Pomiń nawigację

Centrum deweloperów języków C i C++

Platforma Azure umożliwia łatwe tworzenie w języku C++ aplikacji o większej elastyczności, skalowalności i niezawodności za pomocą dobrze znanych narzędzi

Chcesz pomóc nam w ulepszaniu środowiska języka C++ na platformie Azure?

Zarejestruj się tutaj, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i dowiedzieć się, jakie nowe rozwiązania będą bardziej odpowiadały Twoim potrzebom.

Zestaw SDK REST platformy Azure dla języka C++

Dostęp do większości usług platformy Azure jest możliwy za pośrednictwem interfejsu API REST. Dużym ułatwieniem dla programistów, którzy nawiązują połączenie z usługami platformy Azure oraz wchodzą z nimi w interakcję, jest natomiast zestaw SDK REST dla języka C++ stworzony do komunikacji w chmurze między klientem a serwerem w kodzie natywnym za pomocą nowoczesnego projektu asynchronicznego interfejsu API języka C++.

Instalowanie produktu za pomocą narzędzia Git

git clone https://github.com/Microsoft/cpprestsdk.git
cd cpprestsdk

Instalacja za pomocą narzędzia NuGet

Install-Package cpprestsdk

Zestaw SDK usługi Azure Storage dla języka C++

Biblioteka klienta usługi Azure Storage dla języka C++ umożliwia tworzenie aplikacji w ramach usługi Microsoft Azure Storage.

Instalowanie produktu za pomocą narzędzia Git

git clone https://github.com/Azure/azure-storage-cpp.git
cd azure-storage-cpp

Instalacja za pomocą narzędzia NuGet

Install-Package wastorage

Tworzenie aplikacji platformy Azure w języku C++ za pomocą dobrze znanych narzędzi

Języki C i C++ w programie Visual Studio

Twórz aplikacje i gry C++ dla systemów Windows i Linux oraz dla platform mobilnych za pomocą usług platformy Azure w chmurze w zaawansowanym i rozbudowanym środowisku deweloperskim korzystającym z programu Visual Studio.

https://www.visualstudio.com/vs/cplusplus/

Visual Studio Code

Mac/Linux/Windows: bezpłatny edytor typu „open source” z funkcjami debugowania i uzupełniania kodu C++ oraz wieloma innymi:

https://code.visualstudio.com/

Wdrożenie przy użyciu wiersza polecenia

Zarządzanie wdrażaniem przy użyciu programu Azure PowerShell systemu Windows Zarządzanie wdrożeniami przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w systemie Linux, Mac lub Windows.

Informacje ogólne

Magazyn — obiekt blob

Magazyn — tabela

Magazyn — kolejka

Centrum zdarzeń

Azure IoT

Azure Cosmos DB

Wdrażanie

Skalowanie

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure