Pomiń nawigację

Centrum deweloperów języków C i C++

Platforma Azure umożliwia łatwe tworzenie w języku C++ aplikacji o większej elastyczności, skalowalności i niezawodności za pomocą dobrze znanych narzędzi

Chcesz pomóc nam w ulepszaniu środowiska języka C++ na platformie Azure?

Zarejestruj się tutaj, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i dowiedzieć się, jakie nowe rozwiązania będą bardziej odpowiadały Twoim potrzebom.

  • Łatwa integracja usług platformy Azure, takich jak Storage, Database i IoT Hub
  • Szybkie wdrażanie i skalowanie aplikacji C++ za pomocą usługi Azure Compute
  • Wydajne pisanie kodu w językach C i C++ przy użyciu narzędzi programu Visual Studio

Zestaw SDK REST platformy Azure dla języka C++

Dostęp do większości usług platformy Azure jest możliwy za pośrednictwem interfejsu API REST. Dużym ułatwieniem dla programistów, którzy nawiązują połączenie z usługami platformy Azure oraz wchodzą z nimi w interakcję, jest natomiast zestaw SDK REST dla języka C++ stworzony do komunikacji w chmurze między klientem a serwerem w kodzie natywnym za pomocą nowoczesnego projektu asynchronicznego interfejsu API języka C++.

Instalowanie produktu za pomocą narzędzia Git

git clone https://github.com/Microsoft/cpprestsdk.git
cd cpprestsdk

Instalacja za pomocą narzędzia NuGet

Install-Package cpprestsdk

Zestaw SDK usługi Azure Storage dla języka C++

Biblioteka klienta usługi Azure Storage dla języka C++ umożliwia tworzenie aplikacji w ramach usługi Microsoft Azure Storage.

Instalowanie produktu za pomocą narzędzia Git

git clone https://github.com/Azure/azure-storage-cpp.git
cd azure-storage-cpp

Instalacja za pomocą narzędzia NuGet

Install-Package wastorage

Tworzenie aplikacji platformy Azure w języku C++ za pomocą dobrze znanych narzędzi

Twórz aplikacje i gry C++ dla systemów Windows i Linux oraz dla platform mobilnych za pomocą usług platformy Azure w chmurze w zaawansowanym i rozbudowanym środowisku deweloperskim korzystającym z programu Visual Studio.

Języki C i C++ w programie Visual Studio

Twórz aplikacje i gry C++ dla systemów Windows i Linux oraz dla platform mobilnych za pomocą usług platformy Azure w chmurze w zaawansowanym i rozbudowanym środowisku deweloperskim korzystającym z programu Visual Studio.

Wypróbuj program Visual Studio

Mac/Linux/Windows: bezpłatny edytor typu „open source” z funkcjami debugowania i uzupełniania kodu C++ oraz wieloma innymi.

Visual Studio Code

Mac/Linux/Windows: bezpłatny edytor typu „open source” z funkcjami debugowania i uzupełniania kodu C++ oraz wieloma innymi.

Wypróbuj program Visual Studio Code

Wdrożenie przy użyciu wiersza polecenia

Zarządzanie wdrażaniem przy użyciu programu Azure PowerShell systemu Windows Zarządzanie wdrożeniami przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w systemie Linux, Mac lub Windows.

Informacje ogólne

Magazyn — obiekt blob

Magazyn — tabela

Magazyn — kolejka

Event Hubs

Azure IoT

Azure Cosmos DB

Wdrażanie

Skalowanie

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 środków rocznie na korzystanie z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure