Biuletyn systemu Azure: maj 2017

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Witamy w biuletynie platformy Azure w wersji internetowej! Opracowujemy ten biuletyn, aby ułatwić przeglądanie interesujących artykułów. Jeśli poniżej wybierzesz kategorię, zostaną wyświetlone artykuły należące tylko do tej kategorii. Chcesz ponownie zobaczyć wszystko? Kliknij opcję Wszystko.

Polecane

Historia przesłana przez klienta: MyWorkDrive

Usługa MyWorkDrive.com polega na platformie Azure w zakresie infrastruktury dla swojej oferty dostępu do plików w chmurze jako usługi. Firma MyWorkDrive zapewnia usługi udostępniania plików w chmurze dla przedsiębiorstw w sieciach Windows. Przedsiębiorstwa korzystają z usługi MyWorkDrive do uzyskiwania dostępu do plików roboczych , udostępniania ich i współpracowania nad nimi za pomocą błyskawicznego internetowego menedżera plików, klienta zamapowanych dysków lub urządzeń przenośnych. Wykorzystując infrastrukturę platformy Azure w ramach usługi MyWorkDrive, firmy mogą bezpiecznie edytować i udostępniać dokumenty w czasie rzeczywistym za pomocą usługi Office Online, ale przechowywać pliki na lokalnych serwerach plików systemu Windows lub we własnej subskrypcji platformy Azure. Usługa MyWorkDrive działająca na platformie Azure szybko się rozwija i jest stosowana przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw.

My Work Drive

Na żądanie: Microsoft Build 2017

Nie było Cię na konferencji Microsoft Build 2017? Weź udział na żądanie w naszym najważniejszym wydarzeniu dla społeczności deweloperów. Dowiedz się, jak innowacje firmy Microsoft w dziedzinie sztucznej inteligencji i chmury stwarzają nieograniczone możliwości cyfrowej transformacji dla każdej osoby i organizacji. Dzięki prawdziwym scenariuszom klientów poznaj, jak platforma Azure jest skalowana w ramach przygotowań na przyszłość programowania w chmurze z użyciem nowych funkcji obliczeniowych i Internetu rzeczy Azure, konfigurowalnej chmury opartej na układach FPGA oraz rozwiązań nieużywających serwera. Odkryj, jak umożliwiamy deweloperom tworzenie najnowocześniejszych, inteligentnych aplikacji na każdą platformę i każde urządzenie, aby zdobyć jak najwięcej klientów. Obejrzyj najciekawsze fragmenty, prezentacje i sesje oraz przeczytaj wpis w blogu Scotta Guthriego.

Rozpoczynanie pracy z systemem Azure

Chcesz wypróbować platformę Azure lub potrzebujesz pomocy przy rozpoczęciu pracy? Obejrzyj krótkie omówienie platformy Azure, a następnie zarejestruj się i wdróż swoje pierwsze rozwiązanie platformy Azure.

Rozpocznij pracę z systemem Azure

Nadchodzące wydarzenia

Dostęp do informacji

Wszystkie nowe bazy danych w usłudze Azure SQL Database będą domyślnie szyfrowane podczas magazynowania

Zmiana polegająca na wprowadzeniu szyfrowania technologią Transparent Data Encryption (TDE) będzie dostępna we wszystkich regionach na świecie od 1 czerwca 2017 r. Nadal będzie można pozostawić konkretne bazy danych bez szyfrowania, wyłączając technologię TDE po aprowizowaniu bazy danych. Ta zmiana nie ma wpływu na istniejące bazy danych ani bazy danych utworzone przez przywracanie, replikację geograficzną i kopiowanie.

Wykrywanie zagrożeń w usługach Azure SQL Database i Azure Data Warehouse jest ogólnie dostępne

Wykrywanie zagrożeń wykorzystuje uczenie maszynowe, aby zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa wbudowaną w usługi Azure SQL Database i Azure Data Warehouse, dzięki czemu klienci mogą zabezpieczyć swoje bazy danych w ciągu kilku minut i nie muszą być ekspertami od ochrony baz danych. Funkcja działa nieustannie i powiadamia klientów o nietypowych działaniach względem baz danych. Alerty wykrywania zagrożeń można wyświetlać w usłudze Azure Security Center. W alertach znajdują się szczegółowe informacje na temat podejrzanych działań oraz zalecane sposoby zbadania i wyeliminowania zagrożenia.

Większy magazyn dla pul Premium w usłudze Azure SQL Database

Ilość miejsca w magazynie w większych pulach Premium zwiększyła się nawet do 4 TB. Ten dodatkowy magazyn jest obecnie dostępny w ograniczonej liczbie regionów, ale planowane jest jego szersze udostępnienie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog dotyczący platformy Azure.

Opcja 4 TB dla wystąpień P11 i P15 w usłudze Azure SQL Database jest ogólnie dostępna

Od tej chwili opcja 4 TB dla baz danych P11 i P15 jest ogólnie dostępna i podlega umowie dotyczącej poziomu usług (SLA, service-level agreement) gwarantującej dostępność na poziomie 99,99%. Tak jak podczas publicznej wersji zapoznawczej, klienci mogą korzystać z 4 TB uwzględnionego magazynu bez dodatkowych opłat. Dowiedz się więcej na temat opcji magazynu 4 TB i dostępności w poszczególnych regionach.

Usługa Azure SQL Database obsługuje teraz automatyczne przełączanie w tryb failover

Usługa Azure SQL Database obsługuje teraz przezroczyste, geograficzne przełączanie w tryb failover wielu baz danych z funkcją automatycznej aktywacji. Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, przeczytaj blog dotyczący platformy Azure.

Usługi Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL w publicznej wersji zapoznawczej

Udostępniono publiczną wersję zapoznawczą dwóch nowych usług dla deweloperów aplikacji: Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL. Zapewniają one zarządzane usługi baz danych MySQL i PostgreSQL dla deweloperów aplikacji korzystające z narzędzi i języków preferowanych przez klientów w chmurze, której ufają. Te usługi można wdrożyć w kilka minut i skalować je na bieżąco, a oprócz tego oferują one automatyczne kopie zapasowe, przywracanie danych z określonego momentu z ostatnich 35 dni, automatyczne stosowanie poprawek i historyczne dane monitorowania z ostatnich 30 dni. Zarówno dla usługi Database for MySQL, jak i Database for PostgreSQL są dostępne modele cen, w ramach których bez dodatkowych opłat jest zapewniana wysoka dostępność, bezpieczeństwo i odzyskiwanie.

Azure Cosmos DB: Usługa globalnie dystrybuowanej, wielomodelowej bazy danych

Azure Cosmos DB to globalnie dystrybuowana, wielomodelowa baza danych firmy Microsoft. Choć usługa Azure DocumentDB pozostaje dostępna jako interfejs API, usługa Cosmos DB obsługuje również interfejsy API dokumentów (MongoDB), klucze i wartości (tabele) oraz interfejsy API grafów (Gremlin). Dzięki właśnie ogłoszonej wersji zapoznawczej interfejsu API usługi Table możesz skorzystać z funkcji Premium, np. indeksowania, niskich opóźnień i dystrybucji globalnej za pomocą zestawów SDK usługi Azure Table Storage. Przy użyciu wersji zapoznawczej interfejsu API programu Graph możesz przechowywać ogromne grafy i wydajnie je przeglądać dzięki otwartemu standardowi Gremlin. Interfejsy API usług DocumentDB i MongoDB są ogólnie dostępne.

Azure Cosmos DB: Wiodące w branży kompleksowe umowy SLA, większy wybór poziomów spójności

Usługa Azure Cosmos DB oferuje teraz kompleksowe umowy dotyczące poziomu usług (SLA, service-level agreement) gwarantujące dostępność (dostępność bazy danych na poziomie 99,99%), przepływność (gwarancja, że aprowizowana przepływność dla kolekcji baz danych będzie dostępna do użycia przez 99,99% czasu), opóźnienie (99% Twoich żądań będzie mieć opóźnienie niższe niż 10 ms w przypadku operacji odczytu dokumentu lub niższe niż 15 ms w przypadku operacji zapisu dokumentu) oraz spójność (gwarancja spójności na poziomie 99,99% zgodnie z poziomami spójności wybranymi dla żądań).

Azure Cosmos DB: Niższy koszt i wyższa wydajność dzięki jednostkom żądań na minutę

Aprowizowanie jednostek żądań na minutę jest w publicznej wersji zapoznawczej. Teraz możesz uzupełnić zwykłą przepływność na sekundę (jednostki żądań na sekundę) tańszym modelem aprowizowania przepływności rozliczanym na minutę.

Azure Search: Obsługa synonimów i nowa analiza wyszukiwania

Obecnie oferujemy publiczną wersję zapoznawczą obsługi synonimów w usłudze Azure Search. Dzięki obsłudze synonimów usługa Azure Search może zwracać wyniki zgodne z synonimami terminów zapytania, jak również dokładnie tymi terminami, które zostały wpisane w polu wyszukiwania. Ulepszyliśmy także analizę ruchu w usłudze Azure Search, dodając do niej wzorzec określający, jak tworzyć strukturę, instrumentować oraz monitorować kliknięcia i zapytania wyszukiwania. Dzięki temu uzyskasz szczegółowe informacje o aplikacji wyszukiwania, na podstawie których możesz podejmować odpowiednie działania.

Aplikacja mobilna platformy Azure jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Dzięki publicznej wersji zapoznawczej aplikacji mobilnej platformy Azure możesz pozostać na bieżąco z zasobami platformy Azure, szybko diagnozować i rozwiązywać problemy, a nawet uruchamiać polecenia. Dowiedz się więcej.

Obsługa kontenerów jest ogólnie dostępna w usłudze Azure Service Fabric

Obsługa kontenerów systemu Windows w usłudze Azure Service Fabric jest teraz ogólnie dostępna. Obejmuje to narzędzia programu Visual Studio, które obsługują ciągłą integrację i ciągłe wdrażanie konteneryzowanych aplikacji w środowiskach usługi Service Fabric. Obsługa kontenerów systemu Linux jest nadal w publicznej wersji zapoznawczej. Narzędzie Docker Compose, służące do wdrażania konteneryzowanych aplikacji w usłudze Service Fabric, jest teraz w wersji zapoznawczej. Wersja 5.6 usługi Service Fabric zawiera kilka świetnych nowych funkcji i ulepszeń. Dowiedz się więcej.

Integracja usługi Azure Application Insights z usługą Azure Service Fabric

Ulepszyliśmy witrynę Azure Portal, dzięki czemu łatwiej ją zintegrować z usługą Azure Application Insights na potrzeby diagnostyki, oraz dodaliśmy możliwość szybkiego włączenia odwrotnego serwera proxy usługi Service Fabric podczas konfigurowania nowego klastra. Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure.

Obejrzyj pilotażowy odcinek programu Cloud Gal

Nie przegap pilotażowego odcinka nowego programu Cloud Gal stworzonego przez Samanthę Lindsey-Ahmed, która jest również prowadzącą. W programie przedstawiane jest życie i kariera kobiet będących deweloperami w firmie Microsoft, a jednocześnie zapewnia on wgląd w ciekawe technologie w chmurze z perspektywy dewelopera. W pilotażowym odcinku Samantha rozmawia z Oaną Platon, głównym deweloperem usługi Azure Service Fabric. Oana opowiada o swoim wykształceniu technicznym, wzorach osobowych, równowadze między życiem osobistym a pracą itp. Obejrzyj teraz.

Narzędzia programu Visual Studio dla usługi Azure Functions

Udostępnione w wersji zapoznawczej jako rozszerzenie programu Visual Studio 2017 narzędzia programu Visual Studio dla usługi Azure Functions tworzą zintegrowane środowisko programistyczne, które umożliwia bezproblemowe integrowanie działań programistycznych w usłudze Azure Functions z przepływami programistycznymi z wykorzystaniem rozszerzeń innych firm, struktur testowania i systemów ciągłej integracji. Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure.

Integracja usługi Azure Application Insights z usługą Azure Functions

Udostępniona w wersji zapoznawczej obsługa usługi Azure Application Insights w usłudze Azure Functions zapewnia lepszy wgląd w kod usługi Azure Functions, co pozwala zespołom na mierzenie wydajności, wykrywanie problemów i diagnozowanie źródła problemu przy użyciu aplikacji bez serwera. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog platformy Azure.

Środowisko uruchomieniowe usługi Azure Functions

Dostępne w wersji zapoznawczej środowisko uruchomieniowe usługi Azure Functions rozszerza innowacje usługi Azure Functions na urządzenia lokalne lub dowolne miejsce poza chmurą platformy Azure. Środowisko uruchomieniowe usługi Azure Functions zapewnia niemal identyczne środowisko programistyczne co usługa w chmurze. Więcej informacji zawiera wpis w blogu Introducing Azure Functions Runtime preview (Wprowadzenie do wersji zapoznawczej środowiska uruchomieniowego usługi Azure Functions).

Szybsze wdrażanie dzięki utworzonym w ramach integracji systemów szablonom Azure Quickstarts

Utworzone w ramach integracji systemów szablony Azure Quickstarts to szablony usługi Azure Resource Manager tworzone i konserwowane przez partnerów integracji systemów. Te szablony mogą zaoszczędzić czas, automatycznie łącząc wiele artefaktów od kilku różnych dostawców oprogramowania w celu utworzenia przedprodukcyjnych, pełnych rozwiązań na platformie Azure. Na przykład jeden szablon szybkiego startu wdroży zintegrowane rozwiązanie zabezpieczające składające się z oprogramowania Trend Micro, Chef i Splunk, rozwiązanie do obsługi kontenerów składające się z oprogramowania Docker i Jenkins lub stos analizy biznesowej składający się z oprogramowania Cloudera i Tableau, a to wszystko najczęściej w krócej niż godzinę. Zarejestruj się, aby wziąć udział w nadchodzącym praktycznym laboratorium lub seminarium internetowym i dowiedzieć się więcej.

Usługa Azure Active Directory i osobiste konta Microsoft: Nowe wspólne biblioteki w publicznej wersji zapoznawczej

Biblioteka Microsoft Authentication Library (MSAL) dla języka JavaScript oraz systemów iOS i Android jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Biblioteka MSAL jest następcą biblioteki Active Directory Authentication Library (ADAL). Biblioteka ADAL będzie nadal w pełni obsługiwana, dopóki biblioteka MSAL jest w wersji zapoznawczej. Zaktualizowano również wersję zapoznawczą biblioteki MSAL dla programu .NET. Biblioteka MSAL pozwala deweloperom tworzyć aplikacje internetowe, mobilne i klasyczne, które logują się do osobistych kont Microsoft oraz do kont służbowych usługi Azure Active Directory. Aplikacje mogą również uzyskiwać tokeny dostępu w celu wywoływania usługi Microsoft Graph. Dowiedz się więcej.

Azure Active Directory B2C: Nowa opcja wdrożenia w publicznej wersji zapoznawczej

W publicznej wersji zapoznawczej usługi Azure Active Directory (Azure AD) B2C, wysoce dostępnej, globalnej usługi zarządzania tożsamościami i dostępem klientów, wprowadzono nowe możliwości, dzięki którym organizacje mogą wybierać między dwoma różnymi opcjami wdrożenia. Dla organizacji ze standardowymi potrzebami nadal jest dostępna istniejąca, gotowa opcja wymagająca co najwyżej tylko niewielkiej ilości kodu. W przypadku złożonych środowisk usługa Azure AD B2C uwidoczni zaawansowane możliwości podstawowego aparatu usługi Azure AD, dzięki czemu deweloperzy będą mogli dostosować środowisko użytkownika, aby spełnić wysokie wymagania w zakresie rejestrowania i logowania. Model licencjonowania i cen pozostaje bez zmian.

Azure Friday: Azure Active Directory Identity Protection

Scott Hanselman, prowadzący program Azure Friday, poznaje usługę Azure Active Directory Identity Protection korzystającą z tych samych technologii i funkcji uczenia maszynowego, których firma Microsoft używa do ochrony tożsamości kont Microsoft. Obejrzyj teraz.

Wprowadzenie do usługi Azure IoT Edge

Usługa Azure IoT Edge zapewnia możliwości chmury na urządzeniach brzegowych. Umożliwia łatwą aranżację między kodem i usługami, aby bezpiecznie przepływały między chmurą i urządzeniami brzegowymi w celu dystrybucji rozwiązań inteligentnych do wielu urządzeń IoT. Łatwo integruj platformę Azure z usługami innych firm lub rozszerzaj istniejące usługi, aby tworzyć niestandardowe aplikacje IoT z własną logiką biznesową. Urządzenia mogą działać lokalnie na podstawie generowanych przez siebie danych, a jednocześnie funkcje chmury umożliwiają bezpieczne konfigurowanie, wdrażanie oraz zarządzanie na dużą skalę — to połączenie najlepszych cech dwóch rodzajów rozwiązań.

Pakiet IoT Azure: Połączona fabryka jest dostępna

Już dostępne wstępnie skonfigurowane rozwiązanie połączonej fabryki z Pakietu IoT Azure pomaga przyspieszyć dołączenie do czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0). Połączona fabryka pozwala monitorować procesy fizyczne w ramach połączonych cyberfizycznych systemów i tworzyć cyfrową bliźniaczą reprezentację świata fizycznego na potrzeby zdecentralizowanego podejmowania decyzji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz blog Internet of Things (Internet rzeczy).

Usługa Azure Time Series Insights jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Azure Time Series Insights to w pełni zarządzana usługa związana z analizą, przechowywaniem i wizualizacją danych szeregów czasowych (danych z czujników i urządzeń), dzięki której z łatwością można badać i analizować w tym samym momencie miliardy zdarzeń. Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure.

Rozszerzona kolekcja inteligentnych interfejsów API w usługach Microsoft Cognitive Services

Usługi Microsoft Cognitive Services umożliwiają deweloperom rozszerzenie aplikacji następnej generacji o możliwości widzenia, słyszenia, mówienia, rozumienia i interpretowania potrzeb przy użyciu naturalnych metod komunikacji. Na konferencji Build 2017 ogłosiliśmy kolejny duży zestaw innowacji w usługach Cognitive Services. Aby zapoznać się z zakresem zmian, odwiedź blog dotyczący platformy Azure.

Usługa Azure Bot Service w wersji zapoznawczej

Usługa Azure Bot Service udostępnia zintegrowane środowisko utworzone specjalnie na potrzeby opracowywania botów stanowiące jedno miejsce, w którym można tworzyć, łączyć, testować i wdrażać boty oraz zarządzać nimi. Usługa jest obsługiwana przez strukturę Microsoft Bot Framework i usługę Azure Functions, a to oznacza, że bot będzie działać w środowisku bez serwera na platformie Azure, które będzie skalowane zgodnie z wymaganiami.

Wystąpienia o wyższej wydajności dostępne w usłudze Azure Analysis Services

Aby zapewnić dodatkowe opcje wydajności przetwarzania i rozmiaru danych dla klientów z dużymi obciążeniami w usłudze Azure Analysis Services, dodaliśmy dwa nowe wystąpienia o wysokiej wydajności (S8 i S9) w warstwie Standardowa. Usługa Analysis Services, korzystająca ze sprawdzonego aparatu analitycznego usługi Microsoft SQL Server Analysis Services, umożliwia hostowanie semantycznych modeli danych w chmurze, dzięki czemu użytkownicy w organizacji mogą łączyć się z modelami danych za pomocą takich narzędzi jak Excel czy Power BI, aby tworzyć raporty i przeprowadzać analizy danych ad hoc. Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure.

Rozszerzenie Delivery Plans usługi Visual Studio Team Services jest ogólnie dostępne

Delivery Plans, rozszerzenie usługi Visual Studio Team Services, jest teraz ogólnie dostępne, a użytkownicy usługi Team Services mogą z niego korzystać bez dodatkowych opłat. Rozszerzenie Delivery Plans ułatwia zestrojenie zespołów przez nałożenie kilku list prac na harmonogram dostarczania. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, w tym o jej instalowaniu, odwiedź stronę internetową Delivery Plans.

Już dziś rozpocznij tworzenie usług w chmurze Azure przy użyciu programu Visual Studio dla komputerów Mac

Na konferencji Build 2017 ogłosiliśmy ogólną dostępność programu Visual Studio dla komputerów Mac. Jest to w pełni funkcjonalne zintegrowane środowisko projektowe umożliwiające tworzenie aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych, aplikacji w chmurze oraz gier, które zostało zaprojektowane specjalnie dla deweloperów pracujących w systemie macOS. Zapoznaj się z tym wpisem w blogu, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu tworzenia i publikowania usług platformy Azure bezpośrednio z programu Visual Studio dla komputerów Mac. Pobierz program Visual Studio dla komputerów Mac już dziś.

Visual Studio dla komputerów Mac

Usługa Azure Cloud Shell w wersji zapoznawczej

Udostępniona w wersji zapoznawczej usługa Azure Cloud Shell zapewnia uwierzytelnione, oparte na przeglądarce środowisko powłoki, które jest hostowane na platformie Azure i upraszcza administrowanie platformą Azure. Obejmuje ono popularne narzędzia wiersza polecenia, a każda sesja usługi Cloud Shell zapewnia gotowe do użycia środowisko automatycznie synchronizowane z katalogiem $Home przechowywanym na platformie Azure, aby umożliwić utrwalanie plików, np. ulubionych skryptów automatyzacji. Usługa Azure Cloud Shell maksymalizuje wielofunkcyjność i produktywność. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog platformy Azure.

Plan Community usługi PowerApps

Plan Community usługi PowerApps umożliwia zdobywanie i rozwijanie umiejętności związanych z usługami PowerApps i Microsoft Flow, a także poznawanie i tworzenie rozwiązań przy użyciu usługi Common Data Service. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie internetowej Plan Community usługi PowerApps.

Większe możliwości

Zobacz, co będzie dalej z platformą Azure, na konferencji Microsoft Ignite

Uzyskaj odpowiedzi na wszystkie swoje pytania dotyczące platformy Azure od ekspertów, którzy ją opracowali. Tegoroczny harmonogram jest jeszcze przygotowywany, ale oto kilka najciekawszych wystąpień z ubiegłorocznej konferencji: Deliver more features faster with a modern development and test solution (Szybsze dostarczanie większej liczby funkcji dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu do programowania i testowania), Protect your data using Azure's encryption capabilities and key management (Ochrona danych przy użyciu funkcji zarządzania kluczami i szyfrowania danych platformy Azure) oraz Build tiered cloud storage in Microsoft Azure (Tworzenie warstwowego magazynu w chmurze na platformie Microsoft Azure). Zarejestruj się teraz, aby dołączyć do nas na konferencji Microsoft Ignite i uzyskać dostęp do najnowszej zawartości dotyczącej platformy Azure.

Dowiedz się, jak dane mogą przekształcić Twój sposób pracy

Konferencja Microsoft Data Insights Summit powraca w dniach 12 i 13 czerwca 2017 r. w Seattle, Waszyngton. Wydarzenie to ma na celu pomoc w identyfikacji bardziej szczegółowych danych, lepszym zrozumieniu swoich danych i podjęciu działań w celu przekształcenia swojej firmy. Masz bezpośredni dostęp do inżynierów opracowujących nasze narzędzia do analizy biznesowej — możesz więc zadawać najtrudniejsze pytania i zapoznawać się z najlepszymi rozwiązaniami. Odkryj najnowsze trendy, narzędzia i plany rozwoju produktów podczas warsztatów, prelekcji, sesji prezenterów itd. Zarejestruj się już dziś.

Dowiedz się, jak maksymalnie wykorzystać wersję próbną platformy Azure

Wdrożenie aplikacji w chmurze to tylko część wyzwania, przed jakim stoją nasi klienci. Dowiedz się, jak zespół pomocy technicznej Azure wyprzedza konkurencję, wspierając rozwiązania innych firm i open source. Zarejestruj się, aby wziąć udział w jednym z naszych seminariów internetowych.

Cloud Cover: Uczenie głębokie przy użyciu zestawu narzędzi Microsoft Cognitive Toolkit

Ten program rozpoczyna serię krótkich wystąpień wprowadzających zagadnienie uczenia głębokiego przy użyciu zestawu narzędzi Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK). Zakres poruszanych tematów obejmuje techniki na różnym poziomie, od podstawowych po zaawansowane.

Analiza przypadku: Zdeterminowany ośmiolatek na drodze do zaoszczędzenia milionów dolarów firmie Microsoft

Rick Ochs, kierownik techniczny ds. usług w dziale IT firmy Microsoft, zrealizował swoje marzenie z dzieciństwa i zaczął pracę w firmie Microsoft jako młody człowiek, a potem szybko znalazł sposób, jak pomóc firmie zaoszczędzić miliony dolarów. Przeczytaj wpis w blogu na stronie IT Showcase.

Analiza przypadku: Migrowanie newralgicznej platformy o wysokiej wydajności na platformę Azure bez żadnych przestojów

Dział IT firmy Microsoft migrował ponad 120 TB danych na platformę Azure i zredukował liczbę serwerów fizycznych ze 175 do 110 — bez żadnych przestojów dla 54 dołączonych aplikacji. Odwiedź stronę IT Showcase, aby uzyskać więcej informacji o naszej strategii określania, co przenieść i kiedy.

Analiza przypadku: Usługa HDInsight zwiększa wydajność systemów podatkowych korzystających z danych big data i obniża koszty

Zgodnie z oczekiwaniami ilość złożonych danych podatkowych obsługiwanych przez zespół działu finansów firmy Microsoft wzrośnie z 6 TB do 100 TB w ciągu kilku lat. Przygotowujemy się do tego wyzwania dzięki usłudze Azure HDInsight. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Analiza przypadku: Korzystanie z technologii Azure AD Privileged Identity Management na potrzeby dostępu z podwyższonym poziomem uprawnień

Platforma Azure zapewnia działowi IT firmy Microsoft dostęp dokładnie na czas w przypadku ról uprzywilejowanych, jednocześnie zmniejszając ryzyko związane z dostępem z podwyższonym poziomem uprawnień. Dowiedz się, jak korzystamy z technologii Privileged Identity Management usługi Azure Active Directory (AD), aby ulepszyć monitorowanie i utrzymać dostęp do danych i usług. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Startup LogDNA stworzony dzięki przedsięwzięciu Y Combinator migruje z usługi AWS na platformę Azure

Startup LogDNA stworzony dzięki przedsięwzięciu Y Combinator, który codziennie przetwarza miliardy zdarzeń i terabajty danych, ułatwia rejestrowanie danych dzięki uczeniu maszynowemu. Dowiedz się, jak jego pracownicy współpracowali z zespołem firmy Microsoft do spraw startupów, aby przyspieszyć swój rozwój i osiągnąć skalę globalną.

12 zespołów w konkursie Imagine Cup w Stanach Zjednoczonych korzysta z platformy Azure, aby pokazać, na co ich stać

Obejrzyj na żądanie studencki konkurs technologiczny Imagine Cup w Stanach Zjednoczonych prowadzony przez Sabrinę z kanału Nerdy & Quirky w serwisie YouTube. Zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami i informacjami oraz poznaj szkolenie z zakresu sprzedaży przygotowane dla zawodników, a potem zastosuj nową wiedzę w swoich projektach i startupach. Obejrzyj ogłoszenie zwycięskiego zespołu, który awansuje do światowego finału i będzie miał szansę wygrać 100 000 USD.

Rozrywka

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Oprogramowanie w chmurze służące do rozpoznawania mowy pomaga lekarzom w zapewnieniu możliwie najlepszej opieki

Firma Nuance Communications zapewnia firmom i konsumentom technologie, takie jak rozpoznawanie mowy, wspomagana komputerowo dokumentacja lekarska i ulepszenie wspomaganej komputerowo dokumentacji klinicznej. Rozwiązania tej firmy pomagają ponad 500 000 pracowników służby zdrowia zarejestrować i przekazać ponad 300 mln historii pacjentów rocznie. Flagowy produkt firmy Nuance, aplikacja dla służby zdrowia Dragon Medical One, jest udostępniany w modelu oprogramowania jako usługi (SaaS, Software as a Service) i hostowany na platformie Azure. Dowiedz się więcej

Zapewnianie produktywności i szybkiej reakcji

Firma Plante Moran została założona niemal 100 lat temu w Detroit, w stanie Michigan, a obecnie jest jedną z największych certyfikowanych publicznych firm zajmujących się księgowością i doradztwem biznesowym w Stanach Zjednoczonych. Za utrzymanie efektywności, produktywności i krótkiego czasu reakcji na potrzeby klientów wśród 2500 wysoce mobilnych pracowników firmy odpowiada 66-osobowy zespół IT. Jako rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi używają oni usługi Microsoft Intune, która pomogła w zwiększeniu produktywności zarówno działu IT, jak i innych pracowników. Dowiedz się więcej

Zwiększone możliwości

Partnerzy

Większe wykorzystanie platformy Azure — zabezpieczenia od firmy Barracuda chronią Twoją chmurę publiczną

Firmy, które rozważają rozpoczęcie korzystania z platformy Azure, zawsze mają na uwadze bezpieczeństwo. Z tego względu niektóre z nich nie chcą migrować dużych obciążeń. Dzięki zaporze nowej generacji i aplikacji internetowych firmy Barracuda obawy związane z bezpieczeństwem są mniejsze i dostępna jest skalowalność umożliwiająca obsługę dziesiątek obciążeń. Jest ona prosta w użyciu, tania i pomaga klientom w pełni wykorzystać możliwości platformy Azure dzięki wzmocnionym zabezpieczeniom przed atakami i pełnej widoczności danych. Rozpocznij korzystanie z wersji próbnej, wersji testowej lub weryfikacji koncepcji i przekonaj się, że równie łatwo ją wdrożyć w pełnym środowisku produkcyjnym.

Dowiedz się więcej

Azure Marketplace

Nowość: XenApp Essentials — bezpieczne dostarczanie aplikacji systemu Windows z platformy Azure

Usługa XenApp Essentials została zoptymalizowana pod kątem platformy Azure i łączy wiodącą w branży technologię XenApp z prostym, preskrypcyjnym i łatwym w użyciu rozwiązaniem do dostarczania aplikacji. Usługa XenApp Essentials zapewnia uproszczone środowisko zarządzania odzwierciedlające wiele z istniejących, chwalonych przez klientów przepływów pracy usługi Azure RemoteApp. Oprócz tego usługa XenApp Essentials udostępnia dodatkowe funkcje zabezpieczeń, konfiguracji, zarządzania i środowiska użytkownika.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: Oprogramowanie Teradata Database jest teraz dostępne za pośrednictwem witryny Azure Marketplace

To wydanie potwierdza silne zaangażowanie firmy Teradata w strategię Teradata Everywhere. Ta strategia zapewnia użytkownikom możliwość używania tego samego, bogatego w funkcje oprogramowania w ramach wszystkich opcji wdrożenia, w tym chmury zarządzanej, chmury publicznej, chmury prywatnej i środowiska lokalnego.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witajcie!

Internet rzeczy (IoT, Internet of Things) pomaga tworzyć ciekawe rozwiązania dla domów, samochodów i firm. Jednym z przykładów są bojlery. Przeczytaj wpis w blogu How your humble household water heater just might save the planet (Jak zwykły, domowy bojler może uratować planetę) i dowiedz się, jak zasoby platformy Azure są wykorzystywane na potrzeby tego projektu na terenie osiedla na Hawajach. Czy pracujesz obecnie nad jakimiś projektami IoT?

Miwa