azure.

Virtual Machines

Używaj ulubionej dystrybucji systemu Linux — takiej jak Ubuntu, CentOS lub Debian — do uruchamiania kodu z użyciem skalowalnych usług Azure Virtual Machines i Virtual Machine Scale Sets.

Globalna baza danych NoSQL

Twórz aplikacje korzystające ze skalowalnej bazy danych w usłudze Azure Cosmos DB — rozproszonej globalnie, wysoce skalowalnej i wielomodelowej usłudze baz danych NoSQL, która jest zgodna z oprogramowaniem MongoDB.

Usługi Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL

Skonfiguruj swoją ulubioną relacyjną bazę danych w chmurze, korzystając z niezawodnych, skalowalnych i w pełni zarządzanych usług Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL.

Magazyn obiektów

Skorzystaj z usługi Azure Storage, aby dodać do swojej aplikacji trwały, wysoce skalowalny magazyn obiektów w chmurze dla wszelkich typów dokumentów i danych niestrukturalnych.

Narzędzia deweloperskie i DevOps

Edytowanie kodu języka Go

Szybciej pisz lepszy kod języka Go za pomocą programu Visual Studio Code — bezpłatnego uproszczonego edytora open source dla systemów macOS, Linux i Windows. Oferuje on uzupełnianie kodu IntelliSense dla języka Go, wbudowane debugowanie, zaznaczanie błędów i inne funkcje.

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie, Git, Agile

Usługi Visual Studio Team Services to hostowany w chmurze pakiet usług DevOps oferujący nieograniczone prywatne repozytoria Git, potoki ciągłej integracji/ciągłego dostarczania dla dowolnego języka i dowolnej platformy, agentów kompilacji dla systemów Linux i Windows oraz narzędzia do planowania Agile. Wersja bezpłatna dla użytkowników indywidualnych i małych zespołów (do pięciu osób).

Monitoring

Uzyskuj niemal w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje o kondycji, stanie i wydajności swoich zasobów i aplikacji na platformie Azure, korzystając z usługi Azure Monitor. Konfiguruj alerty i łatwo diagnozuj problemy.

Ulubione rozwiązanie deweloperów języka Go

Zacznij już dziś korzystać z języka Go na platformie Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie