Pomiń nawigację

Biuletyn systemu Azure: marzec 2017

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Polecane

Analiza przypadku, historia przesłana przez klienta: Unique Scheduling Solutions

Unique Scheduling Solutions (USS), nowa firma typu SaaS, używa platformy Azure do hostowania swojego rozwiązania FAST Scheduler. Zaprojektowane z myślą o obsłudze najbardziej wymagających środowisk planowania rozwiązanie FAST Scheduler zostało zaadoptowane przez producentów i kierowników projektów na trzech kontynentach. Dzięki obsłudze platformy Azure firma USS rozwinęła się i dała użytkownikom pewność, że ich dane są bezpieczne, a usługa działa niezawodnie. Technologia planowania pochodzi z NASA, gdzie była używana do planowania misji. Działała z powodzeniem tam i wielu firmach z listy Fortune 500 jako zainstalowana aplikacja. Rozwiązanie FAST zostało teraz przeniesione na platformę Azure, na której po przystępnej cenie mogą korzystać z niej małe i średnie firmy i gdzie złożone rozwiązanie do planowania jest nadal oferowane dużym firmom z listy Fortune 500.

Unique Scheduling Solutions

Pobieranie: A web developer’s guide to help eliminate non-coding tasks and get code done faster

Zminimalizowanie obszaru podatnego na ataki przy użyciu zabezpieczeń na poziomie sieci jest problemem każdego dewelopera sieci Web. Konieczne jest też czasochłonne wykonywanie kopii zapasowych, planowanie skali i rejestrowanie. Ta książka elektroniczna pomaga deweloperom sieci Web w eliminowaniu zadań innych niż kodowanie i szybszym kodowaniu. Niektóre opisane w niej kluczowe kwestie to identyfikowanie wzorców i trendów użycia, łączenie z sieciami dystrybucji zawartości, dostosowywanie implementacji wyszukiwania, implementowanie historii użytkowników aplikacji i dostępu do aplikacji oraz konfigurowanie serwerów w celu automatycznego skalowania w poziomie. Pobierz teraz.

Obraz kodu z podpisem: „Cutting Right to the Code: A web developer's guide to help eliminate non-coding tasks and get code done faster”

Global Azure Bootcamp: światowe wydarzenie społecznościowe o ogromnym zakresie

#GlobalAzure to coroczne wydarzenie organizowane i zarządzane przez entuzjastów platformy Azure na całym świecie. 22 kwietnia 2017 r. zaczynamy do nowa! To wydarzenie społecznościowe jedyne w swoim rodzaju. Kilkaset grup użytkowników organizuje bezpłatne wydarzenia, które odwiedza ponad 10 000 osób, które chcą poznać najnowsze i najważniejsze informacje dotyczące platformy Azure. Lokalni eksperci, w tym wielu posiadaczy tytułu MPV (Most Valuable Professional), organizują prezentacje, a wiele wydarzeń obejmuje praktyczne warsztaty. Dołącz do wydarzenia #GlobalAzure z grupą użytkowników, rejestrując się w celu utworzenia własnego wydarzenia.

Logo konferencji Global Azure Bootcamp 2017

Nadchodzące wydarzenia

Znajdź wydarzenia związane z platformą Azure

Dostęp do informacji

Azure DocumentDB: interfejs API systemu MongoDB jest ogólnie dostępny

Interfejs API systemu MongoDB jest teraz ogólnie dostępny i w jego przypadku obowiązuje ta sama umowa SLA zapewniająca dostępność przez 99,99% czasu i regulująca kwestie finansowe, co dla usługi Azure DocumentDB. Dzięki temu interfejsowi API użytkownicy mogą teraz skalować prawie bez ograniczeń oraz obsługiwać zarządzane kolekcje danych podzielonych na fragmenty. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego interfejsu API, odwiedź stronę bloga dotyczącego platformy Azure lub stronę sieci Web dokumentacji What is DocumentDB: API for MongoDB? (Co to jest DocumentDB: interfejs API systemu MongoDB?) albo obejrzyj film wideo DocumentDB: Database-as-a-Service for MongoDB Developers (DocumentDB: baza danych jako usługa dla deweloperów systemu MongoDB).

Azure DocumentDB: obsługa agregacji, emulator w usłudze Docker i integracja z usługą Azure Search

Usługa Azure DocumentDB obsługuje teraz wartości zagregowane na skalę globalną w publicznej wersji zapoznawczej. Aparat zapytań usługi DocumentDB ma wbudowaną obsługę operatorów agregacji SQL, takich jak COUNT, MIN, MAX, AVG i SUM. Emulator usługi DocumentDB jest teraz dostępny w kontenerze Docker dla systemu Windows. Możesz również teraz dodawać usługę Azure Search do kolekcji usługi DocumentDB, klikając przycisk w witrynie Azure Portal. Dowiedz się więcej

Wideo: obsługa usługi Azure DocumentDB w przypadku operacji agregacji

Prowadzący serię Azure Friday Scott Hanselman dowiaduje się więcej na temat obsługi funkcji agregowania w skali globalnej w usłudze Azure DocumentDB; wykonywania zapytań dotyczących agregacji z małym opóźnieniem względem dużych zestawów danych bez definicji schematów ani indeksów pomocniczych; oraz innych ulepszeń aparatu zapytań usługi DocumentDB, takich jak redukcja jednostek żądania i obsługa indeksowania wielokątów. Obejrzyj teraz

Nowa warstwa Azure SQL Database Premium RS

Dostępna teraz w wersji zapoznawczej usługa Azure SQL Database Premium RS została zaprojektowana z myślą o obciążeniach z dużą liczbą operacji wejścia/wyjscia, w przypadku których można zaakceptować ograniczone gwarancji trwałości i umowy SLA niższego poziomu. Docelowe scenariusze dla wersji Premium RS to procesy programowania przy użyciu technologii wbudowanych w pamięci, testowe obciążenia o wysokiej wydajności oraz analityczne obciążenia produkcji. Wersja Premium RS jest dostępna w przypadku pojedynczych baz danych i pul Elastic Database. Dowiedz się więcej

Funkcja inspekcji obiektów blob w usłudze Azure SQL Database jest ogólnie dostępna

Funkcja inspekcji obiektów blob w usłudze Azure SQL Database śledzi zdarzenia bazy danych i zapisuje je w dzienniku inspekcji na koncie usługi Azure Storage, dzięki czemu możesz zachować zgodność z przepisami, zrozumieć działanie bazy danych oraz wyszukać niezgodności, które mogą wskazywać na problemy biznesowe lub prawdopodobne naruszenia zabezpieczeń. Funkcja inspekcji obiektów blob zastąpi bieżącą funkcję inspekcji tabel (obecnie wycofywaną z użycia), zaoferuje lepszą wydajność, większą szczegółowość i niższe koszty magazynowania funkcji inspekcji usługi SQL Database. Połączenie funkcji inspekcji obiektów blob z funkcją wykrywania zagrożeń (w publicznej wersji zapoznawczej) wprowadza do użycia nową warstwę zabezpieczeń, dzięki której klienci mogą wykrywać i badać potencjalne zagrożenia oraz odpowiadać na nie na bieżąco.

Opcja 4 TB dla baz danych P11 i P15 w usłudze Azure SQL Database

Klienci usługi Azure SQL Database korzystający z baz danych P11 i P15 mogą teraz używać aż do 4 TB uwzględnionego magazynu bez ponoszenia kosztów dodatkowych. Zwiększenie dostępnego magazynu do 4 TB to ważny krok w kierunku realizacji naszego zobowiązania dotyczącego udostępniania większego magazynu we wszystkich warstwach wydajności, dzięki czemu klienci mają większą swobodę wyboru najlepszej platformy swoich aplikacji.

Usługa Azure Data Factory dodaje możliwość obsługi większej liczby operacji pozyskiwania danych i scenariuszy przekształceń

Usługa Azure Data Factory umożliwia umieszczenie na platformie Azure danych pochodzących z wielu różnych lokalizacji na potrzeby zaawansowanych analiz i modelowania predykcyjnego. Aby umożliwić obsługę większej liczby scenariuszy pozyskiwania i przekształcania danych, dodaliśmy ostatnio obsługę jednostki usługi dla połączonej usługi Azure Data Lake Store, nowy sterownik Oracle, funkcję pakowania ZIP, tablicę JSON oraz lokalizację wykonywania kopii w chmurze. Zaktualizowaliśmy również usługę sieci Web Azure Machine Learning. Dowiedz się więcej

Bezpośrednie ładowanie do usługi Azure SQL Data Warehouse z usługi Azure Data Lake Store, obsługa ładowania kodowanych rozdzielanych plików tekstowych UTF-16

Opcje łączności usługi Azure Data Lake Store za pośrednictwem tabel zewnętrznych, obsługi ładowania kodowanych rozdzielanych plików tekstowych UTF-16 i zwiększonego limitu szerokości wiersza usługi PolyBase z 32 KB do 1 MB na wiersz w usłudze Azure SQL Data Warehouse są teraz dostępne. A dzięki dodatkowej opcji łączności usługi Data Lake Store możesz teraz łączyć magazyn ze wszystkimi usługami magazynu danych platformy Azure. Dowiedz się więcej

Usługi Azure Data Lake Analytics i Azure Data Lake Store są teraz dostępne w regionie Europa Północna

Usługi Azure Data Lake Analytics i Azure Data Lake Store są teraz dostępne w regionie Europa Północna. Data Lake Analytics to usługa analizy w chmurze, która umożliwia opracowywanie i uruchamianie przekształceń i programów przetwarzania równoległego na ogromną skalę w językach U-SQL, R, Python i .NET dla petabajtów danych. Usługa Data Lake Store to wbudowana w chmurze usługa typu Data Lake, dzięki której przedsiębiorstwa mogą odblokowywać wartość danych bez struktury, pół-strukturalnych i strukturalnych.

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing w usługach Microsoft Cognitive Services ogólnie dostępny

Usługi Microsoft Cognitive Services to zbiór interfejsów API, które umożliwiają deweloperom tworzenie inteligentnych aplikacji dzięki możliwości korzystania z wysokiej jakości technologii mowy, języka, wiedzy, wyszukiwania oraz przetwarzania obrazów opracowanych przez firmę Microsoft podczas wieloletnich badań. Teraz ogólnie dostępny interfejs API rozpoznawania mowy Bing umożliwia konwertowanie dźwięku na tekst, rozumienie celu oraz konwertowanie tekstu z powrotem na mowę w celu uzyskania naturalnej reakcji.

Nowa opcja warstwy Standardowa o mniejszej pojemności w usługach Azure Analysis Services

Aby zaoferować dodatkowe opcje cen klientom z mniejszymi obciążeniami, do publicznej wersji zapoznawczej usług Azure Analysis Services dodaliśmy nową warstwę Standardowa (S0) o mniejszej pojemności. Warstwa S0 dołącza do S1, S2 i S4 w warstwie cenowej Standardowa. Usługi Analysis Services są dostępne w publicznej wersji zapoznawczej w dwóch warstwach usługi: Deweloper i Standardowa. Łączny koszt korzystania z usług Analysis Services zależy od ilości przechowywanych danych, wymaganej mocy obliczeniowej oraz uruchamianych przez Ciebie wychodzących transferów danych.

Seria G usługi Azure Virtual Machines jest teraz dostępna w dodatkowych regionach

W ramach kolejnego etapu po ogłoszeniu ogólnej dostępności i ciągłego wprowadzania wystąpień serii N usługi Azure Virtual Machines ogłaszamy dostępność serii N (NV/M60 na potrzeby wizualizacji) w regionach Wschodnie stany USA i Północno-środkowe stany USA, dodatkowo do regionów Południowo-środkowe stany USA, Azja Południowo-Wschodnia i Europa Zachodnia. Rozszerzyliśmy również możliwości serii NV/M60 dla regionu Południowo-środkowe stany USA. Bieżące wystąpienia serii N (NC/K80 na potrzeby obliczeń) są dostępne w regionach Południowo-środkowe stany USA i Wschodnie stany USA.

Wersja Microsoft SQL Server Community Technology Preview 1.4 jest teraz dostępna

Wersja Microsoft SQL Server vNext Community Technology Preview (CTP) 1.4 jest teraz dostępna w systemach Windows, Linux i Docker. Do wersji zapoznawczej dodano kilka ulepszeń funkcji, w tym możliwość planowania zadań przy użyciu agenta programu SQL Server w systemie Linux. Już dziś klienci mogą przejrzeć wersję zapoznawczą CTP 1.4 w maszynie wirtualnej platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania.

Azure Active Directory: rozwiązanie PingAccess w publicznej wersji zapoznawczej

We wrześniu 2016 r. ogłosiliśmy, że firmy Microsoft i Ping Identity wspólnie opracowały i udostępniły rozwiązanie PingAccess w wersji dla usługi Azure Active Directory (Azure AD). Rozwiązanie PingAccess dla usługi Azure AD jest dostępne w publicznej wersji zapoznawczej i będzie oferowane bez dodatkowych kosztów klientom usługi Azure AD Premium dla maksymalnie 20 aplikacji. W przypadku większej liczby aplikacji wymagana będzie pełna licencja rozwiązania PingAccess od firmy Ping Identity. To rozwiązanie będzie rozszerzać możliwości serwera proxy aplikacji usługi Azure AD, oferując funkcję jednokrotnego logowania i bezpieczny dostęp zdalny do szerszego spektrum lokalnych aplikacji sieci Web. Dowiedz się więcej

Eksportowanie certyfikatu usługi Azure App Service do dowolnej usługi platformy Azure

W poprzednim roku wprowadziliśmy certyfikaty usługi Azure App Service, przyjazne dla użytkownika środowisko pracy użytkownika, które umożliwia tworzenie certyfikatów usługi App Service i wdrażanie ich przy użyciu usługi Azure Key Vault w aplikacjach usługi App Service. Możesz teraz utworzyć lokalną kopię PFX certyfikatu usługi App Service do użycia z innymi usługami platformy Azure. Dowiedz się więcej

Usługa Azure Content Delivery Network: Core Analytics jest ogólnie dostępna

Teraz ogólnodostępna usługa Core Analytics w usłudze Azure Content Delivery Network umożliwia analizowanie wykorzystania przepustowości, przesłanych danych i współczynnika trafień pamięci podręcznej. Możliwości analizy są dostępne w usłudze Content Delivery Network dzięki firmom Verizon i Akamai. Ta wersja oferuje szablony umożliwiające integrację z pakietem Microsoft Operations Management Suite. Dostęp do tych metryk można również uzyskać za pośrednictwem interfejsów API REST.

Program Visual Studio 2017 jest już dostępny — uaktualnij i włącz teraz pakiet roboczy opracowywania aplikacji na platformę Azure

Program Visual Studio 2017 oferuje nieporównywalną wydajność każdej operacji programowania, każdej aplikacji i na każdej platformie. Opracowywanie aplikacji dla platformy Azure to bezproblemowe zintegrowane środowisko IDE, które znasz i lubisz. Program Visual Studio 2017 ma wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć programowanie na platformie Azure. Włącz pakiet roboczy platformy Azure w programie Visual Studio 2017 i możesz rozpocząć pracę. Oglądaj początkową prelekcję i sesje techniczne na żądanie i weź udział w wydarzeniu inauguracyjnym w swoim regionie. Subskrybenci programu Visual Studio i członkowie programu Dev Essentials mogą zalogować się, aby zobaczyć nowe korzyści.

Obraz logo programu Visual Studio 2017 z podpisem: „It's landed! Download Visual Studio 2017”

Eksport ciągły jest teraz dostępny w ramach opcji cenowej Podstawowa usługi Application Insights

Opcja cenowa Podstawowa w usłudze Azure Application Insights oferuje teraz możliwość zakupienia eksportu ciągłego w GB. Eksport ciągły umożliwia eksportowanie telemetrii zgromadzonej przez aplikację do lokalizacji zewnętrznej, takiej jak usługa Power BI. Eksport ciągły jest nieograniczony, jeśli wybierzesz opcję cenową Application Insights Enterprise.

Uzyskaj wgląd w środowisko platformy Azure i lokalne dzięki monitorowi wydajności sieci w pakiecie Microsoft Operations Management Suite

Aby zarządzać aplikacjami w chmurze, musisz widzieć połączenia sieci wirtualnej między centrami danych, lokacjami zdalnymi i obciążeniami krytycznymi. Monitor wydajności sieci, teraz ogólnodostępny, to rozwiązanie w usługach Insight i Analytics pakietu Microsoft Operations Management Suite, której oferuje widoczność wydajności, opóźnienia i dostępności sieci w środowiskach hybrydowych prawie w czasie rzeczywistym. Wizualizuj topologię tras z przeskokami przy użyciu interaktywnego pulpitu nawigacyjnego, aby identyfikować problemy i tworzyć alerty. Obejrzyj teraz

Nowości w usłudze Microsoft Translator

W usłudze Translator udostępniono język koreański jako jedenasty system tłumaczeń opartych na sieci neuronowej (NN). Wypróbuj i porównaj tłumaczenia oparte na sieci neuronowej. 28 marca 2017 r. język bengalski zostanie dodany do listy języków indyjskich w usłudze Translator. Interfejsy API rozpoznawania tekstu i mowy przez usługę Microsoft Translator są sprzedawane w witrynie Azure Portal w ramach usług Cognitive Services. Bądź na bieżąco z najnowszymi anonsami, obserwując blog usługi Microsoft Translator.

Weź udział w ankiecie Microsoft Learning

Przeprowadzamy badanie dotyczące nowej oferty szkoleniowej i chcemy zebrać opinie zarówno od specjalistów technicznych, jak i osób korzystających z usług utalentowanych pracowników technicznych. Wypełnienie tej ankiety powinno zająć około 10 minut, a uzyskane w ten sposób cenne informacje zostaną użyte podczas opracowywania i modyfikowania nowego programu szkoleniowego. Weź udział w ankiecie.

Większe możliwości

Historia podróży profesjonalisty IT w chmurze: poznaj Cheryl

Cheryl jest architektem rozwiązań SharePoint i pracuje w holenderskiej firmie konsultingowej zajmującej się technologiami. Obejrzyj ten film wideo, aby dowiedzieć się, jak dzięki przejściu roli związanej z technologią w chmurze Cheryl zaoszczędziła czas i zyskała więcej możliwości wprowadzania innowacji. Aby dowiedzieć się więcej o karierach związanych z chmurą i dostępnych ścieżkach, odwiedź stronę Microsoft IT Pro Career Center.

Nowa oferta wersji próbnej platformy Azure

Wyznacz ścieżkę rozwoju zawodowego i zwiększaj swoje umiejętności, aktywując korzyści z pakietu Cloud Essentials dla specjalistów IT. Możesz dołączyć za darmo. Uzyskaj praktyczne doświadczenie w pracy z platformą Azure z kredytem 25 USD przez 12 miesięcy (łączna wartość 300 USD) oraz przedłużone okresy próbne usługi Office 365 i nie tylko. Dołącz teraz.

Konferencja CXO Summit — przesyłanie strumieniowe na żywo

Bilety na konferencję CXO Summit zostały wyprzedane, ale to nie znaczy, że to wydarzenie Cię ominie. Aby dowiedzieć się, jak wykorzystać moc technologii i innowacji, obejrzyj naszą transmisję strumieniową na żywo 29 marca 2017 r. lub później na żądanie. Zarejestruj się już dziś.

Obraz z konferencji CXO Summit z podpisem: „CXO Summit, streaming live - March 29. Twitter hash-tag #CXOsummit17”

Obejrzyj na żywo prezentację przedstawioną na konferencji Microsoft Tech Summit w Kopenhadze

Nawet jeśli nie możesz osobiście wziąć udziału w konferencji Microsoft Tech Summit, nie przegap jej! 30 marca 2017 r. o 10:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego (UTC+2) na scenę w Kopenhadze wejdzie prelegent Brad Anderson, wiceprezes działu Enterprise Client and Mobility. Oglądaj emisję na żywo, aby dowiedzieć się, jak chmura Microsoft Cloud może pomóc Ci oferować konkurencyjne usługi w dzisiejszym świecie cyfrowych transformacji. Zapisz datę, aby oglądać transmisję strumieniową na żywo, lub obejrzyj ją później na życzenie.

Dołącz do nas podczas wydarzenia Microsoft Data Amp 19 kwietnia 2017 r.

Microsoft Data Amp to nowe wydarzenie, podczas którego Ty i Twoje zespoły możecie odblokować potencjał danych — na swoich warunkach. Twórz inteligentne aplikacje przy użyciu preferowanych narzędzi i języków, zwiększaj produktywność i ulepszaj współpracę z uczestnikami, a także rozwiązuj problemy z pomocą zróżnicowanej, zaangażowanej społeczności. Oglądaj na żywo 19 kwietnia 2017 r. o 8:00 czasu pacyficznego (UTC-7). Jeśli nie możesz obejrzeć wydarzenia na żywo, jego zawartość będzie później dostępna na żądanie.

TechTalk: Harnessing the Power of Intelligent Data & App Development

W trakcie konferencji TechTalk starsi specjaliści ds. IT, danych i programowania mogą dowiedzieć się więcej na temat najnowszych rozwiązań firmy Microsoft dotyczących danych i programowania aplikacji. Mogą również poznać sposoby używania danych i inteligentnych aplikacji jako wartościowych zasobów strategicznych w swoich organizacjach. Inżynierowie i eksperci firmy Microsoft omawiają tematy, takie jak język SQL w systemie Linux, dane big data i aplikacje analityczne, oprogramowanie jako usługa (SaaS) i aplikacje biznesowe oraz metodyka DevOps. Zarejestruj się, aby wziąć udział w wydarzeniu w jednej z 15 lokalizacji na terenie Stanów Zjednoczonych.

Obraz z konferencji TechTalk z podpisem: „TechTalk: Harnessing the Power of Intelligent Data & App Development, Presented by Microsoft Engineers & Experts”

Weź udział w bezpłatnej serii wirtualnych laboratoriów usługi Azure Marketplace

Jeśli interesujesz się rozwiązaniami, takimi jak Veeam, DataStax czy Cisco, ale nie wiesz, jak zacząć pracę z nimi, weź udział w naszym bezpłatnym wirtualnym laboratorium. Podczas serii wirtualnych laboratoriów usługi Azure Marketplace pokazano, jak wdrażać tego rodzaju aplikacje bezpośrednio na platformie Azure, w trakcie praktycznego, trwającego maksymalnie 45 minut pokazu. Dowiedz się więcej i zarejestruj się.

Obraz z podpisem: „It's not who you know -- it's what. Azure Marketplace Labs”

Bezpłatny kurs online: zarządzanie infrastrukturą na platformie Microsoft Azure — wprowadzenie

Jeśli jesteś profesjonalistą IT gotowym do poznania platformy Azure, ten kurs pomoże Ci w pracy z chmurą dzięki praktycznym umiejętnościom i wiedzy, których potrzebujesz, aby pewnie wykonywać swoją pracę. Moduły oparte na pokazach opisują podstawowe pojęcia, typowe narzędzia i techniki oraz najlepsze rozwiązania ułatwiające radzenie sobie ze złożonością produktu. Można traktować je jako mapę tworzenia skalowalnej, zabezpieczonej infrastruktury z możliwością automatyzacji oraz zarządzania nią na platformie Azure. Rozpocznij kurs dzisiaj.

Cloud Cover: narzędzia Azure Tools dla kodu programu Visual Studio

Z tego odcinka dowiesz się więcej na temat rozszerzenia Azure Tools, które umożliwia deweloperom tworzenie zasobów platformy i uzyskiwanie do nich dostępu z poziomu kodu Visual Studio.

Analiza przypadku: analizowanie danych spisu platformy Azure w celu zoptymalizowania zasobów i zredukowania ryzyka

Dział IT firmy Microsoft zrezygnował z konwencjonalnych procesów zarządzania zasobami sieciowymi w chmurze na rzecz spisu zasobów platformy Azure. Jaki jest rezultat? Mniejsze koszty i ryzyko oraz ulepszone zabezpieczenia, widoczność i zgodność. Ta techniczna analiza przypadku szczegółowo opisuje takie podejście i zawiera informacje, które mogą pomóc w zaimplementowaniu podobnego rozwiązania w celu zoptymalizowania zasobów w chmurze. Zapoznaj się z analizą przypadku na stronie IT Showcase.

Analiza przypadku: spis zasobów platformy Azure pomaga w zarządzaniu efektywnością operacyjną i zgodnością

Wzrost liczby zasobów w chmurze stawia przed profesjonalistami IT wyzwania, którym nie mogą sprostać konwencjonalne procesy. Aby stawić im czoła, dział Microsoft IT stworzył spis zasobów platformy Azure, który zwiększa wydajność operacyjną i zmniejsza ryzyko dzięki ulepszonej widoczności. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Świąteczna historia: platforma Azure przynosi radość do sklepów firmy Microsoft

W 2016 r. Navaneetha Krishnan Thankanadar miał szczęśliwy sezon świąteczny przez dokładnie 23 minuty w środku zimnej listopadowej nocy. Przeczytaj o tym, jak dzięki użyciu platformy Azure w trybie failover jeden człowiek w sklepie firmy Microsoft poradził sobie z tłumami klientów w okresie świątecznym. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Rozrywka

Scena przedstawia mężczyznę przy biurku. Trzyma on lornetkę skierowaną na okno, przez które widać pojedynczą chmurę na niebieskim niebie. Jego współpracownik siedzi za biurkiem i mówi: „All I know is the boss said we had to monitor the cloud”.

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Szwedzka firma używa technologii IoT w celu zaoszczędzenia energii, wody i milionów dolarów dla właścicieli nieruchomości

Obecnie więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej chce korzystać z bardziej ekologicznych rozwiązań. Dla właścicieli domów jednorodzinnych zmniejszenie zużycia prądu to łatwy cel do osiągnięcia i zmierzenia. Każda zmiana, na przykład skrócenie czasu kąpieli pod prysznicem, będzie widoczna na rachunku za prąd w następnym miesiącu. Ale w przypadku właścicieli apartamentowców jest to bardziej skomplikowane.

Dowiedz się więcej

CarMax wdraża innowację online w chmurze

CarMax, największy sprzedawca detaliczny używanych samochodów w Stanach Zjednoczonych, przekształca się w firmę cyfrową, aby spełniać potrzeby klientów w dzisiejszym połączonym świecie. Ze względu na to, że coraz więcej osób kupuje samochody w trybie online i przy użyciu telefonów komórkowych, firma CarMax całkowicie zmieniła architekturę swojej witryny sieci Web, tak aby szybciej odpowiadać 16 milionom osób odwiedzających ją w każdym miesiącu oraz aby przyspieszyć opracowywanie nowych usług cyfrowych.

Dowiedz się więcej

Zwiększone możliwości

Partnerzy

Ulepszanie dostępności dzięki użyciu infrastruktur chmury hybrydowej

Platforma Azure umożliwia zespołom IT korzystanie z niedrogich i łatwych do wdrożenia publicznych usług w chmurze z rozbudowanymi operacjami centrów danych w środowiskach chmury hybrydowej. Łącząc chmurę hybrydową z nowoczesnymi rozwiązaniami do obsługi zwirtualizowanej dostępności, można ułatwić organizacjom zmniejszanie kosztów, zwiększanie elastyczności, skracanie czasu odzyskiwania sprawności po awarii oraz wprowadzanie najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony danych, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Pobierz ten bezpłatny oficjalny dokument TechTarget sponsorowany przez firmę Veeam.

Zaufaj programowi Episerver, który dostarcza cyfrową zawartość oraz materiały marketingowe i handlowe za pośrednictwem platformy Azure

Usługa Azure Traffic Manager umożliwia oprogramowaniu Episerver rozwiązanie tego problemu dzięki ofercie kontroli ruchu na poziomie systemu DNS. Jeśli usługa Traffic Manager wykryje, że główne centrum danych działa w trybie offline, przekieruje ruch do identycznej usługi rezerwowej w innym centrum danych. Będzie ono automatycznie skalowane w dół zgodnie z bieżącym obciążeniem, a następnie skanowane ponownie w dół, gdy główne centrum danych zacznie ponownie działać. Spełnij wymagania dotyczące skalowania i wypróbuj usługę Azure Traffic Manager w programie Episerver już dziś.

Azure Marketplace

Polecane: elastyczne i niedrogie zarządzanie danymi dzięki urządzeniu NetApp ONTAP Cloud dla platformy Azure

Wersja chmury platformy Azure dla oprogramowania NetApp ONTAP oferuje doskonałą funkcję zarządzania danymi w chmurze platformy Azure. Szybko uruchamiaj nowe wystąpienia i zarządzaj danymi na platformie Azure tak samo jak w środowisku lokalnym. Już dziś uruchom 30-dniową wersję próbną i rozpocznij pracę, dodając miejsce docelowe odzyskiwania danych po awarii lub włącz szybkie testowanie i programowanie dzięki możliwości przenoszenia danych między lokalizacjami w ciągu minut.

Odwiedź stronę Marketplace

Polecane: przyspieszanie migracji starszych aplikacji na platformę Azure bez konieczności ponownego tworzenia architektury aplikacji

SoftNAS Cloud to wirtualne urządzenie do magazynowania działające dzięki mocy obliczeniowej platformy Azure, które zastępuje lokalne oprogramowanie NAS oraz oferuje zabezpieczenia klasy korporacyjnej, ochronę danych i wysoką dostępność, obsługując równocześnie rozwiązania NFS, SMB/CIFS, iSCSI i AFP. Nie musisz zmieniać architektury starszych aplikacji, gdy przenosisz je na platformę Azure. Oprogramowanie można skalować z terabajtów do petabajtów, zwiększając limit magazynu plików na platformie Azure do 5 TB. Zobacz, dlaczego przedsiębiorstwa z listy Fortune 500 oraz małe i średnie firmy ufają oprogramowaniu SoftNAS i powierzają mu swoje dane.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witajcie!

Być może pamiętacie uruchomienie inicjatywy Microsoft Philanthropies w poprzednim roku. Jest to trzyletnia inicjatywa mająca na celu przekazanie dotacji w wysokości 1 mld USD w zasobach obliczeniowych w chmurze organizacjom typu non-profit i badaczom na całym świecie. Opublikowaliśmy aktualizację dotyczącą uzyskanych do tej pory fantastycznych wyników — w 2016 r. przekazano w formie dotacji kwotę powyżej 650 mln USD! Jeśli prowadzisz lub znasz projekt badawczy, który mógłby skorzystać z tej inicjatywy, zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2017 r. w witrynie sieci Web Microsoft Azure for Research.

Miwa