Pomiń nawigację

Biuletyn systemu Azure: czerwiec 2017

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Witamy w biuletynie platformy Azure w wersji internetowej! Opracowujemy ten biuletyn, aby ułatwić przeglądanie interesujących artykułów. Jeśli poniżej wybierzesz kategorię, zostaną wyświetlone artykuły należące tylko do tej kategorii. Chcesz ponownie zobaczyć wszystko? Kliknij opcję Wszystko.

Polecane

Wstęp do harmonogramu działania dla platformy Azure

W miarę rozwijania platformy Azure chcemy informować Cię na bieżąco o zmianach, abyśmy mogli razem planować przyszłość. Ten harmonogram działania dla produktu jest miejscem, w którym można zobaczyć, co pojawiło się nowego i co jest planowane. Możesz dać nam znać, co myślisz, przesyłając opinie i głosując na elementy. Możesz też subskrybować powiadomienia, aby mieć zawsze najświeższe informacje.

Historia przesłana przez klienta: IBHS

IBHS to niezależna organizacja niedochodowa zajmująca się badaniami naukowymi i komunikacją. W ramach jej programu Fortified oceniana jest gotowość domów na huragany i silne wiatry oraz zapewniane są zalecenia umożliwiające wzmocnienie odporności domów i firm. Cały proces, w tym automatyczna analiza standardów budowlanych, jest obecnie całkowicie realizowany na platformie Azure po przejściu z wdrożenia lokalnego, które było źródłem zmagań z przestojami i niską wydajnością. Bez tej migracji na platformę Azure ten produkt zostałby porzucony.

Dołącz do nas 21 czerwca 2017 r. na konferencji Microsoft Azure OpenDev

21 czerwca 2017 roku o 9:00 czasu pacyficznego (UTC-7) dowiesz się, jak budować konteneryzowane mikrousługi i ulepszyć potok działań DevOps, uczestnicząc w tej nowej, bezpłatnej konferencji wirtualnej, podczas której zostaną zaprezentowane technologie „open source” na platformie Azure wraz z przykładami i pokazami partnerów i klientów. Uzyskaj też doświadczenia praktyczne i wykorzystaj najlepsze rozwiązania społeczności dotyczące opracowywania aplikacji „open source” na platformie Azure. Zarezerwuj czas w tym dniu i zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje.

Zaoszczędź do 40% na maszynach wirtualnych z systemem Windows Server dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure

Zaoszczędź do 40% na maszynach wirtualnych z systemem Windows Server dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Uzyskaj duże oszczędności na platformie Azure, używając licencji lokalnych systemów Windows Server. Niezależnie od tego, czy wdrażasz nowe maszyny wirtualne, przenosisz niektóre obciążenia, czy migrujesz centrum danych do chmury, korzyść użycia hybrydowego platformy Azure zapewnia oszczędności kosztów obliczeń w chmurze przy jednoczesnej maksymalizacji wartości bieżących inwestycji. Dzięki tym korzyściom można pokryć koszt systemów operacyjnych (na maksymalnie dwóch maszynach wirtualnych na licencję). Ponosisz tylko koszty według podstawowej stawki obliczeniowej. Już dziś zacznij oszczędzać, aktywując te korzyści bezpośrednio z witryny Azure Portal. Dowiedz się więcej.

Nadchodzące wydarzenia

Dostęp do informacji

Nowe funkcje dla usługi Azure App Service: aplikacje internetowe i kontenery w systemie Linux

Nasze zróżnicowane możliwości PaaS są teraz dostępne dla deweloperów tworzących aplikacje w systemie Linux i przenoszących aplikacje już spakowane w postaci kontenerów. Zwiększ produktywność dzięki między innymi ciągłej integracji, środowiskom przejściowym i testowania, testowaniu w środowisku produkcyjnym, testowaniu wydajnościowym oraz obsłudze powłoki SSH (Secure Shell). Aplikacje internetowe w systemie Linux, dostępne dotąd w regionach Zachodnie stany USA, Europa Zachodnia i Azja Południowo-Wschodnia, są teraz dostępne także w regionie Australia Wschodnia. Dowiedz się więcej na temat produktów usługi App Service dla aplikacji internetowych i kontenerów w systemie Linux.

Publiczna wersja zapoznawcza maszyn wirtualnych o niskim priorytecie usługi Azure Batch

Jest już dostępna publiczna wersja zapoznawcza nowego produktu obliczeniowego o obniżonym koszcie dla usługi Azure Batch. Dla pul usługi Batch można określić maszyny wirtualne o niskim priorytecie, aby znacznie obniżyć koszty w porównaniu do zwykłych maszyn wirtualnych na żądanie. Maszyny wirtualne o niskim priorytecie mają inne cechy i najbardziej nadają się do obsługi partii i obciążeń asynchronicznych, w przypadku których czas ukończenia jest elastyczny. Aby dowiedzieć się więcej o tej usłudze, odwiedź stronę internetową dokumentacji usługi Batch.

Autodesk i Azure — renderowanie na dużą skalę

Dzięki współpracy z firmą Autodesk usługa Azure Batch Rendering jest już w wersji zapoznawczej. Teraz można uruchamiać oprogramowanie Autodesk Maya, aplikacje Autodesk 3ds Max i moduł renderujący Autodesk Arnold na platformie Azure w modelu płatności za rzeczywiste zużycie. Dzięki tej współpracy artyści, inżynierowie i projektanci mogą bezproblemowo przesyłać zadania renderowania za pośrednictwem aplikacji klienckich lub naszych zestawów SDK i szybko uzyskiwać wyniki. Aby dowiedzieć się więcej i utworzyć konto w celu korzystania z wersji zapoznawczej, odwiedź stronę internetową usługi Azure Batch Rendering.)

Film instruktażowy: tworzenie wystąpienia bazy danych Azure SQL za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w wersji 2.0

Oglądając serię Azure Friday prezentowaną przez Scotta Hanselmana, dowiesz się, jak utworzyć wystąpienie bazy danych Azure SQL na platformie Azure za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w wersji 2.0. Interfejs wiersza polecenia platformy Azure w wersji 2.0 to międzyplatformowe narzędzie wiersza polecenia do zarządzania zasobami platformy Azure napisane w języku Python, aktualizowane co dwa tygodnie i dostępne jako oprogramowanie „open source” w witrynie GitHub (Azure/azure-cli). Obejrzyj teraz.

Azure Cosmos DB: rozszerzono obsługę interfejsu wiersza polecenia

Usługa Azure Cosmos DB udostępnia nowe polecenia interfejsu wiersza polecenia (CLI) do operacji tworzenia, odczytywania, aktualizowania i usuwania w bazach danych i kolekcjach, a także do skalowania przepływności kontenerów. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych przykładowych skryptach, odwiedź stronę internetową Przykłady interfejsu wiersza polecenia platformy Azure dla usługi Azure Cosmos DB.

Usługa Azure Network Watcher jest teraz dostępna we wszystkich regionach świadczenia publicznej usługi Azure

Ostatnio udostępniliśmy usługę Azure Network Watcher we wszystkich regionach świadczenia publicznej usługi Azure. Azure Network Watcher to narzędzie, za pomocą którego klienci mogą monitorować i diagnozować łączność swoich sieci za pośrednictwem zautomatyzowanego przechwytywania pakietów i dzienników przepływu sieci.

Usługa Azure SQL Analytics w publicznej wersji zapoznawczej

Usługa Azure SQL Analytics, rozwiązanie oparte na usłudze Azure Log Analytics, mogą ułatwić zarządzanie wystąpieniami baz danych SQL Azure oraz ich monitorowanie. Kontroluj kondycję, wydajność i wykorzystanie baz danych SQL przy użyciu widoków pulpitu nawigacyjnego z wbudowanymi szczegółowymi raportami i alertami. Gromadź i przechowuj powiązane metryki, przeszukuj i badaj przechowywane dane telemetryczne oraz koreluj i wizualizuj wyniki zapytań — w celu wykrywania i klasyfikowania problemów oraz reagowania na nie, zanim wpłyną na użytkowników. Ten składnik jest dostępny jako część usługi Insight & Analytics w pakiecie Microsoft Operations Management Suite.

Ogólne udostępnienie programu Azure Data Lake Tools for Visual Studio Code

Program Azure Data Lake Tools for Visual Studio Code zapewnia użytkownikom proste, przystosowane do obsługi za pomocą klawiatury i międzyplatformowe zintegrowane środowisko programistyczne, które działa sprawnie w systemach Windows, Linux i Mac. Obsługuje tworzenie kodu, skryptów i rozszerzalność w języku U-SQL. Natomiast język C# umożliwia przetwarzanie różnych typów danych i wydajne skalowanie do dowolnych ilości danych. Rozszerzalność języka U-SQL jest możliwa za pomocą kodu niestandardowego — przy użyciu funkcji związanych z kodem lub zarejestrowanych zestawów kodu niestandardowego. Nowe narzędzia są też zintegrowane z usługą Azure Data Lake Analytics na potrzeby przesyłania zadań U-SQL, gdzie dane wyjściowe zadań są kierowane do magazynów Azure Data Lake Store lub Azure Blob.

Visual Studio Team Services: ogólne udostępnienie rozszerzenia Delivery Plans

Usługa Visual Studio Team Services umożliwia zespołom programistycznym współpracę za pomocą systemu Git, narzędzi Agile oraz ciągłej integracji/ciągłego dostarczania. Rozszerzenie Delivery Plans jest ogólnie dostępne i sjest teraz udostępniane użytkownikom usługi Team Services bez dodatkowych kosztów. Rozszerzenie Delivery Plans ułatwia zestrojenie w zespołach przez nałożenie kilku list prac na harmonogram dostarczania. Dowiedz się więcej o rozszerzeniu Delivery Plans, w tym jak je zainstalować.

Nowe funkcje ułatwiające optymalizację aplikacji za pomocą usługi Azure Application Insights

Nowy profiler i debuger migawek umożliwia debugowanie i profilowanie aplikacji na żywo. Narzędzia do analizy korzystania z aplikacji zapewniają wgląd w zachowania ich użytkowników. Niestandardowe metryki i zdarzenia w usłudze Live Metrics Stream oraz informacje o kondycji zasobów platformy Azure na mapie aplikacji pozwalają na szybkie znajdowanie i rozwiązywanie problemów. Metryki usługi Azure Application Insights można teraz używać jako źródła ustawienia autoskalowania, dzięki czemu aplikacje mogą działać doskonale nawet po zmianie zapotrzebowania. Dowiedz się więcej o tych nowych funkcjach i obejrzyj film wideo Microsoft Mechanics.

Microsoft Cloud w Afryce: w 2018 roku

Dostrzegając wyjątkową szansę na transformację cyfrową w Afryce i rosnące zapotrzebowanie na usługi w chmurze dostarczane lokalnie, ogłosiliśmy plany uruchomienia centrów danych w Johannesburgu i Kapsztadzie w 2018 roku. Te dwa nowe regiony platformy Azure będą oferować niezawodność i wydajność klasy korporacyjnej w połączeniu z przechowywaniem danych w celu zwiększenia dostępu do usług w chmurze i internetowych oraz wzmocnienia organizacji i użytkowników w Afryce, aby mogli osiągnąć więcej.

Większe możliwości

Cloud Cover: tworzenie gier za pomocą usługi Azure Service Fabric

W tym odcinku zaprezentowano pokazy i przykład rzeczywiste oraz architektury służące do uruchamiania nowych i starszych gier za pomocą usługi Azure Service Fabric.

Weź udział w bezpłatnej serii wirtualnych laboratoriów usługi Azure Marketplace

Jeśli interesujesz się rozwiązaniami, takimi jak Veeam lub Red Hat, ale nie wiesz, jak zacząć pracę z nimi, weź udział w naszym bezpłatnym wirtualnym laboratorium. Podczas serii wirtualnych laboratoriów usługi Azure Marketplace pokazano, jak wdrażać tego rodzaju aplikacje bezpośrednio na platformie Azure, w trakcie praktycznego, trwającego maksymalnie 45 minut pokazu. Dowiedz się więcej i zarejestruj się.

Kurs: wprowadzenie do usługi Azure IoT

Jesteś deweloperem? Poznaj podstawy Internetu rzeczy (IoT) na platformie Azure i usługi Azure IoT Hub. Zapoznaj się z omówieniem usługi IoT, oglądając klip wideo Wprowadzenie do usługi Azure IoT w witrynie Microsoft Virtual Academy. Aby zapoznać się z bardziej szczegółowym szkoleniem dotyczącym rozwiązań IoT, obejrzyj klip wideo Tworzenie rozwiązań IoT za pomocą usługi Azure IoT w witrynie edX. Dowiedz się, jak łączyć i monitorować zasoby IoT oraz zarządzać nimi, korzystając z ponad 12 godzin laboratoriów praktycznych i 3 godzin nagrań informacyjnych przygotowanych przez zespół inżynierów usługi Azure IoT.

Seminarium internetowe na żądanie: czy moje wdrożenia usługi IoT są bezpieczne?

Poznaj kluczowe luki w zabezpieczeniach Internetu rzeczy (IoT) wykorzystywane obecnie przez hakerów i dowiedz się, jak projektować, opracowywać, wdrażać i obsługiwać godną zaufania infrastrukturę IoT za pomocą usługi Azure IoT. Poznaj strategie zapewniania bezpieczeństwa infrastruktury IoT i dowiedz się, dlaczego usługa Azure IoT jest uważana za jeden z najbezpieczniejszych dostępnych obecnie produktów. Zarejestruj się teraz.

Analiza przypadku: startup Switch Automation skaluje swoje rozwiązanie do zarządzania budynkami IoT za pomocą platformy Azure

Switch Automation to znacznie więcej niż tradycyjne rozwiązanie do zarządzania budynkami. Firma opracowała swoje rozwiązanie od podstaw. Połączone budynki. Inteligentniejsze operacje. Lesze działanie firmy. Dowiedz się o współpracy tej firmy z zespołem firmy Microsoft do spraw startupów w celu zrealizowania ich globalnych ambicji. Dowiedz się więcej.

Analiza przypadku: usługa Azure IoT w działaniu

Zapoznaj się z tą techniczną analizą przypadku — zilustrowaną diagramami architektury technicznej i fragmentami kodu. Opisano w niej szczegółowo, jak zespół wykorzystał metody DevOps oraz Internet rzeczy (IoT) platformy Azure, aby zapewnić rozwiązanie monitorowania zdalnego na dużą skalę. Ucz się na rzeczywistych doświadczeniach deweloperów i wykorzystaj tę wiedzę w swojej organizacji.

Kurs: warsztaty z usługą Azure Machine Learning

Jeśli interesujesz się uczeniem maszynowym i analizą predykcyjną, obejrzyj ten bezpłatny, realizowany samodzielnie kurs poświęcony usłudze Azure Machine Learning. Machine Learning, usługa oparta na chmurze do tworzenia modeli uczenia maszynowego za pomocą interfejsu użytkownika typu „przeciągnij i upuść”, umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz predykcyjnych na podstawie małych lub dużych zestawów danych. Dzięki temu praktycznemu wprowadzeniu szybko rozpoczniesz pracę z usługą Machine Learning. Obejrzyj teraz.

Analiza przypadku: analiza predykcyjna w usłudze Azure Machine Learning optymalizuje ściąganie należności kredytowych

Około 99% transakcji finansowych między klientami a firmą Microsoft obejmuje jakąś formę kredytu. Dla firmy, której przychód roczny wynosi ponad 100 mld USD, nawet niewielkie ulepszenia wydajności ściągania należności kredytowych są bardzo opłacalne. Sprawdź, jak za pomocą usługi Azure Machine Learning oszczędzamy miliony, zwiększając jednocześnie zadowolenie klientów. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Kurs: bazy danych na platformie Azure

Ten realizowany samodzielnie kurs pozwala poznać rożne typy usług baz danych dostępne na platformie Azure oraz narzędzia do inicjowania obsługi i monitorowania tych usług oraz zarządzania nimi. Kurs jest poświęcony przede wszystkim usłudze Azure SQL Database, ale omówiono w nim również inne oferowane usługi baz danych. Zapewnia też wprowadzenie do usługi Microsoft Azure SQL Data Warehouse, która jest systemem zarządzania bazami danych opartym na chmurze do pracy z danymi big data. Zacznij pracę.

Seminarium internetowe na żądanie: aplikacja OpenShift i metodologia DevOps w programie SQL Server w systemie Linux — „ratusz inżynieryjny ” firmy Microsoft

Program Microsoft SQL Server wprowadza swój światowej klasy system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) w ekosystemach przedsiębiorstw typu „open source” przez udostępnienie programu SQL Server w systemie Linux. Korzystaj z informacji od zespołu inżynierów programu SQL Server w systemie Linux, aby dowiedzieć się, jak kontenery upraszczają opracowywanie i testowanie oraz ciągłą integrację/ciągłe dostarczanie, a także automatyzują potoki kompilacji. Dowiedz się o integracji aplikacji Red Hat OpenShift i obejrzyj pokaz na żywo. Zarejestruj się teraz.

Seminarium internetowe na żądanie: przekształcanie firmy za pomocą inteligentnych aplikacji

Poznaj te wyjątkowe innowacje w zakresie bezpieczeństwa i zadbaj o ochronę swoich danych. Dzięki programowi Microsoft SQL Server 2016, usługom danych platformy Azure oraz portfelowi funkcji kognitywnych i robotów twórcy oprogramowania mogą przekształcać to, w jaki sposób ich aplikacje działają, przewidują i wchodzą w interakcje z klientami, partnerami oraz pracownikami. Zarejestruj się teraz.

Analiza przypadku: tworzenie centrum mobilnego zorientowanego wokół użytkownika dzięki platformie Xamarin i usłudze Azure App Service

Kampusy firmy Microsoft oferują usługi, takie jak regularny transport, kioski i menu spożywcze online. Jednak możliwości tych usług były często niewykorzystane, ponieważ brakowało prostego, sprawnego mechanizmu pozwalającego pracownikom na śledzenie nowości. Nasza nowa aplikacja mobilna Xamarin zmieniła tę sytuację. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Kurs: zabezpieczenia w chmurze — z pola walki

Obejrzyj ten udostępniany na żądanie kurs, aby szczegółowo poznać problemy związane z integracją z chmurą i sposoby ich rozwiązywania. Dowiedz się, na czym się skupić podczas zarządzania niezawodnymi zabezpieczeniami oraz weryfikowania ich w warstwach fizycznej, sieci, hosta, aplikacji i danych. Poznaj też najlepsze rozwiązania dotyczące wdrażania z obsługą zabezpieczeń, zarządzania operacyjnego oraz zmniejszania zagrożeń, aby lepiej chronić wszystkie dane i uodpornić usługi na ataki.

Seminarium internetowe na żądanie: wznoszenie zabezpieczeń chmury na nowy poziom

Ochrona zasobów chmury przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami ma obecnie najwyższy priorytet. Wyszukane metody ataków wymagają nowego podejścia. Dowiedz się, jak wzmocnić zabezpieczenia chmury i chronić ją, a także jak wykrywać zagrożenia i reagować na nie. Dowiedz się więcej o strukturze typowych ataków w chmurze. Zarejestruj się teraz.

Seminarium internetowe na żądanie: architektura referencyjna cyberbezpieczeństwa firmy Microsoft

Przygotowaliśmy imponującą ofertę zintegrowanych możliwości, aby wspierać klientów w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem — i w dalszym ciągu inwestujemy w ułatwianie zapewniania ochrony. Dowiedz się, jak zbudować wokół zasobów sieć obwodową zabezpieczeń tożsamości. Poznaj między innymi typowe wyzwania i zalecane podejścia do zagadnień dotyczących tożsamości, aplikacji, danych i zabezpieczeń urządzeń. Dowiedz się, jak zadbać o wykrywanie zagrożeń na podstawie strategii ich eliminowania oraz wykorzystać kluczowe funkcje zabezpieczeń wbudowane w platformy Azure i Windows Server. Zarejestruj się teraz.

Seminarium internetowe na żądanie: procesy zarządzania dostępem i tożsamościami oparte na ryzyku — według firm Forrester i Microsoft

Zarządzanie tożsamościami i dostępem to podstawa transformacji cyfrowej. Tożsamość stanowi centralny element ekosystemu wykrywania zagrożeń. Dowiedz się, dlaczego w procesach zarządzania tożsamościami i dostępem należy uwzględniać ryzyko, jak priorytetyzować najbardziej ryzykowne aplikacje, jak migrować z podpisów i zasad do profilów behawioralnych, jak funkcja Microsoft Azure Active Directory Graph zbiera dane i oblicza ryzyko oraz jak włączyć zasady dostępu warunkowego opartego na analizie ryzyka w usłudze Active Directory. Zarejestruj się teraz.

Seminarium internetowe na żądanie: zaufanie, prywatność i GDPR

Od dawna angażujemy się w działania na rzecz zwiększania praw ochrony prywatności osób. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR, General Data Protection Regulation) jest według nas ważnym krokiem na drodze do zapewnienia przejrzystości i zagwarantowania osobom ochrony prywatności ich danych. Dołącz do dyskusji prowadzonej przez Brada Smitha, prezesa i dyrektora ds. prawnych w firmie Microsoft, oraz Brendona Lyncha, dyrektora ds. ochrony prywatności w firmie Microsoft, na temat praw związanych z prywatnością danych i tego, jak firma Microsoft może pomóc organizacjom w dostosowaniu ich mechanizmów dotyczących prywatności do ważnych przepisów prawnych, takich jak GDPR. Zarejestruj się teraz.

Analiza przypadku: operacje informatyczne firmy Microsoft ewoluują wraz z platformą Azure

Przejście na platformę Azure radykalnie uprościło operacje informatyczne w firmie Microsoft, dając wymierne wyniki w zakresie innowacji, elastyczności biznesowej i produktywności. Dzięki modelowi operacji opartemu na chmurze i zorientowanemu wokół klienta dział informatyczny firmy Microsoft może teraz wdrażać usługi szybciej — przy nakładach pracy ręcznej mniejszych o około 60% — przy mniejszych kosztach. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Analiza przypadku: zarządzanie chmurą przedsiębiorstwa za pomocą pakietu Microsoft Operations Management Suite

Obecnie do naszego wdrożenia dla przedsiębiorstwa kierowane są informacje z ponad 25 000 systemów raportowania za pomocą agenta pakietu Microsoft Operations Management Suite. Sprawdź, jak kładziemy podwaliny pod projekt wdrożenia dla całego przedsiębiorstwa, aby lepiej obsługiwać największą na świecie korporacyjną infrastrukturę informatyczną opartą na chmurze publicznej. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Analiza przypadku: przeprojektowanie systemu raportowania przychodów dla architektury chmurowej

Jak przenieść do chmury środowisko o kluczowym znaczeniu dla firmy z ponad 30 000 użytkowników, ponad 1500 źródłami danych i danymi dotyczącymi sprzedaży z 21 lat oraz ze średnio 2,6 mln transakcji dziennie? Oto jak dział informatyczny firmy Microsoft przeobraża i przeprojektowuje działanie środowiska MS Sales. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Seminarium internetowe na żądanie: więcej niż QuickBooks: łatwiejsze i szybsze zamawianie, sprzedawanie, fakturowanie i raportowanie dzięki usłudze Microsoft Dynamics 365

Sprawdź, jak usługa Microsoft Dynamics 365 for Financials pomaga efektywnie i wydajnie łączyć ludzi i procesy. Połącz wiele odrębnych systemów w jeden. Zwiększ wydajność dzięki zautomatyzowanym zadaniom i przepływom pracy — wszystko z poziomu znajomych narzędzi pakietu Office, takich jak programy Outlook, Word i Excel. Uzyskaj pełny obraz firmy i podejmuj lepsze decyzje dzięki wbudowanej analizie. Zarejestruj się teraz.

Seminarium internetowe na żądanie: dlaczego klienci usługi Office 365 powinni rozważyć rozwiązanie Microsoft Enterprise Mobility + Security

Usługa Office 365 ma kluczowe znaczenie w transformacji cyfrowej Twojej organizacji. Wdrażając usługę Office 365, można rozszerzyć jej niezawodne funkcje zarządzania i zabezpieczeń, aby objąć nimi szerszy ekosystemem cyfrowy organizacji w celu uzyskania kompleksowej i całościowej strategii bezpieczeństwa. Zarejestruj się teraz.

Seminarium internetowe na żądanie: Microsoft Enterprise Mobility + Security — zabezpieczanie dostępu do usługi Office 365 i nie tylko

Sprawdź nowe możliwości usługi Office 365 w zakresie zapewniania bezpieczniejszego i uproszczonego dostępu do aplikacji mobilnych pakietu Office i innych zasobów. Dowiedz się o zabezpieczonym logowaniu jednokrotnym w usłudze Office 365, dostępie warunkowym opartym na analizie ryzyka, usłudze Azure Active Directory B2B, możliwościach współpracy zabezpieczonej z zastosowaniem międzyorganizacyjnych mechanizmów tożsamości i dostępu, ochronie tożsamości, zaawansowanym monitorowaniu i technologii Privileged Identity Management. Zarejestruj się teraz.

Rozrywka

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Czołowy sklep internetowy postawił na platformę Azure, zapewniając fantastyczne środowisko 13 milionom klientów na całym świecie

ASOS, wiodący modowy sklep internetowy, przekształcił swoją platformę z monolitycznego lokalnego systemu handlu elektronicznego w platformę mikrousług działającą na platformie Azure. Nowa platforma, używana przez ponad 13 milionów klientów na całym świecie, obsłużyła w czarny piątek ponad dwukrotnie więcej zamówień niż w poprzednim roku. Ta dynamicznie rozwijająca się firma przyspieszyła również rozwój aplikacji mobilnych i funkcji ułatwiających zdobywanie nowych rynków i pozostawanie na bieżąco z trendami.

Dowiedz się więcej

Firma GEICO wzmacnia innowacje w zakresie ubezpieczeń w chmurze

Wdrażając strategię deweloperską DevOps i przenosząc opracowywanie rozwiązań na platformę Azure, firma GEICO dokłada starań, aby dynamiczniej i bardziej osobiście współpracować z klientami. Przy pomocy partnera — Applied Information Sciences — firma GEICO przechodzi do chmury, skupiając się na zwiększeniu wydajności i dostępności aplikacji oraz obniżeniu kosztów.

Dowiedz się więcej

Długodystansowe łączenie pojazdów

Firma Daimler Trucks North America (DTNA) produkuje jedne z najbardziej rozpoznawalnych na amerykańskich drogach pojazdów użytkowych, w tym duże i średnie ciężarówki Freightliner i Western Star, a także autobusy szkolne Thomas Built. Aby pomóc menedżerom floty w zwiększaniu niezawodności i obniżaniu kosztów, firma DTNA przygotowała Detroit Connect — program do rejestrowania i analizy danych, który obsługuje jej kluczowe pojazdy i pomaga budować trwałe relacje z klientami.

Dowiedz się więcej

Zwiększone możliwości

Partnerzy

Dlaczego funkcje aplikacji internetowych w usłudze Azure App Service i produkty firmy Sitecore to doskonałe połączenie

Firma Sitecore zmodernizowała architekturę wielu podstawowych elementów rozwiązania Sitecore Experience Platform (XP), aby natywnie korzystać z platformy Azure. Do kluczowych zmian należą: zamiana dostawcy stanu sesji w celu wykorzystania usługi Azure Redis Cache, dodanie usługi Azure Search do dostępnych dostawców wyszukiwania, dodanie usługi Azure Application Insights oraz oferowanie natywnej obsługi funkcji aplikacji internetowych w usłudze Azure App Service i pełna obsługa usługi Azure SQL Database na platformie Sitecore XP.

Odwiedź stronę Marketplace

Jest już dostępna architektura referencyjna dla rozwiązania OpenShift Container Platform

We współpracy z firmą Microsoft firma Red Hat opublikowała nową architekturę referencyjną dla rozwiązania OpenShift Container Platform 3 działającego na platformie Azure. W tym dokumencie podano wskazówki, które pomogą zrealizować weryfikację koncepcji i przygotować się do wdrożeń produkcyjnych na platformie Azure.

Dowiedz się więcej

Polecane

Polecane: zalety zoptymalizowanych dla platformy Azure rozwiązań biblioteki Bitnami na platformie Azure

Biblioteka Bitnami, obejmująca ponad 150 bezpłatnych aplikacji i środowisk programistycznych „open source” zoptymalizowanych dla platformy Azure, sprawia, że można łatwiej niż kiedykolwiek uruchamiać aplikacje jako gotowe do uruchomienia pakiety na wszystkie główne platformy, w tym obrazy w chmurze, maszyny wirtualne i kontenery w chmurze platformy Azure. Biblioteka Bitnami pakuje każdą aplikację i środowisko programistyczne, dzięki czemu można za pomocą tego składnika tworzyć powtarzalne, gotowe szablony rozwiązań. Można na przykład utworzyć własny łańcuch narzędzi DevOps lub rozwiązanie danych big data i analizy — wszystko to za pomocą bezpłatnych i zoptymalizowanych dla platformy Azure aplikacji biblioteki Bitnami.

Odwiedź stronę Marketplace

Polecane: wdrażanie rozwiązań Elasticsearch i Kibana na platformie Azure za pomocą kilku kliknięć

Funkcje wyszukiwania, analizy i wizualizacji rozwiązań Elasticsearch, Kibana i X-Pack są dostępne na platformie Azure. Dzięki wstępnie skonfigurowanym szablonom można łatwo wdrożyć klaster wyszukiwarki Elasticsearch na platformie Azure, wizualizować dane za pomocą wtyczki Kibana i oraz zabezpieczać i monitorować wdrożenie za pomocą rozwiązania X-Pack. Jeśli chcesz zintegrować wdrożenia z wybranym przez siebie potokiem automatyzacji kompilacji, sprawdź szablon usługi Azure Resource Manager dla rozwiązań firmy Elastic.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: firma Dynatrace pomaga w kompleksowym monitorowaniu obciążeń na platformie Azure

Firma Dynatrace zapewnia klientom kompleksowe rozwiązanie do monitorowania wydajności, które obejmuje zarządzanie środowiskiem użytkownika, wydajność aplikacji i monitorowanie infrastruktury za pomocą produktów SaaS i wdrożeń zarządzanych. Rozwiązania firmy Dynatrace obsługują gotowe integracje z platformą Azure oraz technologie innych producentów, takie jak Docker, Mesosphere i Pivotal, a także automatycznie wykrywają nieprawidłowości na podstawie algorytmów uczenia maszynowego.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witajcie!

Miałam zamiar wziąć udział w konferencji Build, ponieważ była w Seattle, ale szczerze mówiąc — nie mogłam wygospodarować na to czasu. ☹ Żałuję, że nie udało mi się spotkać z Wami osobiście i wysłuchać Waszych opinii o tym, jak nam idzie, ale mam nadzieję, że będziemy w kontakcie przez pocztę e-mail. Jednak dzięki cyfryzacji świata sesje można teraz oglądać online. Ponadto wiele z ogłoszeń z konferencji Build podaliśmy w biuletynie z maja. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, polecam sprawdzenie wpisu w blogu Scotta Guthrie’ego w celu poznania najnowszych informacji i jego punktu widzenia.

Miwa